"> حضرت عیسی (ع) و كربلای امام حسین(ع) - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

حضرت عیسی (ع) و كربلای امام حسین(ع)

حضرت عیسی (ع) و كربلای امام حسین(ع)

عکس حضرت عیسی (ع) و كربلای امام حسین(ع)

حضرت عیسی (ع) و كربلای امام حسین(ع)

در خبر است كه عیسی(ع) را با حواریون گذر به سرزمین مقدس كربلا افتاد، ناگاه شیری را دیدندكه راه را بر روندگان مسدود ساخته بود. شیر به سوی عیسی(ع) پیش آمد و فرمود:

انی لم ادع لكم الطریق حتی تلعنوا یزید قاتل الحسین (ع) .

نمی گذارم شما درگذرید الا آن كه یزید را كه كشنده حسین(ع) است لعن كنید.

عیسی فرمود: حسین كیست؟

قال: سبط محمد النبی الامی و ابن علی الولی ؛

سبط پیامبر و فرزند علی ولی الله است .

عیسی (ع) پرسید: قاتل او كیست؟

گفت قاتل او یزید ملعون است كه وحوش بیابانها و درندگان صحراها خاصه روزهای عاشورا او را لعن كنند .

پس عیسی دست بلند کردو لعن كرد بر یزید و نفرین فرستاد بر او. در این وقت شیر از طریق كناری رفت و حواریون ایمن شدند و به جانب مقصود عبور كردند .

پیشنهاد مطالعه:  سند تاریخی از باران خون در انگلستان در سال 61 هجری قمری
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×