"> تلاش مشاور ، یا تاثیر مشاور ؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

تلاش مشاور ، یا تاثیر مشاور ؟

تلاش مشاور ، یا تاثیر مشاور ؟

تلاش مشاور ، یا تاثیر مشاور ؟

تلاش مشاور ، یا تاثیر مشاور ؟

چیزی که باید در اولویت مشاور قرار گیرد تاثیر تمام اقدامات از جمله کلامی و غیر کلامی است.

تاثیرگذاری یا  effectiveness  مستلزم تلاش صادقانه و اصیل مشاور است. منظورم از تلاش صادقانه، گذاشتن تمام همت شخص مشاور به قصد کمک به مراجع است.

مراجعان قدردان تلاش حرفه ای و تخصصی مشاور خود هستند، و مشاور باید به فکر تاثیر کار خود در جلسه و بعد از جلسات مشاوره باشد:

  • تاثیر بر انگیزش
  • امید
  • توانایی های مراجع

در مجموع، تلاش توأم با تاثیر مهم است ، و تاثیرگذار بودن هم نیاز به تمرین عملی مهارت های مشاوره ای تحت نظارت اساتید خبره جهت آموزش روش های صحیح سنجش و ارزیابی میزان تاثیرگذاری در مشاوره .

حدیث « إنّما الأعمال بالنیّات »  در اینجا خودنمایی می کند، یعنی اگر فکر و ذکر و نیّت مشاور یاری رساندن باشد، مطمئنا در عمل او تداعی خواهد کرد.

یاسر مدنی
دکترای تربیت مشاور

پیشنهاد مطالعه:  مشاوران هم به مشاوره نیاز دارند
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×