"> تقویت خلاقیت کودکان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

تقویت خلاقیت کودکان

تقویت خلاقیت کودکان: دنیای بچه‌ها از تولد تا ۷ سالگی که خلاقیت در آنها شکل

بگیرد فقط بازی است. عجیب نیست که بچه‌ها در ۳ یا ۴ سالگی با بازی کردن 

می‌خوابند و اولین جمله بعد از بیداری‌شان بازی کردن است.

 

تقویت خلاقیت بچه ها

تقویت خلاقیت بچه ها

تقویت خلاقیت کودکان : تعاریف متفاوتی در مورد خلاقیت کودکان وجود دارد اما عمده این

تعاریف معتقدند كه خلاقیت به تولید چیزی می انجامد كه اصیل و ارزشمند و نو است.

 

 

چند تمرین ساده برای افزایش خلاقیت كودكان

 

ارائه راه حل های مختلف راهی برای تقویت خلاقیت کودک


به کودکان فرصت دهید تا تفکر وسیع و واگرا از خود نشان دهند، اجازه بدهید که با

شما مخالفت کنند، آنها را تشویق کنید که یک مسیر و یک راه حل بیشتر برای مشکلات

پیدا کنند.

سؤالاتش را بشنوید


برای تقویت خلاقیت کودک سعی كنید كنجكاوی كودك تان را برانگیزید، سؤالاتش را

بشنوید و او را به سوی یافتن پاسخ هدایت كنید.

 

به کودکان بخاطر بروز خلاقیتشان جایزه ندهید


به کودکان بخاطر بروز خلاقیتشان جایزه ندهید! مشوق ها و محرک ها مانع پیشرفت

خلاقیت کودک هستند و همچنین کیفیت پاسخ هایشان و انعطاف پذیری درتفکرات آنها

را کاهش می دهند.

 

چیزهای نیمه تمام را تمام كند


برای تقویت خلاقیت کودکان قصه ها را از ابتدا تا انتها شروع به خواندن نكنید و بعد

هم كتاب را ببندید و به كودك تان بگویید: «خب تموم شد، دیگه بخواب» یكی از تمرین

های ایجاد تفكر خلاق در كودك این است كه از او بخواهید چیزهای نیمه تمام را تمام

پیشنهاد مطالعه:  یاد بگیریم از خود به عنوان پدر يا مادر مراقبت كنيم ؟

كند.

 

کودکتان را به یادگیری تشویق کنید

برای افزایش خلاقیت در کودکان، آنهار را به خواندن برای سرگرمی و شرکت کردن

در کارهای هنری تشویق کنید، تلویزیون یا هر صفحه نمایش دیگری را محدود کنید.

 

کاردستی درست کند


درست كردن كاردستی های متنوع و مختلف تفكر و خلاقیت كودك را تقویت می كند.

کمتر نگران او باشید


اگر می خواهید خلاقیت کودکتان را تقویت کنید، سعی کنید از نگران بودن درباره ی

چیزهای که کودکان کسب می کنند دست بردارید، به جای نتیجه کار، تاکییدتان را روی

پیشرفت کار بگذارید.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×