"> حقوق فرزندان بر والدین - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

حقوق فرزندان بر والدین

حقوق فرزندان بر والدین

حقوق فرزندان

درکتاب قرآن کریم، علاوه بر رعایت حق زندگی و سقط جنین نکردن، به پرورش جسمى نوزاد، یعنى شیردهى (رضاع*) به نوزاد، نیز سفارش شده است. در برخى آیات بر شیردهى به عنوان غریزه‌اى مادرانه تأكید شده (رجوع کنید به حج: 2؛ قصص: 7) و در چند آیه مدت شیردهى دو سال تمام ذكر شده است (رجوع کنید به بقره: 233؛ لقمان: 14؛ نیز رجوع کنید به احقاف : 15، كه در آن، مدت زمان باردارى و شیردهى جمعاً سی‌ماه ذكر شده است؛از دیگر حقوق فرزندان كه در قرآن بدان توجه شده، حقوق مالى آنان است. در این باره، قرآن به ارث بردن فرزندان از والدین پرداخته (رجوع کنید به نساء: 7) و به چگونگى تقسیم ارث در بین ایشان، به تفكیك جنسیت، اشاره كرده است (رجوع کنید به نساء: 11).
آیاتى از قرآن نیز تلویحاً بر مهرورزى والدین به فرزندان و اهتمام آنان بر تربیت ایشان تأكید دارد و احترام به والدین و دعاى خیر براى ایشان، پاسخى بدان امر دانسته شده است (رجوع کنید به اسراء: 24). به‌ویژه مادران، كه با وجود سختى و مشقت زیادى كه در این راه متحمل می‌شوند (رجوع کنید به لقمان: 14؛ احقاف: 15)، همواره به فرزندانشان عشق می‌ورزند (براى نمونه رجوع کنید به طه: 40؛ قصص: 13)
علاوه بر این نگاه كلى، در احادیث فراوانى به مصادیق گوناگون حقوق یاد شده، از پیش از ولادت تا بزرگسالى، پرداخته شده است. اولین حق فرزند ــپیش از بسته شدن نطفه ــ انتخاب مادر شایسته براى اوست (رجوع کنید به مجلسى، ج 75، ص 236؛ نیز رجوع کنید به جنین*) چرا كه فرزند، بسیارى از صفات و ویژگیهاى اخلاقى خویش را از والدینش به‌ارث می‌برد و تغییر این صفات، در مراحل بعدى تربیت او، بسیار دشوار است
فرزند به محض انعقاد نطفه در رحم مادر، از حقوقى برخوردار می‌شود. از آن جمله است: تأخیر در اجراى حدود شرعى درباره زن باردار، به منظور پرهیز از آسیب‌رسانى به جنین موجود در رحم وى؛ و حرمت سقط جنین (اجهاض؛ رجوع کنید به باردارى و بارورى*). همچنین در روایات، براى سلامت جسمانى و روحانى جنین، به والدین توصیه‌هاى بهداشتى و اخلاقى شده، كه از آن جمله است: تأكید بر سلامت جسمانى و روانى مادر به هنگام باردارى، توجه به چگونگى تغذیه او، و پرهیز زنان باردار از گناه و كارهاى ناپسند. به علاوه، جنین از حقوق مالى خاصى نیز برخوردار است كه استقرار آنها منوط به ولادت اوست (رجوع کنید به جنین*).

آدابى را كه به هنگام تولد نوزاد توصیه شده نیز می‌توان در شمار حقوق فرزندان قرار داد، كه عبارت‌اند از: تَحنیك (كام‌بردارى نوزاد) با خرما یا آب باران یا آب فرات به همراه تربت امام حسین علیه‌السلام؛ اذان گفتن در گوش راست و اقامه گفتن در گوش چپ وى (رجوع کنید به كلینى، ج 6، ص 24)؛ سوراخ كردن گوش نوزاد، كه ظاهراً در مخالفت با سنّت یهودیان، مبنى بر انجام ندادن آن، توصیه شده است (رجوع کنید به همان، ج 6، ص 35؛ ابن‌بابویه، 1404، ج 3، ص 489)؛ تراشیدن موى سر نوزاد و صدقه دادن به اندازه وزنِ موى او؛ قربانى كردن (عَقیقه) و اِطعام دیگران از گوشت قربانى؛ انتخاب نامى نیك براى وى در روز هفتم تولد (كلینى، ج 6، ص 28، 48)؛ و خِتان پسران در هفت روز اول تولدشان (همان، ج 6، ص 34)، كه امرى فطرى و سنّتى الهى دانسته شده است (بخارى، ج 7، ص 56).
همچنین والدین از ضرر رساندن به فرزندانشان نهى شده‌اند (رجوع کنید به ابن ‌ماجه، ج 2، ص 890). چنان‌كه همچون آیات قرآن، كشتن یا زنده به گور كردن فرزندان را، به ‌سبب دختر بودن آنان یا ترس از ناتوانى در گذران امور ایشان، حرام و بعد از شرك به خدا بزرگ‌ترین گناهان دانسته‌اند (رجوع کنید به بخارى، ج 7، ص 70، 75). حتى در روایتى، والدین از اینكه به‌سبب دختر بودن نوزاد براى او آرزوى مرگ كنند، نهى شده‌اند، چرا كه در صورت برآورده شدن این آرزو، شخص چونان عاصیان در برابر خدا حاضر خواهد شد (كلینى، ج 6، ص 5). از همین‌روست كه پیامبر اكرم والدین را از سخت‌گیرى و درشتى با فرزندانشان که در نهایت موجب ارتكاب ایشان به گناهان، عقوق والدین و قطع رحم (رجوع کنید به همان، ج 6، ص 48، 50) و خروج از دایره غفران الهى (رجوع کنید به فتال نیشابورى، ج 2، ص 368) می‌شودــ نهى می‌كردند.
در مقابل، والدین به دوست داشتن فرزندان و مهربانى و اكرام ایشان توصیه شده‌اند (رجوع کنید به ابن‌ماجه، ج 2، ص 1211؛ كلینى، ج 6، ص 49) و نیكى به فرزندان همتاى نیكى به والدین دانسته شده است (الفقه المنسوب للامام الرضا علیه‌السلام، ص 336) تا جایى كه تخطى از این دستورها موجب خروج شخص از پیروان سنّت پیامبر (ترمذى، ج 3، ص 216) و عامل به آنها مشمول رحمت الهى و شایسته بهشت معرفى شده است (بخارى، ج 7، ص 74ـ75؛ كلینى، ج 6، ص 6، 49ـ50). سیره پیامبر نیز توصیه‌هاى وى را درباره مهربانى و احترام به كودكان تأیید می‌كند، چنان‌كه در این روایات از خوش‌رفتارى پیامبر با ایشان حتى در حالت نماز (رجوع کنید به بخارى، ج 7، ص 64؛ كلینى، ج 6، ص 48)، بوسیدن و بوییدن فرزندان و فرزندزادگان (بخارى، ج 7، ص 74ـ75)، بر زانوى خود نشاندن و دعاى خیر كردن آنان (همان، ج 7، ص 76) و سلام كردن به آنان (ابن‌ماجه، ج 2، ص 1220) سخن به میان آمده است. سیره امامان شیعه با فرزندان نیز چنین بوده است (رجوع کنید به عیاشى، ج 2، ص 166).

پیشنهاد مطالعه:  بوسه و فواید آن برای مادر و فرزند

رعایت عدالت در برخورد با فرزندان حق دیگرى است كه در روایات به آن امر شده (رجوع کنید به بخارى، ج 3، ص 134) و اعتراض پیامبر به پدرى كه فقط یكى از دو فرزندش را در حضور هر دوى آنها بوسید، گزارش شده است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1404، ج 3، ص 483). با این‌حال به نظر می‌رسد در روایات تأیید شده است كه والدین برخى از فرزندان خود را، احتمالا به‌سبب وجود بعضى فضائل در ایشان، بیش از دیگر فرزندان خود دوست داشته باشند، ضمن آنكه این تمایز نباید ناشى از تفاوت جنسیت باشد (رجوع کنید به كلینى، ج 6، ص 51). همچنین است وفا به عهد والدین نسبت به قولى كه به فرزندانشان داده‌اند (رجوع کنید به همان، ج 6، ص 49).

تربیت فرزندان نیز حق دیگرى است كه پدران و مادران به آن امر شده‌اند (رجوع کنید به ابن‌ماجه، ج 2، ص 1211؛ ابن‌بابویه، 1404، ج 2، ص 622) و آن را بهترین هدیه پدر به فرزند و برتر از صدقه دادن معرفى كرده‌اند (رجوع کنید به ترمذى، ج 3، ص 227)، چرا كه وجود فرزند از پدر و مادر است و در هر صورت اعمال وى ناشى از نحوه تربیت ایشان است (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1404، همانجا). از مضمون این روایات می‌توان دریافت كه هدف نهایى از این توصیه‌ها، صالح شدن فرزندان است؛ چه، در آنها فرزند صالح رزقى از جانب خداوند معرفى شده است (رجوع کنید به كلینى، ج 6، ص2). چنان‌كه فرزندى كه اهل عبادت پروردگار باشد نیز میراثى دانسته شده كه بنده مؤمن پس از درگذشت خود براى خداوند برجاى می‌گذارد تا او را عبادت كند (رجوع کنید به همان، ج 6، ص 4).
برخى دستورهاى عملى نیز براى تربیت فرزندان داده شده كه ناظر بر آموزش امور دینى و برخى مهارتهاى اجتماعى ایشان است، از جمله: یارى كردن به فرزندان در كارهاى نیك (رجوع کنید به همان، ج6، ص50)، راهنمایى او به شناخت خدا و كمك به او در اطاعت از پروردگار (ابن‌بابویه، 1404، همانجا)، واداشتن و تشویق ایشان به نماز از هفت سالگى (رجوع کنید به ابوداوود، ج 1، ص 119)، آموزش قرآن و معارف دین براى مصون‌ماندن آنان از انحرافات اعتقادى (رجوع کنید به كلینى، ج 6، ص 49) و شنا و تیراندازى (همان، ج 6، ص 47) و خواندن و نوشتن، و نیز تلاش در امر ازدواج ایشان پس از رسیدن به بلوغ .
درباره اصول كلى تربیت فرزندان نیز توصیه‌هایى شده است. از جمله، والدین باید توجه داشته باشند كه فرزندان در سنین پایین‌تر تربیت‌پذیرترند و در صورت انحراف در این دوران، تربیت بعدى آنان سخت خواهد بود (نهج‌البلاغة، نامه 31؛ كلینى، همانجا). همچنین روایات توجه ایشان را به این مطلب جلب می‌كنند كه در این كار، به‌سبب احسان به فرزندان یا توهین به ایشان، ثواب خواهند برد یا عقاب خواهند شد (رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1404، همانجا)؛ بنابراین، باید تشویق آنان و پرهیز از تنبیه نامعقول آنان را درنظر داشته باشند (رجوع کنید به ابن‌فهد حلّى، ص 79؛ همچنین براى نمونه‌هایى از سیره پیشوایان شیعه در تشویق فرزندان رجوع کنید به كلینى، ج 3، ص 297؛ ابن‌بابویه، 1363ش، ج 2، ص 127).

پیشنهاد مطالعه:  فرق فرزندپروری زوج های موفق و زوج های ناموفق

تربیت فرزند و نیازهای روانی، عاطفی – خانواده آسمانی

تربیت فرزند و نیازهای روانی، عاطفی - خانواده خوشبخت-www.mehcom.com

تربیت فرزند و نیازهای روانی، عاطفی – خانواده آسمانی تربیت کودک ،تربیت فرزند ،چگونه بچه هایمان را تربیت کنیم،تربیت فرزند پسر، تربیت فرزند دختر ،تربیت فرزند در اسلام ،تربیت بچه ها، تربیت بچه ،چگونه فرزند تربیت کنیم ،چگونه فرزند خوب تربیت کنیم ،چگونه فرزند خود را خوب تربیت کنیم ،چگونه یک فرزند خوب تربیت کنیم ،چگونه بچه خوب تربیت کنیم … ادامه مطلب »

*********************************************

چگونه والدین خوبی باشیم ؟ روش های ارتباط با نوجوان و جوان

چگونه والدین بهتری باشیم ؟ روش های ارتباط با نوجوان و جوان-www.mehcom.com

چگونه والدین خوبی باشیم ؟ راه های برقراری ارتباط با کودکان نوجوانان و جوانان (خانم دکتر فردوسی پور)اورجینال چگونه والدین بهتری باشیم (خانم دکتر فردوسی پور)اورجینال چگونه والدین خوبی باشیم ؟ چگونه پدر و مادر خوبی باشیم ؟ چگونه پدر و مادر بهتری باشیم ؟ چگونه با نوجوانان رفتار کنیم ؟ چگونه با نوجوانان ارتباط برقرار کنیم؟ روش های ارتباط … ادامه مطلب »

*********************************************

مجموعه پزشک کودک – پزشک فرزند خود باشید

مجموعه پزشک کودک - اورجینال-www.mehcom.com

مجموعه پزشک کودک- آیا شما هم دنبال پزشک کودکان خوب می گردید ؟ آیا شما دوست دارید که یک پزشک کودک همیشه به شما جواب بگوید ؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده اید اگر خدای ناکرده در انتهای شب روزهای خاص تعطیل بچه ای علائمی از بیماری بروز داد باید چه کاری انجام دهید ؟ ما به … ادامه مطلب »

پیشنهاد مطالعه:  تک فرزندی خوب یا بد - مزایا و معایب

*********************************************

آموزش تربیت فرزند از دکتر فرهنگ هلاکویی از تولد تا ۱۹ سالگی

مجموعه کامل آموزش تربیت فرزند از دکتر فرهنگ هلاکویی از تولد تا ۱۹ سالگی

آموزش تربیت فرزند از دکتر فرهنگ هلاکویی از تولد تا ۱۹ سالگی آموزش فرزندپروری موفق تربیت صحیح و اصولی کودک و نوجوان تربیت فرزندان از بدو تولد تا سه سالگی دکتر فرهنگ هلاکویی تربیت کودک دکتر فرهنگ هلاکویی تربیت نوجوان ما برای بسیاری از چیزها هزینه می کنیم مثلا برای تفریح برای سرگرمی برای خوردن و … برای یادگیری بسیاری … ادامه مطلب »

*********************************************

خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی جدید-18 دی وی دی

خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی جدید-18 دی وی دی-www.mehcom.com

خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی خرید آموزش خیاطی عمرانی ،خیاطی خانم عمرانی برنامه خانواده، خیاطی خانم عمرانی خانه ی مهر،خیاطی خانم عمرانی در شبکه جام جم ،خیاطی خانم عمرانی سیمای خانواده،خیاطی خانم سیما عمرانی،آموزش خیاطی خانم عمرانی جدید،آموزش خیاطی تصویری خانم عمرانی،آموزش خیاطی خانم عمرانی با  نمایش فیلم،آموزش خیاطی مبتدی،خرید سی دی آموزش خیاطی،خرید آموزش خیاطی،خرید آموزش خیاطی خانم سیما … ادامه مطلب »

*********************************************

خرید اینترنتی آموزش بافتنی – زیبا بپوشید

خرید اینترنتی آموزش بافتنی

خرید اینترنتی آموزش بافتنی مزیت خرید اینترنتی آموزش بافتنی این است که با توجه به قیمت بالای پوشاک بافتنی با کمی هزینه برای خرید آموزش بافتنی براحتی می توانید با کمترین هزینه زیباترین ، قشنگ ترین لباس های بافتنی را برای خودتان و کسانی که دوستشان دارید ببافید . در ضمن حتی می توانید با بافتن و فروختن تولیدات خودتان … ادامه مطلب »

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×