مشاوره آنلاین مهکام


تولد فرزند جدید-دکتر فریبا عربگل فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

تولد فرزند جدید

تولد فرزند جدید چه زمانی و چگونه ؟ فاصله سنی بین تولد فرزند جدید و فرزند بزرگتر چقدر باشد ؟ چه تمهیداتی قبل از به دنیا آمدن نوزاد جدید در خانه و خانواده انجام دهیم ؟ و … دکتر فریبا عربگل فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به این مسائل پاسخ می دهد.

تولد فرزند جدید مقوله ای است که همیشه ذهن والدین را به خود مشغول می کند مثلاً این که چه زمانی تصمیم بگیرند فرزند دوم خود را به دنیا بیاورند، چگونه فرزند اول خود را آماده کنند تا به نحو مطلوب و با حداقل تنش با این پدیده روبرو شود، چند سال اختلاف سنی بین دو فرزند وجود داشته باشد که به سلامت روانی آنها آسیب نزند و …

تولد فرزند جدید-دکتر فریبا عربگل فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان-www.mehcom.com

تولد فرزند جدید-دکتر فریبا عربگل فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان-www.mehcom.com

رعایت نکات زیر میتواند به والدین کمک کند تا ورود فرزند جدید را آسان تر مدیریت کنند.

1- والدین باید زمانی تصمیم به تولد فرزند جدید بگیرند که خود را آماده این کار می بینند، زمان هایی کـه بنـا بـه دلایلـی خـانواده درگیـر فشارهایی چون نقل مکان، مهاجرت، تغییر شغل و مشکلات مالی شده برای تولد فرزند جدید مناسب نیـست. زیـرا تولـد فرزنـد گرچـه اتفاقی مثبت و با شکوه در زندگی به شمار می آید خود به نوعی با تنش همراه است. اتفاق های مثبت نیز برای افراد تنش به همراه می آورند.

2- بسیاری از اوقات والدین فکر می کنند تولد کودک جدید ممکن است مسائل و مشکلات قبلی آنها را حل کند، مسائلی چـون اختلافـات زناشویی بین والدین، بدرفتاری و مشکلات جسمانی و رفتاری فرزند اول و…. برخی نیز عقیده دارند داشتن خواهر یـا بـرادر باعـث مـی شود فرزند شان مشکلات رفتاری خود را کنار بگذارد و عاقلانه تر رفتار کند در حالیکه مطمئناً در چنین شرایطی تنشی بـر تـنش هـای قبلی اضافه می شود. والدین باید در نظر بگیرند آیا می توانند علاوه بر مشکلات قبلی، مسائل مربوط به یک نوزاد را نیز مدیریت کننـد یا خیر.

3- بسیاری از حساسیت ها و رقابت های فرزند اول ممکن است ریشه در سرشت و ذات او داشته باشد. کودکانی هستنند که مـضطرب تـر، حساس تر و زودرنج تر هستند و توجه و حمایت والدین را به تمامی می خواهند. اینها تولد فرزند جدید را بـه عنـوان حادثـه ای تلـخ در زندگی خود می بینند زیرا توجه می کنند که به ناگاه تمام علاقه و توجه والدین معطوف فرزند جدید شده است. در این موارد اگر والدین نتوانند برای اضطراب کودک خود چاره ای بیندیشند و محبت و علاقه خود را به طور مناسبی میان هر دو فرزنـد تقـسیم نکننـد، دچـار مشکل می شوند.

پیشنهاد مهکام:  سلامت جنین با انجام 7 آزمایش در دوران بارداری

4- والدین باید در تمامی مراحل حاملگی مانند خرید لوازم برای فرزند جدید و آماده کردن شرایط منزل برای ورود او، فرزند خود را مشارکت دهند و نظر او را بخواهند. هرگاه پدر و مادر متوجه می شوند که فرزنـد اول احـساس نـاراحتی، انـدوه و حـسادت و .. مـی کنـد نبایـد بلافاصله احساس او را محکوم بکنند بلکه لازم است به او بگویند متوجه هستند که او چـه احـساسی دارد.

آنهـا بایـد تأکیـد کننـد کـه دوستش دارند و تولد فرزند جدید از محبت آنها نسبت به او کم نمی کند. مادر می تواند هنگام رفتن به مطب پزشک و انجام معاینـه از کودک بخواهد او را همراهی کند و صدای قلب جنین را گوش دهد ، روی شکم مادر دست بگذارد و جنـین را لمـس کنـد و راجـع بـه احساسش صحبت کند.

5- برخی از والدین مدام اصرار دارند که وقتی با مخالفت ها، اعتراض ها و حسادت فرزند اول مواجه می شوند این گفته ها را تکرار کنند: « ما تو را دوست داریم، او را (فرزند جدید را) اصلاً دوست نداریم، هیچ کس جای تو را برای ما نمی گیرد، او ضعیف است، ناتوان اسـت و ….» اینها دروغ های واضح و آشکاری است که احساس کودک را نسبت به این تولد بدتر می کند. به او بگویید: «هر دوی شـما بـرای من عزیزید، ولی چون سارا (فرزند دوم) کوچک و ناتوان است، نیاز به مراقبت بیشتری دارد، شاید تو هم بتوانی به من کمک کنی و…»

6- اوقات خود را طوری تقسیم کنید که به تمامی صرف فرزند دوم نشود و اوقات خوش و سرگرم کنندهای را به فرزند اول اختصاص دهیـد تا احساس نکند همه لذت هایی را که با شما داشته به یک باره از دست داده است و موجودی که عامل این همه از دست دادن و ناکامی است خواهر یا برادر تازه واردش می باشد. در زمان هایی فرزند دوم خود را به کسی بسپارید تـا از او مراقـب کنـد و در ایـن زمـانهـا، ساعتی را به تنهایی با فرزند اول خود سپری کنید.

پیشنهاد مهکام:  دکتر هلاکویی تربیت کودک قسمت دوم

7- اگر وابستگی فرزندتان به شما زیاد است و هر پدیده ای که منجر به جدایی شما از او می شود برایش با تنش و اضـطراب همـراه اسـت، سعی کنید قبل از حاملگی و زایمان دوم شرایطی را فراهم کنید که سطح وابستگی و اضطراب او پایین بیاید و اسـتقلال بیـشتری پیـدا کند. به طور مثال اگر او نزد شما می خوابد ماهها قبل از تولد فرزند جدید برای جدا خوابیدن وی برنامه ریزی کنیـد تـا بـه ناگهـان بـا بحران جدا خوابیدن از شما مواجه نشود.

8- اگر مشکلات جسمانی دوران حاملگی روی حوصله شما برای ارتباط با فرزندتان تأثیر می گذارد این موضوع را بـه او بگوییـد. ولـی اگـر کودک شما خیلی حساس و مضطرب است، با شکایتهای جسمانی خود زیاد او را نترسانید. در این مواقع از پدر کمک بگیرید تا بتوانـد خلأ ارتباطی شما را با کودک اندکی جبران کند.

9- بهترین کسانی که می توانند راجع به باردار بودن، تولد فرزند جدید و … با کودک صحبت کنند خود شما هستید. از واکنش های کـودک نترسید. قرار نیست که کودک شما همه چیز را به شکل بالغانه و پخته بپذیرد. تمام کودکان در زمان هـایی احـساس تـرس، اضـطراب، خشم، حسادت و …. پیدا می کنند پس چگونه انتظار دارید کودک شما هیچ کدام از این احساسات را تجربه نکند.

10- فاصله سنی 5 ـ 3 سال بین تولد دو فرزند هم فرصتی برای شماست که تجدید قوا کنید و هم فرصتی برای فرزند اول است کـه دوران اضطراب جدایی را سپری سازد و راحت تر از شما فاصله بگیرد و میدان را به کس دیگر بسپارد.

11- در صورتی که احساس اضطراب، حسادت و رقابت کودک شما پس از تولد فرزند جدید زیاد و مهار ناشدنی است و احتمـال آسـیب بـه کودک دوم وجود دارد، حتماً با روانپزشک کودک مشورت کنید.

12- کلام آخر اینکه فضایی را در خانه به وجود بیاورید که همه اجازه داشته باشند راجع به احساساتشان راحت حرف بزننـد. بـر احـساسات کودک مهر منفی، غیرقابل بخشش و گناه آلود بودن نزنید (گناه داره که به برادرت حسادت می کنی، خـدا آدم هـای حـسود را دوسـت نداره و ….) در عوض به او بگویید: «احساس می کنم از دست برادرت ناراحتی، من چه کار می توانم بکنم تا تو آرام تر بشوی؟»

پیشنهاد مهکام:  خانواده برتر | ارتباط صحیح پدر و مادر با دختران

منبع :iacap.ir

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده موفق-فرزندپروری موفق

آموزش تربیت فرزند دکتر فرهنگ هلاکویی از تولد تا 20 سالگی

مجموعه کامل آموزش تربیت فرزند از دکتر فرهنگ هلاکویی از تولد تا ۱۹ سالگی

آموزش کامل تربیت فرزند از پروفسور دکتر فرهنگ هلاکویی از تولد تا 20 سالگی – با داشتن این مجموعه کامل می توانید هر جایی که هستید حتی در حین رانندگی ، آشپزی و … اصول تربیت فرزند و نکات مهم تربیتی را از دکتر فرهنگ هلاکویی بیاموزید  ادامه مطلب »

خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی جدید-18 دی وی دی

خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی جدید-18 دی وی دی-www.mehcom.com

خرید آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی کارشناس برنامه خانواده – می توانید فنون و روشهای ، طراحی برش و دوخت را یاد بگیرید و با کمترین هزینه به یک خیاط ماهر تبدیل شوید  ادامه مطلب »

راهنمای کامل دوران بارداری و نگهداری نوزاد تا 2 سالگی کودک

راهنمای کامل دوران بارداری و نگهداری نوزاد تا 2 سالگی کودک

راهنمای کامل دوران بارداری و بچه داری و نگهداری نوزاد از بدو تولد و حتی حاملگی تا 2 سالگی کودک- اگر قرار است که ما فرزندی داشته باشیم چه خوب است که بهترین بچه دنیا مال ما باشد … ادامه مطلب »

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×