"> مهکام |تعریف آسیب های اجتماعی چیست ؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مهکام |تعریف آسیب های اجتماعی چیست ؟

آسیب‏های-فردی-اجتماعی

آسیب‏های-فردی-اجتماعی

مفهوم و تعریف آسیب های اجتماعی :

آسیب های اجتماعی به دسته ای از نابسامانی ها و ناهنجاری های رفتاری افراد یک جامعه چه بصورت فردی و یا جمعی  اطلاق می شوند که ریشه در بی نظمی ها، کژکارکردی های پدیده های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آنها دارد.این آسیب ها غالبا باعث رنجش روانی، جسمی و مادی اقشار خاص و آسیب پذیر جامعه می شوند.و همچین می توان گفت که : به هر نوع عمل فردی يا جمعی گفته می شود كه در راستای اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی يا غيررسمی جامعه محل فعاليت كنشگران قرار نمی گيرد و در نتيجه با منع قانونی و يا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه رو میگردد.
آسيب شناسی اجتماعی:
مطالعه و ريشه يابی بی نظمی های اجتماعی و به عبارتی مطالعه ناهنجاريها و نابسامانيهای اجتماعی همراه با علل و شيوه های پيشگيری و درمان آنها میباشد.

آسیب های اجتماعی به عنوان اعمالی که هنجارهای جامعه را مورد تعرض قرار می دهد و نظام اجتماعی را تهدید می کنند در هر جامعه ای حائز اهمیت جدی هستند، رشد و تنوع آسیبها در شهرهای بزرگ خصوصاً کلان شهرها از جمله تهران به واسطه شرایط خاص: افزایش روز افزون جمعیت، مهاجرت های بی رویه، گسترش حاشیه نشینی، فقدان مهارتهای زندگی در کلان شهر، گسست نظامهای سنتی و پیوندهای عاطفی و خانوادگی، آسیب پذیری شهروندان به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی و … هشدار دهنده است و لازم است در جهت مهار، وکاهش آن اقدام اساسی صورت گیرد.

با توجه به مطالعاتی که تا کنون در زمینه آسیب های اجتماعی صورت گرفته آمار کامل و دقیقی در خصوص میزان و درصد شیوع آسیب های اجتماعی در سطح شهر تهران به ویژه به صورت خرد به عنوان مثال با تفکیک محله ای ارائه نگردیده است . بررسی ها نشان می دهد که این آمار ها یا در زمینه چند آسیب اجتماعی شایع و ملموس آن هم با توجه به اهداف سازمان مربوطه گرد آوری شده و یا در سطح استانها و بسیار کلان . به عنوان مثال اداره كل مطالعات ناجا طی تحقیقات خود یک مقایسه آماری در خصوص آسیب های اجتماعی از سال 1375 تا 1384 ارائه نموده است که طی آن استان تهران در مقایسه با سایر استانها در زمینه جرائم منکراتی و طلاق در رده اول و در مواردی چون اعتیاد و بیکاری در رده های هشتم و هفتم قرار دارد و یا جداولی که توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود اغلب به پدیده هایی چون نرخ بیکاری ، میزان طلاق در مقایسه با ازدواج و مواردی از این قبیل اشاره می نمایند .

پیشنهاد مطالعه:  انواع حوادث چیست ؟

اما پیش از آنکه به بررسی این آسیب­ها پرداخته شود لازم است بدوا توضیحاتی راجع به این پدیده اجتماعی و نیز انواع آن داده شود. بدین طریق می توان به شناخت بهتری از آسیب­های اجتماعی نائل آییم که این مهم خود مقدمه مواجه صحیح با این مشکل اجتماعی خواهد بود.

از انواع آسیب های اجتماعی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
آسیب های اجتماعی خانواده
آسیب های اجتماعی زنان
آسیب های اجتماعی طلاق
آسیب های اجتماعی جوانان
آسیب های اجتماعی اعتیاد
آسیب های اجتماعی اینترنت
آسیب های اجتماعی ماهواره
آسیب های اجتماعی دانش آموزان

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×