"> خانواده برتر و نیاز اصلی زن - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

خانواده برتر و نیاز اصلی زن

مهکام خانواده موفق و برتر زن و شوهر

مهکام خانواده موفق و برتر ایرانی

در خانواده موفق و برتر زن و شوهر جایگاه خود را می دانند . و سعی می کنند بر مسیر طبیعی وجود خود گام بردارند. و هر یک از همسران می کوشد تا با دیگری بر اساس خلق و خو و ویژگی های ذاتی او برخورد کند. نه اینکه بخواهد فطرت و ذات مختص زن یا مرد را تغییر دهد.

در خانواده موفق و برتر مرد سعی می کند که نیازهای عاطفی و احساسی زنش را به عنوان یک زن بشناسد و متناسب با شخصیت یک زن زندگی مشترک و تربیت نسلی صالح و موفق را در پیش بگیرد. پس یک مرد در خانواده برتر و موفق می داند که :

عاطفه و احساس زن مهمترین و زیباترین خصیصه ی زن می باشد و مصداق حدیث نبوی(ص) «اکثر خوبی و خیر در وجود زن است» می باشد.

عاطفه و احساس مادر به کودک، او را از تمام آسیب های جسمی و روانی حفظ نموده و انسانی رشید به جامعه تحویل می دهد.

زن با احساس و عاطفه خود همسر خود را مانند لباس ضمن حفظ همسرش، او را می آراید.

بدین صورت زن سرچشمه جوشان مهر و محبت و صلح و صفا و عشق  است بقول شاعر معاصر مهدی سهیلی

می شود کان وفا، کانون مهر                                       قلب او رخشان تر از قلب سپهر

همچون گل شاداب و خوش رو می شود                    چشم خاموشش سخن گو می شود

گر بخواهد زن، بتو جان می دهد                                 هر چه می خواهد دلت آن می دهد

زنی که  شوهرش او را از محبت و عشق و علاقه لبریز می کند . همسری می شود که هر فداکاری برای شوهر و خانواده اش انجام می دهد. و گوهری می شود که چشم هیچ نامحرمی او را نمی بیند.

پیشنهاد مطالعه:  تفاوت در کلی نگری و جزئی نگری زن و مرد-همسرداری موفق
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×