"> خواندن کتاب برای کودکان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

خواندن کتاب برای کودکان

خواندن کتاب برای کودکان باعث میشود مغزشان ارتقا پیدا کند.

مطالعات نشان می دهد بین کتاب خواندن برای کودکان سن پایین و

فعالیت مغز آنان رابطه وجود دارد.   در سال

های اولیه کودکی موجب ارتقا آمادگی مغز آنان در زمینه خواندن شود

خواندن کتاب برای کودکان

خواندن کتاب برای کودکان  موجب ارتقا رشد مغزشان می شود

 

امروزه شواهدی وجود دارد که کتاب خواندن برای کودکان در دوران

نوزادی با فعالیت های مختلف مغزی مرتبط است که به رشد مهارتهای

خواندن زود هنگام کمک می نماید. سازمان های حرفه ای مانند آکادمی

پزشکان کودک آمریکا، والدین را تشویق می نمایند تا از زمان تولد کودک

برای او کتاب بخوانند تا زودتر یاد بگیرند و ارتباطاتی در مغز آنان شکل

گیرد که مهارتهای زبانی شان را ارتقا دهد.

 

جهت بررسی اینکه چگونه خواندن برای کودکان پیش از دبستان موجب

رشد مهارت های خواندن میشود .والدین این کودکان به سه نوع

پرسشنامه پاسخ دادند: اول، کتاب خواندن والد کودک که دسترسی به

کتاب ها، میزان خواندن و تنوع خواندن را در بر می گرفت.

 

سپس تعامل والد-کودک که حرف زدن و بازی کردن را در بر می گرفت و

در آخر اینکه والدین مهارت های ویژه ای چون شمردن و شکل دهی را به

فرزند خویش آموخته اند یا نه؟

همچنین مناطق مغزی مرتبط با تصویر سازی ذهنی فعالیتهای زیادی

داشت که نشان می دهد تجسم نقش اساسی در درک داستان و آمادگی

برای خواندن ایفا می کند و اجازه می دهد که کودک داستان را ببیندکه

این امر موجب می شود کودکان از فهم کتابهای با تصویر به سمت فهم

پیشنهاد مطالعه:  تبدیل کمال گرایی نامطلوب به کمال گرایی مطلوب

کتابهای بدون تصویر پیشرفت کنند، جاییکه آنها باید تجسم نمایند در متن

چه اتفاقی خواهد افتاد.

دکتر هیوتن می گوید: ما امیدواریم این مطالعه راهنمایی برای پژوهش

های بیشتر در مورد نقش خواندن و رشد مغز افراد باشد که به انجام

مداخلات و تشخیص زود هنگام کودکان در معرض مشکلات بیانجامد که

بدین سبب شانس آنها برای موفقیت در خواندن را افزایش دهد.

 

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×