"> تعریف آسیب های اجتماعی نوپدید چیست ؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

تعریف آسیب های اجتماعی نوپدید چیست ؟

مهکام مجله اینترنتی-تعریف آسیب های اجتماعی نوپدید چیست ؟

آسیب های اجتماعی نوپدید 

در تعریف آسیب های اجتماعی نوپدید چیست ؟ باید گفت که با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی ، جوامع مختلف در گذر از جامعه سنتی به یک جامعه پیشرفته علاوه بر حفظ بسیاری از آسیب های اجتماعی که از قبل موجود بوده است. با آسیبهای اجتماعی جدیدی روبرو می شوند که بخاطر نداشتن سبقه و پیشینه در جوامع انسانی به آنها آسیب های اجتماعی نوپدید می گویند.

تعریف آسیب های اجتماعی نوپدید 

 با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی ، جوامع مختلف در گذر از جامعه سنتی به یک جامعه پیشرفته علاوه بر حفظ بسیاری از آسیب های اجتماعی که از قبل موجود بوده است. با آسیبهای اجتماعی جدیدی روبرو می شوند که بخاطر نداشتن سبقه و پیشینه در جوامع انسانی به آنها آسیب های اجتماعی نوپدید می گویند.

 همچنین می توان آسیب­های اجتماعی نوپدید را  این چنین نیز تعریف کرد: اصطلاح آسیب های اجتماعی نوپدید  ناظر به برخی از آسیب­های اجتماعی است که بروز و شیوع آنها اخیراً در جامعه مدرن افزابش یافته است. از جمله این آسیب ها می توان به : آسیب های ناشی از فضای مجازی، اینترنت ،ماهواره و آسیب های مرتبط با تکنولوژی های جدید ارتباطی نام برد. ولی این اصطلاح فاقد حدود می باشد چرا که پیشرفت بشر در علم و تکنولوژی حدی ندارد . پس می توان متصور شد که باید منتظر آسیب­های اجتماعی نوپدید بیشتر از آنچه که تا کنون از این نوع آسیبهای اجتماعی نوپدید شناخته ایم  باشیم.

برای پیشگیری ، کنترل و مقابله با آسیب­های اجتماعی نوپدید چه باید کرد ؟

1 – شناسایی و تعریف علمی و طبقه بندی آسیب­های اجتماعی نوپدید

در این زمینه به چند مورد اکتفا می شود :

 •     طبقه بندی آسیب­ های اجتماعی  نوپدید مرتبط با فضای مجازی
 •     طبقه بندی آسیب­ های اجتماعی  نوپدید مرتبط با تکنولوژی های جدید ارتباطی (مانند تلفن همراه، اینترنت و ماهواره)
 •     پیدایش یا افزایش وقوع آسیب­ های اجتماعی  نوپدید  خاص در ایران
 •     شیوع انواع آسیب­ های اجتماعی  نوپدید در مناطق مختلف کشور
 •    شناخت و آگاهی از آسیب های اجتماعی نوپدید رو به رشد در کشورهای دیگر
پیشنهاد مطالعه:  آسیب های اجتماعی نوپدید-ویژگی های چت کردن در اتاق های گفتگو

2 –  مدل­های تبیین آسیب­های اجتماعی نوپدید

در زمینه تبیین مدلهای آسیب های اجتماعی نوپدید به چند مورد بسنده شده :
الف – تبیین­ اجتماعی، فرهنگی، روانی، سیاسی، و اقتصادی هر یک از آسیب­های اجتماعی نوپدید :
مانند دزدی هویت در فضای مجازی، روابط بین جنسیتی در فضای مجازی، اعتیاد به اینترنت، آسیب های فضای مجازی و اینترنت برای کودکان، حق مؤلف و فضای مجازی، تجاوز به حریم خصوصی از طریق فضای مجازی و تکنولوژی های ارتباطی، آسیب های مرتبط با بهره گیری از تلفن همراه و شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و غیره

ب – تبیین اجتماعی، فرهنگی، روانی، سیاسی و اقتصادی آسیب­ های اجتماعی نوپدید :

 • ارزیابی آسیب شناسای­ی عملکرد سازمانها و نهادهای مختلف در برخورد با تکنولوژی های نوین ارتباطی
 • آسیب­ های اجتماعی  نوپدید  و ارتباط آن با تغییرات اجتماعی
 • شیوه ­های کاهش آسیب­ های اجتماعی  نوپدید 
 • شیوه­ های پیشگیری از آسیب­ های اجتماعی  نوپدید 

3 – عوارض و پیامدهای آسیب­ های اجتماعی نوپدید

    چند نمونه از عوارض و پیامدهای آسیب­ های اجتماعی  نوپدید :

 •     عوارض روانی آسیب­ های اجتماعی  نوپدید مانند آسیب های ناشی از فضای مجازی و تکنولوژی های ارتباطی
 •     پیامدهای خانوادگی و اجتماعی آسیب­ های اجتماعی  نوپدید مانند آسیب های ناشی از فضای مجازی و تکنولوژی های ارتباطی
 •     پیامدهای حقوقی و جرم شناسی آسیب­ های اجتماعی  نوپدید مانند آسیب های ناشی از فضای مجازی و تکنولوژی های ارتباطی
 •    پیامدهای عدم شناخت همه جانبه عصر دیجیتال و زندگی اجتماعی : مزایا، نارسایی ها، فرصت ها و تهدیدها

4 – شیوه­ های پیشگیری و کنترل آسیب­ های اجتماعی  نوپدید

    چند نمونه از شیوه­ های پیشگیری و کنترل آسیب­ های اجتماعی  نوپدید :

 •     گزارش برنامه های اجرایی انجام گرفته برای کاهش آسیب­ های اجتماعی  نوپدید توسط دستگاه های اجرایی
 •     گزارش برنامه های اجرایی انجام گرفته برای پیشگیری و کاهش آسیب­ های اجتماعی  نوپدید توسط نهادهای غیر دولتی
 •     انواع رویکردها در طراحی برنامه های اجرایی پیشگیری و کاهش آسیب­ های اجتماعی  نوپدید ،شامل رویکردهای آموزشی، آگاهسازی،  اجتماع محور و غیره
 •     ارزیابی برنامه های اجرایی پیشگیری و کاهش آسیب از حیث میزان موفقیت، موانع و چالش ها، قوت و ضعف
 •     شیوه های ارزیابی میزان اثرگزاری برنامه های پیشگیری از آسیب­ های اجتماعی  نوپدید
پیشنهاد مطالعه:  كودكان و طلاق از نگاه دکتر مریم کوشا

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده برتر ایرانی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×