"> حالت عدم تنظیم هیجانی-تاثیر تنظیم هیجانات بر سلامت روان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

حالت عدم تنظیم هیجانی-تاثیر تنظیم هیجانات بر سلامت روان

لطفا اگر قسمت اول مطلب تاثیر تنظیم هیجانات در سلامت روانی را مطالعه نکرده اید ابتدا بهتر است که به ابتدای بحث بازگردید.: تاثیر تنظیم هیجانات در سلامت روانی (قسمت اول)

حالت عدم تنظیم هیجانی-تاثیر تنظیم هیجانات بر سلامت روان

حالت عدم تنظیم هیجانی-تاثیر تنظیم هیجانات بر سلامت روان

حالت عدم تنظیم هیجانی

روبرو شدن با رویدادهای استرس زا با بالا رفتن میزان تجربه ی هیجانات منفی ( مانند هیجان غمگینی یا هیجان خشم ) همراه می باشد.

برای نمونه زمانی که شخصی با یک سلسله از مشکلات در زمینه ی برقراری یا تداوم ارتباطات متقابل با دیگران روبرو می شود احتمال دارد با تجربه ی انواع مختلفی از هیجانات منفی مانند هیجان غمگینی ، خشم ، اضطراب و ناامیدی روبرو شود.

همچنانکه شدت مشکلات فوق افزایش می یابد احتمال دارد وی از راهکارهای نامناسب مقابله (Coping ) مانند: سومصرف دارو و یا اقدام به پرخوری برای مقابله با مشکلاتش استفاده نماید.

حالت عدم تنظیم هیجانی با تجربه ی حالتهای ناراحت کننده ای مانند افزایش میزان عدم رضایت از خود و دیگران ، حالت کناره جویی و یا افزایش میزان تعارضات با دیگران همراه می باشد.

همچینن حالت عدم تنظیم هیجانی با افزایش میزان حالتی که اصطلاحا حالت نشخوار ذهنی نامیده می شود همراه است.

اگرچه نقش حالت نشخوار ذهنی در افزایش خطر ابتلا به برخی از اختلالات روان شناختی مطرح شده است اما به نظر می رسد نقش این عامل در افزایش خطر ابتلا به اختلال افسردگی بارزتر می باشد .

در ارتباط با نقش حالت نشخوار ذهنی در افزایش خطر ابتلا به اختلال افسردگی نظریه ای به نام نظریه ی سبک پاسخ توسط نلون هاکسما مطرح شده است .

پیشنهاد مطالعه:  درمان شناختی رفتاری - cbt - Cognitive behaviour therapy

این نظریه بیان می دارد که اشخاص مختلف در برابر رویداهای استرس زا از یکی از دو نوع سبک پاسخ به نامهای سبک پاسخ نشخوار ذهنی (Rumination)و سبک پاسخ توجه برگردانی (Distraction ) استفاده ی بیشتری می نمایند.

و میزان استفاده ی آنان از سبک پاسخ نشخوار ذهنی با میزان افزایش خطر برای ابتلا به اختلال افسردگی ارتباط دارد .

همچینن بر اساس نظریه ی سبک پاسخ اشخاصی که از سبک پاسخ توجه برگردانی استفاده بیشتری می نمایند در خطر کمتری برای ابتلا به اختلال افسردگی قرار دارند.

پیشنهاد مطالعه:تست روانشناسی خشم و عصبانیت – آزمون های روانشناسی

زمانی که حالت عدم تنظیم هیجانی بوجود می آید میزان استفاده از برخی سبکهای مقابله ای نامناسب که به نام سبکهای مقابله ای ناسازگارانه ( مانند استفاده از حالت پرخوری به عنوان راهی برای کاهش اضطراب ) معروف هستند افزایش می یابد .

استفاده از روش های مقابله ای ناسازگارانه اگر چه امکان دارد با کاهش موقت ظاهر شدن هیجانهای منفی مانند هیجان خشم و اضطراب همراه باشد.

اما استفاده ی طولانی مدت از روش های مقابله ای ناسازگارانه نه تنها مفید نمی باشد بلکه مشکلات زیادی را برای شخص ایجاد می نماید.

حالت عدم تنظیم هیجانی به عنوان حالتی تعریف می شود که در اثر آن مشکلات زیادی در زمینه ی مقابله با هیجانات بوجود می آید.

برای نمونه در اثر حالت عدم تنظیم هیجانی امکان دارد میزان ظاهر شدن هیجانات به شدت افزایش یابد و شخص در مقابل چینن حالتی احساس تهدید شدید یا احساس وحشت نماید.

از سوی در اثر حالت عدم تنظیم هیجانی امکان دارد میزان شدت ظاهر شدن برخی از حالتهای هیجانی به میزان قابل توجهی کاهش یابد و در اثر کاهش میزان شدت حالتهای هیجانی امکان دارد حالتی که به نام حالت تجزیه ی روانشناختی (Dissociation )نامیده می شود بوجود آید.

پیشنهاد مطالعه:  راز خوب سخنرانی کردن

مسخ شخصیت و مسخ واقعیت

از جمله علایم حالت تجزیه ی روان شناختی حالت مسخ شخصیت (Depersonalize ) و حالت مسخ واقعیت (Derealization ) می باشد.

حالت مسخ واقعیت می تواند واکنشی به روبرو شدن با محرک استرس زای شدید( مانند: از دست دادن عزیزان ) باشد.

در این حالت شخص به صورت مرتب فرایند زندگی خود را به مانند فیلمی در جلوی چشمان خود مشاهده می نماید و یا تصور می نماید مکان و یا اشخاصی که برای اولین بار آنها را مشاهده می کند در زمانهای گذشته دیده است.

یکی از عواقب حالت عدم تنظیم هیجانی عدم پردازش شناختی مناسب هیجانات می باشد . همچینن در چینن حالتی امکان دارد شخص از سبکهای های مقابله ای اجتنابی ( مانند فرار از محرک های استرس زا ) استفاده بیشتری نماید.

یکی از ابزارهای مهم برای تنظیم هیجانات رسیدن به حالت سازگاری (Adaptation) می باشد و رسیدن به این حالت می تواند یکی از راهبردهای مهم برای مقابله با حالتهای ناخوشایند هیجانی باشد.

برای رسیدن به حالت سازگاری روشهای مختلفی مانند: روش مقابله نمودن ، روش ریلاکسیشن و آرمیدگی و روش خود آگاهی ذهنی پیشنهاد شده است.

پیشنهاد مطالعه:راه های کنترل خشم و عصبانیت دکتر هلاکویی

فولکمن (Folkman) و لازاروس (Lazarus ) از بین تمام روش هایی که برای رسیدن به حالت سازگاری وجود دارد استفاده از حالت مقابله نمودن (Confrontation )را بهترین روش برای رسیدن به حالت سازگاری و در نتیجه رسیدن به حالت تنظیم هیجانی می دانند .

به نظر آنان حالت مقابله نمودن می تواند از طریق استفاده از روش های مناسب و یا نامناسب باشد.

پیشنهاد مطالعه:  چگونه کودک خود بشناسیم

حالت مقابله مناسب

حالت مقابله با استفاده از روش های مناسب شامل استفاده از روش هایی مانند: روش حل مساله ، ابراز مناسب هیجانات ، تلاش برای بدست آوردن پاداش ها و ارزیابی دوباره ی موقعیت ها می باشد.

حالت مقابله نامناسب

حالت مقابله با استفاده از روش های نامناسب استفاده از روش هایی مانند: مصرف مشروبات الکلی و یا مصرف مواد مخدر است.

فولکمن و لازاروس اعتقاد دارند استفاده از روش های نامناسب مقابله با هیجانات می تواند شدت هیجانات را به صورت موقت کاهش دهد ولی در طولانی مدت استفاده از روش های نامناسب مقابله با هیجانات ناراحتیهای زیادی را برای شخص فراهم می نماید.

سایر روش های رسیدن به حالت تنظیم هیجانی

از نظر فولکمن و لازاروس سایر روش های رسیدن به حالت تنظیم هیجانی عبارتند از :

-استفاده از تمرینات مختلف آرمیدگی (Relaxation)
– بکار بردن روش توجه برگردانی (Distraction )
-استفاده از روش خود آگاهی ذهنی (Mindfulness )
-پذیرش (Acceptance ) موضوع ناراحت کننده
– افزایش میزان فعالیتهای رضایت بخش
-خود- کنترلی (Self- controlling )
-جستجوی حمایت های اجتماعی
-قبول مسئولیت
-استفاده از روش حل مساله
-ارزیابی دوباره موضوع ناراحت کننده با تاکید بر روی موارد مثبت

لطفا برای ادامه مبحث تاثیر تنظیم هیجانات در سلامت روانی (قسمت اول) به قسمت سوم این مجموعه با عنوان تاثیر حالت عدم تنظیم هیجانی بر سلامت روان مراجعه نمایید.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×