"> حقوق مراجعین به روانشناس و مشاور - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

حقوق مراجعین به روانشناس و مشاور

حقوق مراجعین به روانشناس و مشاور

در رابطه درمانی مراجع و روانشناس یا مراجع و مشاور برای شما به عنوان کسی که به روانشناس یا مشاور مراجعه نموده اید ، حقوقی مسلم است که لازم می باشد تا از طرف روانشناس یا مشاور یا رواندرمانگر شما مراعات شوند.

حقوق مراجعین به روانشناس و مشاور

حقوق مراجعین به روانشناس و مشاور

حقوق مراجعین به روانشناس و مشاور

1- درباره توانایی های حرفه ای روانشناس ، رواندرمانگر و یا مشاور منتخبتان که شامل وضعیت پروانه کار، تحصیلات، دوره های تخصصی گوناگون، تجربیات، عضویت در انجمن های حرفه ای، و تخصّص و صلاحیت های ویژه می باشد ، دریافت اطلاعات کنید .

2- در مورد وضعیت پروانه کار روانشناس ، مشاور یا رواندرمانگر خود اطلاع کسب کنید.

3 – درباره مبلغ ویزیت، مخارج و ترتیب پرداخت، و طبیعت جلسات با روانشناس گفتگو کنید و فرم ویژه نوشته شده را امضاء کنید.

4- زمانی که تحت مراقبت روانشناس هستید برای شما محیطی امن، به دور از سوء استفاده های جنسی، جسمی و احساسی فراهم شود .

5- مطمئن باشید که روانشناس، خود شما، نزدیکان، قیم، و یا کسی را که با او رابطه نزدیک دارید مورد سوء استفاده قرار ندهد.

6- درباره تشخیص و ارزیابی روانی و همچنین معالجه خود از روانشناس سئوال کنید .

7- از پاسخ دادن به سئوالاتی که باعث آشکار شدن اطلاعاتی می شوند که مایل به فاش شدن آنها نمی باشید خود داری کنید .

8- از روانشناس بخواهید که هر گونه پیشرفت و بهبودی در وضعیتتان را به شما اطلاع بدهند . mehcom.com

9- آگاه باشید که آیا روانشناس شما با کسان دیگر از جمله سرپرست، مشاور، دانشجو، و یا دستیار خود درباره وضعیت شما بحث و گفتگو خواهد داشت یا خیر .

پیشنهاد مطالعه:  فکر می کنید به بلوغ عاطفی رسیده اید ؟

10- در هر زمانی که از نوع شیوه معالجه خود راضی نیستید آن را نپذیرید بدون اینکه هیچگونه احساس وظیفه و یا التزام کنید .

11- ضبط الکترونیکی جلسات خود را می توانید در خواست کنید و یا رد کنید .

12- یک کپی از مدارک خود را که شامل تشخیص، برنامه درمان، و پیشرفت و نوع معالجه شما می باشد درخواست و ( در بیشتر مواقع ) دریافت کنید .mehcom.com

13- رفتار غیر حرفه ای روانشناس را گزارش دهید .

14- در هر زمان که بخواهید در مورد معالجه و یا متدهای درمانی روانشناس خود از روانشناس دیگری نظریه دوم بگیرید، این حق شماست .

15- در زمانی که نیاز باشد درمان شما به شخص دیگری واگذار شود، وظیفه روانشناس شماست که نامهای متخصصین را به همراه شماره تلفن و آدرس آنها را در اختیار شما بگذارد و از او بخواهید یک کپی از مدارک شما را به روانشناس و یا محل جدید بفرستد.

منبع : drfarnoody.com

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×