"> تکنیک جریمه پاسخ-تکنیکهای فرزندپروری موفق علمی - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

تکنیک جریمه پاسخ-تکنیکهای فرزندپروری موفق علمی

تکنیک جریمه پاسخ (Response cost)

در قسمت های قبل این مطلب درباره رفتار درمانی برای درمان کودکان و نوجوانان صحبت شد و بعد از آن به تکنیک وقفه ی کوتاه مدت آشنا شدیم.

و حال در سومین قسمت از این مجموعه بهم پیوسته به تکنیک جریمه پاسخ می پردازیم:

تکنیک جریمه پاسخ-تکنیکهای فرزندپروری

تکنیک جریمه پاسخ-تکنیکهای فرزندپروری

تکنیک جریمه پاسخ (Response cost )

در حالی که هدف فن یا تکنیک وقفه ی کوتاه مدت دور نمودن شخص از محیط تقویت کننده است هدف تکنیک جریمه ی پاسخ، گرفتن محرک ارزشمند از شخص زمانی که وی رفتار نامناسبی را انجام می دهد می باشد.

در جریان اجرای تکنیک جریمه ی پاسخ شخصی که رفتار نامناسبی را انجام داده است برخی چیزهایی که برای وی ارزشمند هستند را از دست می دهد.

به عنوان مثال برای حالت جریمه پاسخ صادر شدن برگه ی جریمه ی رانندگی برای راننده ای است که برخی از قوانین وضع شده برای رانندگی را رعایت ننموده است .

به نظر رفتار درمانگران زمانی تکنیک جریمه ی پاسخ موثر خواهد بود که چیزی که شخص در مقابل انجام رفتار نامناسب از دست داده است برای وی ارزش زیادی داشته باشد و در مقابل چیزی که بخاطر انجام رفتار نامناسب بدست آورده است ارزش چندانی نداشته باشد .

به نظر رفتار درمانگران در جریان اجرای تکنیک های رفتاری وقفه ی کوتاه مدت و جریمه ی پاسخ باید عواقب و خطرات استفاده از این تکنیک ها را در نظر گرفت.

همچنین باید تعیین نمود که آیا اجرای این دو تکنیک در وضعیت حاضر مناسب است و یا نه . همچنین باید به موضوع ایمنی بودن استفاده از این تکنیک ها توجه زیادی نمود.

پیشنهاد مطالعه:  گزارشگری کردن مشکلات بچه ها چیست ؟ و پنج فایده آن

نویسنده: دکتر حسین لطفی نیا( متخصص روانشناسی بالینی)

جهت آشنایی بیشتر با تکنیک های فرزندپروری کلیک کنید.

منابع:

Freeman.A.(2005). Encyclopedia of cognitive therapy . New York : Springer press
Hersen.M.(2002). Encyclopedia of psychotherapy .New York : Elsevier science
O,Donohue.W.&.Fisher.J.(2008). Cognitive behavior therapy. New York: John wiley Inc

dr-lotfinia.ir

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×