"> تقوا کلید خوشبختی زن و شوهر - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

تقوا کلید خوشبختی زن و شوهر

کلید خوشبختی زن و شوهر

 کلید خوشبختی زن و شوهر

با پیشرفتهای چشمگیر ماهواره ها و ارتباطات و بازتر شدن فضای جامعه و از طرفی ورود امکانات وابزارهای راحتتر زیستن باز هم هستند انسانهایی که خوشبختی رامی جویند ولی آن را نمی یابند خوشبختی چیست؟ آیا خوشبختی تنها داشتن میلیارد ها دلار پول و استفاده از بهترین امکانات زندگی است اگر اینگونه است چرا انسانهایی که این ثروت ها را دارند باز هم اززندگی ناراضی هستند و دنبال گمشده ایی هستند که آن را در زندگی مادی خود نمیابند مگر انسان چقدر میتواند در این دنیا زندگی کند که اگر هم تمام دنیا را داشته باشد باز هم خوشبخت نیست پس باید خوشبختی را در چیزی غیر از مادیات جستجو کرد  خداوند که آفریننده بشر است واو رابهتر از هرکسی میشناسد نیاز های انسان را باتوجه به آفرینش او میداند به همین دلیل در قران مفرماید که ما شمارا برای زندگی اخرت افریدیم نه برای زندگی دنیا .روح اشباع ناپذیر انسان در این دنیا ارضا نمیشود بلکه سرای اخرت میتواند جوابگوی این همه امیال انسانی باشد بااین همه به دستور اسلام برای سعادتمند شدن در دو دنیا نیرویی به نام تقوا وجود دارد که به انسان کمک میکند از گذر گاه های دنیا عبور کند تا به سعادت دو دنیا برسددر زندگی زناشویی اگر هردو همسر چه مرد وچه زن تقوای الهی داشته باشند خیر دنیا واخرت را برای خود وفرزندانشان فراهم کردهاند.در زندگی اسلامی مرد باتقوا چون از كسب و كار فارغ شود، و به خانه بازآيد، تمام كوفتگى و خستگى خود را كنار درب خانه مى ريزد، و با نشاط و شادى و خوشدلى و خوشحالى وارد خانه مى شود، به همسرش لبخند محبت مى زند، و زحمات روزانه او را نسبت به نظافت خانه، و پخت و پز، و نگهدارى فرزندان خسته نباشيد مى گويد، و وى را ارج مى نهد، و با او و بچه ها با مهربانى و محبت برخورد مى كند، و هر يك را درخور شأنش احترام مى نمايدمرد باتقوا گاهى حلال و حرام، و معروف و منكر، و حسنات و سيئات را به اهل بيتش گوشزد مى كند، و نمى گذارد آنان در مسئله دين و ديندارى دچار غفلت شوند.
مرد باتقوا، همه عمر و وقت خود را صرف بيرون نمى كند، و خنده و نشاط خود را تنها براى دوستان نمى برد، و در مسجد رفتن و شركت در جلسات مذهبى راه افراط نمى پيمايد.
مرد باتقوا به اين نكته توجه دارد، كه اسلام رعايت اعتدال و اقتصاد را در تمام امور حتى در عبادات سفارش فرموده، و از كم گذاشتن از حق زن و فرزند به بهانه رفت و آمد با دوستان، يا شركت در مجالس نهى فرموده است.
در هر صورت مرد باتقوا، در همه شئون زندگى آداب لازم را رعايت مى نمايد، و از اين راه به استحكام بناى خانواده، و جلب محبت زن و فرزند كمك مى نمايد.

پیشنهاد مطالعه:  خانواده برتر و ارتباط با خانواده همسر

و از طرفی زن باتقوا، عفت و عصمت و پاكدامنى خود را حفظ مى كند، با شور و شوق به كارِ خانه مى رسد، زمينه رفع خستگى شوهر را كه محصول كار بيرون است فراهم مى نمايد، از فرزندان خود به نحو شايسته نگهدارى مى كند، با شوهر و فرزندان بر اساس اخلاق اسلامى رفتار مى كند، از عبادتش غفلت نمىورزد، خانه را كانون عشق و صفا، مهر و محبت، و شور و شوق مى نمايد.
زن باتقوا از همسرش با تكيه بر اصول الهى اطاعت مى كند، به خواسته هاى بحق او پاسخ مثبت مى دهد، از عصبانيت و خشم و كبر مى پرهيزد، با اقوام شوهرش با مهر و محبت و اخلاق اسلامى روبرو مى شود، بوقت آمدن شوهر از عرصه كار و كسب تا درب خانه به استقبال مى رود، و به وقت خروج شوهر وى را بدرقه مى كند، و از وى مى خواهد جز حلال خدا به خانه نياور، كه ما به حلال خداوند گرچه اندك باشد قناعت مى كنيم، و زير بار حرام نمى رويم، مبادا به بهانه داشتن زن و فرزند، و خرج و مخارج از محدوده مقررات الهى تجاوز كنى، و زندگى را به حرام آلوده نمائى.
زن باتقوا از چشم همچشمى پرهيز دارد، و شوهرش را به خاطر همرنگ شدن با زندگى اقوام خود، يا اقوام شوهرش در تنگنا قرار نمى دهد و او را خجالت زده نمى كند.زن با تقوا خود را برای شوهر ماراید واز نگاه کردن به نامحرم وخودنمایی در برابر نامحرم دوری میکند واز این طریق به فرزندان خود پاکدامنی میاموزد.
چنين زن و شوهرى مقبول حق، و منبع خير، و نمونه بارز انسان الهى هستند، و در سايه آن دو همان خانه اى بوجود آيد كه خدا مى خواهد، و در فضاى آن خانه فرزندانى تربيت مى شوند که مرضی خداوند هستند ودر جامعه باعث ایجاد فضای معنوی میشوند نه اینکه زمینه گناه خود ودیگران را فراهم کنند.

پیشنهاد مطالعه:  الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب (2)
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×