"> تمرین به جای مکالمه سری اول از مکالمه سری دوم - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

تمرین به جای مکالمه سری اول از مکالمه سری دوم

تمرین به جای مکالمه سری اول از مکالمه سری دوم استفاده کنید .( مخصوص نوجوانان عزیز)

گاهی اوقات نوجوانان در روابط خود یکدیگر را با الفاظ رکیک خطاب میکنند یا تصور میکنند همه دوستان خود بدینگونه رفتار میکنند.

به منظور برقراری روابط بهتر فرزند شما و دوستانش ، مناسب است که تمرین های زیر را به فرزندتان یاد بدهید تا آنها در ارتباط با دوستانشان به جای مکالمه سری اول ، مکالمه سری دوم را استفاده کنند :

تمرین به جای مکالمه سری اول از مکالمه سری دوم

تمرین به جای مکالمه سری اول از مکالمه سری دوم

مکالمه سری اول

mehcom.com
? توهین و تحقیر یکدیگر، تکان دادن سر یا ادا در آوردن، با بیان کلماتی کوتاه فقط گوش کنید.

وقتی دوستهای شما آشفته هستند، ممکن است پرسش یا تحقیر کردن آنها حالشان را بدتر کند.

بعضی وقتها گفتن کلمه ای به دوست خود ممکن است باعث بشود او بهتر فکر کند و احساس بهتری داشته باشد.

به این مثال توجه کنید:

mehcom.com
? مریم: به زهرا گفتم چقدر از پریسا بدم میاد!

لاله: بهش گفتی، مگه دیوونه ای؟

مریم: اون گفت که حرفم پیشش میمونه و به کسی نمیگه.

لاله: و تو هم باور کردی. آدم دهن لقی مثل اوون، مگه میتونه جلوی خودشو بگیره.

مریم:ولی اون قسم خورد که اینکار رو میکنه.

لاله: تو چه احمقی!!

مشاوره آنلاین مهکام

مکالمه سری دوم

فکر میکنید اینگونه صحبت کردن و گوش دادن میتواند بهتر باشد؟

? مریم: به زهرا گفتم چقدر از پریسا بدم میاد!

لاله: اوه.

مریم: نمیدونم چرا یکهو از دهنم پرید این حرف

لاله: آهان

مریم: تو که میشناسیش الان این خبر را همه جا پرکرده!

پیشنهاد مطالعه:  رعایت قوانین را به کودک آموزش بدهید ؟

لاله: اووووه، آره

مریم: کاشکی دهنم رو بسته بودم. دیگه هیچ چیز بهش نمیگم.

لاله: خب پیش میاد.

?? وقتی زبان گفتگو از تحقیر به فهمیده شدن تغییر میکند، صحبتهای مخاطب ما نیز تغییر قابل توجهی میکند.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×