"> تقویت اعتماد به نفس در كودكان و نوجوانان - مهکام دات کام
مشاوره آنلاین مهکام

تقویت اعتماد به نفس در كودكان و نوجوانان

تقویت اعتماد به نفس

دكتر جواد محمودی قرائی: فوق تخصص روان پزشكی كودك و نوجوان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران

اعتماد به نفس چیست ؟

اعتماد به نفس به معنی باور كودك از توانائیهای شخصی اش می باشد. یعنی مهارتهائی كه كسب كرده است چقدر سازنده تلقی می شوند. شكل گیری اعتماد به نفس در سنین مختلف حالتهای متفاوتی را به خود می گیرد. نوپاها به جنبه های انتزاعـی تـوجه ی ندارند و بیشتر ویژگی های عینی تر را در نظر می گیرند مثل رنگ موهایشان یا فرم لباس شان و غیـره و بـصورت كلـی خودشـان را خوب یا بد برآورد می كنند.

كودكان در سنین مدرسه به تدریج میتوانند ویژگیهایشان را در موقعیت های مختلف ارزیابی نمایند و به مسائل انتزاعی تر مثل روابط بین فردی و توانائی دوست یابی و غیره توجه نمایند.www.mehcom.com

تقویت اعتماد به نفس در كودكان و نوجوانان-www.mehcom.com

تقویت اعتماد به نفس در كودكان و نوجوانان-www.mehcom.com

مهمترین عواملی كه بر اعتماد به نفس در سنین قبل از مدرسـه اثـر مـی گذارند عبارتند از:
• پذیرش اجتماعی از سوی والدین و همتاها
توانائیهای شناختی كودك مثل توانایی یادگیری
• توانائیهای فیزیكی كودك

مهمترین عواملی كه بر اعتماد به نفس در سالهای مدرسه عوامل تأثیر گذار عبارتند از:
• وضعیت ظاهری كودك
• توانائی های فیزیكی مثل ورزش
• عملكرد تحصیلی
• همتاها
برای افزایش اعتماد به نفس باید والدین به كودك كمك نمایند تا از توانائی های خود استفاده كند، آنها را بهتر بـشناسد و به توانائی های خود اعتماد پیدا كند.

برای افزایش اعتماد به نفس به والدین روشهای زیر را آموزش دهید:
• علائق و توانائیهای كودك خود را تشویق كنید.
• مرتبا تلاش های كودك را با تشویق كلامی همراه كنید.
• تشویق ها باید معطوف به رفتار و تلاش كودك باشد مثل اینكه “چقدر تكالیفت را خوش خط نوشـتی” نـه اینكه جنبه ی تمجید داشته باشد نظیر “تو چه پسر زرنگی هستی”. تمجیـد كـودك را بـه منـابع بیرونـی متكی میكند ولی تشویق كودك را متوجه توانمندیهای خودش می نماید.
• موفقیتها و پیشرفتهای طبیعی كودك را شناسائی كنید.
• كودك خود را به تصمیم گیری برای برخی موضوعات تشویق نمائید.
• اجازه دهید كودك تحت نظارت شما گاهی دست به خطر بزند.
• به كودك خود مسئولیت بدهید.
• از كودك خود نخواهید كه كامل باشد.
• در توصیف كودك خود مطلق نباشید.
• بازخوردهای منفی را محدود كنید.
• به كودك خود وعدهای ندهید كه نتوانید عمل كنید.
كودك خود را همانگونه كه هست بپذیرید او را بادیگران مقایسه نكنید.
• روشهای صحیح حل مسئله را به او بیاموزید.

پیشنهاد مطالعه:  چکار کنیم بعد از طلاق کمترین آسیب به کودکان برسد ؟

منبع:iacap.ir

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده موفق-فرزندپروری موفق

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×