"> خواص بندهای دعای جوشن كبیر - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

خواص بندهای دعای جوشن كبیر

بنام خدا

خواص بندهای دعای جوشن كبیرwww.mehcom.com

خواص بندهای دعای جوشن كبیرwww.mehcom.com

خواص بندهای دعای جوشن كبیر

دعای جوشن کبیر که از ادعیه مهم  ما می باشد . دعایی طولانی می باشد که دارای صد بند می باشد و در هر بند یا آیه آن ده نام مقدس پروردگار آمده است . که در مجموع  1000 اسم از اسماء الله را شامل می شود . که برای هر بند آن خواصی ذکر شده است که در  زیر تمام خواص بندهای دعای جوشن كبیر را برای شما ذکر می کنیم:

بند 1- برای روزی است ؛هر روزخدا را با اسما بخوانید.

بند 2- اگر در مهلكه گرفتار شده اید و نمیتوانید از آن خلاص شوید و یا در برنامهای واقع شده اید كه بیرون آمدن از آن مشكل است.

بند3-در برابر دشمن بخوانید و اگر دشمن زیاد د ارید هر روز تكرار كنید.

بند4- برای ایجاد جاه و مقام.

بند 5- برای نزدیك شدن به خدا.

بند6- برای خشوع دل و تواضع پیدا كردن در مقابل خدا.

بند 7- یا غافر الخطا یا برای روزی حلال.

بند8- یا ذالحمد ؛برای نعمت و یا اگر كسی در وعده اش همیشه تعلل میكند .

بند 9 –برای ایجاد محبت .

بند10-یا صانع كل مصنوع برای بستن زبان دشمن و زبان فردی كه بد دهن است و زبان به فحش و بد دهن می گشاید .

بند 11 –یا عدتی عند شدتی برای گشایش وآسانی در كار مهمی كه بدنبال آن هستید.

بند 12- یا علام الغیوب برای گشایش بخت .

بند 13- برای ایجاد سعادت و دولت و خوشبختی در خانه.

بند 14- برای ایجاد آرامش در كسی كه یاغی و عصیانگر است.

پیشنهاد مطالعه:  مقامات ( اسماء و أوصاف) حضرت رسول خاتم (ص) در قرآن

بند15- برای جریان افتادن سریع كاری و جلوگیری از امروز و فردا كردن .

بند 16- برای از بین رفتن ترس از نكیرو منكر .

بند17- برای آسان شدن كار.

بند18- اگر با شخص مهمی كار مهمی دارید.

بند 19- برای آسان گذشتن از پل صراط.

بند 20- برای حفظ ایمان .

بند 21- برای از بین رفتن درد وغم.

بند 22- بند 24 برای آسان شدن كارها و به خوبی انجام شدن آنها قبل از شروع .

بند 26- برای امور دنیوی و رفع غم و محنت در دل و چنانچه عاشق زیارت خانه خدائید روزی 21 مرتبه این را بخوانید .

بند 27و 28- برای بستن زبان دشمن و هنگام امر به معروف.

بند 24و30- برای یافتن بخت بلند و دولتمند شدن .

بند 31و32- برای بیدار شدن دل به یاد خدا و خوشی حال هنگام عبادت .

بند34و35- برای مقرب شدن نزد بزرگان و همسر .

بند 36و58-برای دفع هر نوع شر .

بند 37- برای رفع حالت تهوع به خصوص در دوران بارداری .

بند 38و92-برای دفع چشم زخم و نظر بد .

بند 39- برای حفظ مال .

بند 40- برای حمل اسباب و باز كردن مغازه به جهت خوب بودن درآمدش. بند42- برای دست یابی به رحمت الهی .

بند 43- برای رهای از گناه و معصیت.

بند 45 – برای بزرگ و عزیز شدن .

بند 46- برای آسان شدن امور الهی .

بند 48- زود بلند شدن برای نماز و یا طلب هر ساعتی كه میخواهید برای نماز صبح برخیزید .

بندهای 49-77-86-برای دفع بلا.

بند 50- برای بیدار شدن در هر ساعتی .

بندهای 51-71- برای دفع اجنه .

پیشنهاد مطالعه:  سریع الاستجابة ترین دعا جهت رسیدن به حاجت کدام است؟

بند 52- برای رفع ناراحتی اعصاب .

بند 53-54- برای دفع باد سرخ .

بند 55-94- برای رفع سردرد.

بند 56-57-هرگاه كسی به تهمتی دچار شد این بند را بخوانید تا تهمت زننده به سختی دچار شود .

بند 59-93-95- برای رفع كمردرد.

بند 60- برای رفع باد شكم .

بند 61-88 برای رفع سرخك.

بند 62- قبل از وارد شدن به دریا برای ایمنی .

بند 63-66- برای رفع سردرد (دستمالی روی سر بگذارید و هفت بار یا چهل و یك بار خوانده شود .

بند 63-80- برای رفع چشم درد .

بند 62- برای رفع زكام .

بند 67- برای بیشتر شدن نور چشم .

بند 68- برای رفع درد بینی .

بند 70-87- برای رفع قولنج .

بند 72- برای رفع درد ساق پا

بند 73-74- برای رفع درد دهان .

بند 75- برای رفع گوش درد .

بند 76- برای رفع دندان درد .

بند79- برای رفع درد و سستی بدن .

بند 80- برای رفع درد حلق و حنجره .

بندهای 83و85و99- برای رفع كل امراض .

بند84- قبل از هر كاری خوانده شود .

بند 89- برای رفع باد زرد .

بند 90- برای رفع باد سفید .

بند 91- برای رفع باد سیاه .

بندهای 96و98- برای دفع مكروهات .

بند 97- برای رهائی از زندان .

بند 100- برای استجابت سریع دعا .

 

 

احتمالا شما با یکی از عبارت زیر وارد این مطلب شده اید:

دعای جوشن کبیر

خواص جوشن کبیر

خواص دعای جوشن کبیر

خواص بندهای دعای جوشن کبیر

خواص دعا جوشن کبیر

خواص آیات دعای جوشن کبیر

خواص آیات جوشن کبیر

خواص هر بند جوشن کبیر

خواص فرازهای دعای جوشن کبیر

خواص بند بند دعای جوشن کبیر

پیشنهاد مطالعه:  صفات و دركات انسان ساقط در قرآن کریم

خواص خواندن دعای جوشن کبیر

خواص آیه های جوشن کبیر

خواص فقرات جوشن کبیر

التماس دعا

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده برتر ایرانی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×