"> خانواده شاد - بررسی شادی و خوشحال کردن دیگران از منظر روایات - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

خانواده شاد – بررسی شادی و خوشحال کردن دیگران از منظر روایات

مهکام-خانواده شاد - بررسی شادی و خوشحال کردن دیگران از منظر روایات

مهکام-خانواده شاد – بررسی شادی و خوشحال کردن دیگران از منظر روایات

برای داشتن خانواده شاد و خوشحال چکار کنیم ؟

برای داشتن خانواده شاد و خوشحال  یکی از اصول اولیه هر خانواده ای باید باشد. چرا که اگر زندگی بدون شادی و نشاط باشد. هیچ یک از اعضای خانواده در آن نمی توانند به رشد مطلوب اخلاقی و روحانی و پیشرفت در جنبه های مادی زندگی نائل شوند. پس برای داشتن خانواده شاد و مفرح  به بررسی شادی  و خوشحال کردن دیگران از منظر روایات اسلامی  می پردازیم :

مقدمه

یکی از نیازهای اساسی انسان شاد زندگی کردن است زیرا انسان متعادل خود و جامعه خود را در پرتو آن می سازد. بنابر این همه به دنبال شادی و نشاط می باشند.البته اگر ما به اطراف خود نگاه کنیم صحنه هایی از غم و شادی را مشاهده خواهیم کردکه هر کدام در جای خود لازمه زندگی بشر است. بهار طرب انگیز، گلهای رنگارنگ، صبح زیبا نغمه خوانی پرندگان قشنگ از طرف دیگر فصل خزان و برگ ریزان پژمرده شدن گل ها، بیماری، مرگ، فقر و گرفتاری، حوادث تلخ دو روی سکه زندگی انسان را تشکیل می دهند.

بررسی شادی

گاهی غم و گاهی شادی به سراغ انسان می آید اما انسان فطرتاً از غم گریزان و به شادی متمایل است.

قطعاً اسلام که دین فطری و تأمین کننده صلاح دنیا و آخرت انسان است مخالف شادی نیست بلکه حامی و پشتیبان آن نیز می باشد.

نظر به اهمیت به موضوع در این نوشتار نقش شادی و نشاط را در همه عرصه های زندگی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

معنای شادی :

شاد در لغت به معنای خوشحال، خشنود، خوش و خرم زندگی کردن و همچنین به معنای شادمانی و خوشدلی هم آمده است. (1)

بعضی می گویند شادی احساس مثبتی است که از حسن ارضاء و پیروزی به دست می آید شادی عبارتست از مجموع لذت ها من های دردها.

شادی ترکیبی از عاطفه مثبت بالا و عاطفه منفی پایین است . (2)

مرحوم استاد مطهری (ره) می فرماید: سرور حالت خوش و لذت بخشی است که از علم و اطلاع به اینکه یکی از هدف ها و آرزوها انجام یافته و یا انجام خواهد یافت به انسان دست می دهد و غم و اندوه حالت ناگوار و دردناکی است که از اطلاع بر انجام نشدن یکی از هدف ها و آرزوها به انسان دست می دهد. (3)

پیشنهاد مطالعه:  گریه کردن مفید است جلوی گریه را نگیریم ! روانشناسی گریه

ضرورت شادی برای انسان :

شادی برای انسان یک امر ضروری است.در سایه شادی و نشاط است که زندگی معنا و مفهوم خاصی پیدا می کند و دلها به هم نزدیک و نگرانی بی اثر می گردد.شادی نه تنها بر روح و روان انسان تاثیر می گذارد، بلکه جسم انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

ارسطو می گوید شادی بهترین چیزها است و آنقدر اهمیت دارد که سایر چیزها برای کسب آن هستند. (4)

ویژگی های افراد شاد و با نشاط چیست ؟

در بحث شادی و نشاط این سئوال مطرح است که ویژگی افراد شاد چیست؟ آیا لبخند زدن نشادی است یا شادی نشانه های دیگری دارد.

برداشت های مختلفی از شادزیستن مطرح می باشد. به عنوان مثال برتراند راسل می گوید: رغبت همگانی ترین نشانه های انسان شاد است.برخی از مردم هم خندیدن دائمی و بگو مگو نداشتن در زندگی را شادی می نامند. (5)

شاید بتوان گفت قدر مشترک همه تعابیر فوق احساس خوشبختی در زندگی شخصی و رضایت مندی از زنده بودن است که در این موارد تجلی می کند.

1 – قدردان خوبی دیگران بودن

2 – به دیگران محبت و خوبی کردن

3 – همنشینی با مردم خوب و شاد

4 – بهره مند شدن از مواهب الهی

5- چهره گشاده داشتن

6 – احساس رضایت از زندگی

7 – عفو و گذشت

دینداری و شادی:

شهید مطهری(ره) می فرماید: یکی از مختصات دین اسلام این است که همه تمایلات فطری انسان را در نظر گرفته و هیچ کدام را از قلم نیانداخته است و معنای فطری بودن قوانین اسلامی هماهنگی آن قوانین و عدم ضدیت آنها با فطریات بشر است. (6)

موضوع شادی به عنوان یکی از نیازهای اساسی آدمی و عنصری تاثیرگزار در زندگی همواره مورد توجه پیشوایان دین قرار گرفته است . امیر مومنان علی (ع) این حالت عاطفی را به فرصت تعبیر کرده است می فرماید: « اوقات السرور خلسة » یعنی مواقع شادمانی، فرصت است. (7)

پیشنهاد مطالعه:  شادی عنصر جدایی‌ناپذیر برای انسان امروزی

آن حضرت یکی از صفات مومنان را داشتن چهره بشاش و شاد دانسته و فرموده «المومن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه؛ شادی مومن در چهره اش و اندوهش در دلش می باشد.» (8)

امام رضا (ع) می فرماید: کوشش کنید اوقات شما 4 ساعت باشد.ساعتی برای عبادت و مناجات با خدا ، ساعتی برای تأمین معاش با برادران مورد اعتماد و کسانی که شما را به عیب هایتان آگاه سازند و در باطن به شما خلوص دارند و ساعتی را هم برای تفریح و لذایذ اختصاص دهید و با این بخش از زندگی قادر خواهید بود آن 3 بخش دیگر را به خوبی انجام دهید. (9)

اقسام شادی:

شادی بر دو قسم پسندیده و ناپسند تقسیم می شود.

از نگاه دین شادی پسندیده آنست که جهت گیری الهی داشته باشد البته می توان برای شادی پسندیده ویژگی های ذیل را برشمرد.

1 – همراه با گناه نباشد.

2 – به غفلت از خدا مقرون نشود.

3 – اعتدال و میانه روی در آن رعایت گردد.

شادی ناپسند:

آن شادی است که با هدف تکاملی انسان سنخیت ندارد و یا با گناه، لهو و لعب ، اتلاف وقت ، هیجان کاذب و اذیت و آزار دیگران توام است.این شادی از نظر شرع مقدس مذموم و ناپسند است.اسلام سرور و شادمانی منطقی را تایید کرده است.

علی (ع) فرمود: « السرور یبسط النفس و یثیر النشاط ؛ شادمانی موجب می شود نفس انسان گشوده و نشاط او برانگیخته شود.» (10)

تعبیر امیرالمومنین (ع) حاکی از آنست که سرور و شادمانی برای انسان لازم و مورد توصیه معارف دین است.

از رسول اکرم(ص) روایت شده که فرموده اند: کسی که مؤمنی را شاد کند مرا شاد کرده است و کسی که مرا مسرور کند از خدا پیمان هدایت و رستگاری گرفته است و کسی که خدا نسبت به او عهدی ببندد هرگز آتش آخرت را نخواهد دید. (11)

پیشنهاد مطالعه:  چگونه خانواده شاد داشته باشیم ؟ از نگاه دکتر فاضلی

سیره رسول اکرم(ص) در خشنود کردن دیگران :

بعضی از اصحاب نقل کرده است که ما هیچ کس را بیشتر از رسول الله متبسم نمی دیدیم .چهره رسول الله همیشه خندان و شادان بود.

و در بعضی از مجالس مزاح می فرموده اند و دیگرا ن را می خنداندند. نوشته اند پیامبر اکرم(ص) و امیر مومنان در جمعی نشسته بودند و خرما می خوردند . پیامبر اکرم هسته های خرما را جلوی امیرالمومنین می ریختند .بعد از این کار پیامبر فرمودند: « من کثر نواه فهو اکول؛ کسی که هسته های خرمای او بیشتر است پرخور است. امیرالمومنین در جواب گفت: «من اکل نواه فهو اکول؛ کسی که هسته های خرمایش را هم می خورد پرخورتر است. (12)

در اسلام مسرور کردن و خنداندن دیگران از فضایل و ارزش های مورد تاکید است به این شرط که گناهی در آن راه پیدا نکند.

سخریه و استهزاء مومن ، غیبت و تهمت ، استفاده از الفاظ رکیک می تواند از مصادیق گناه و خوشحال کردن دیگران باشد.

مهم ترین راه کارهای شاد آفرین:

1 – ایمان به خدا: «الذین وتطمن قلوبهم بذکرالله الا بذکرالله تطمئن القلوب» پژوهش های روانشناسان نشان می دهد که افراد معتقد به خدا و جهان آخرت و تعالیم کتاب مقدس شادتر از دیگران زندگی می کنند.

2 – عبادت

3 – خنده و تبسم

4 – شوخی و مزاح و بذله گویی معقول و منطقی

5 – آراستگی ظاهر

6 – استعمال بوی خوش

7 – پوشیدن لباس های روشن

8 – مسافرت

9 – ورزش

10- ادبیات و شعر

11- حضور در جمع افراد بانشاط و شاد

12 – خوش سخنی

13 – بازکردن گره از کار دیگران

خداوند به همه ما توفیق شاد کردن دیگران را عنایت بفرماید.

منابع:

1) فرهنگ عمید/واژه شادی

2) شرع و شادی/ابوالفضل طریقه دار/ص 24

3) مقالات فلسفی /استاد مطهری/ج2/ص 66

4) نشریه پیوند/شماره297/ص33

5) مهارت های شاد زیستن/خسرو امیرحسینی/ص62

6) امدادهای غیبی/شهید مطهری(ره)/ص 56

7) غررالحکم/آمدی/ج1/ص272

8) نهج البلاغه / قصار / ص 333

9) بحارالانوار/مجلسی/ج 75/ص 321

10) غررالحکم/آمدی/ص319

11) کنزالعمال/ج6/ص431

12) انوار نعمانیه/ج4/ص97

 حجت الاسلام حسین ولی اللهی؛كارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی شمال غرب تهران

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده شاد و موفق ایرانی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×