"> تعبیر و تفسیر گروه نگار (سوسیومتری) و کاربرد آن در مشاوره - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

تعبیر و تفسیر گروه نگار (سوسیومتری) و کاربرد آن در مشاوره

www.mehcom.com-تعبیر و تفسیر گروه نگار (سوسیومتری) و کاربرد آن در مشاوره

www.mehcom.com-تعبیر و تفسیر گروه نگار (سوسیومتری) و کاربرد آن در مشاوره

تعبیر و تفسیر گروه نگار (سوسیومتری) و کاربرد آن در مشاوره

 پس از رسم گروه نگار (سوسیومتری)، باید به تعبیر و تفسیر آن پرداخت. در تعبیر و تفسیر گروه نگار و نتایج گروه سنجی، باید نکات زیر مورد نظر قرار گیرند:

1-موقعیت گروهی هر دانش آموز و وضع دانش آموزان منفرد، فراموش شده، طرد شده، دانش آموز ستاره و دسته های گروه سنجی، مشخص شود و مورد بررسی قرار گیرد.

2-در تعبیر و تفسیر گروه نگار، باید به محدودیت های گروه سنجی توجه گردد از جمله محدودیت های گروه سنجی موارد زیر را می توان نام برد:

*آزمون های گروه سنجی تنها نشانه ای از سازمان گروه را درزمانی معین نشان می دهند که فقط زمینه ای برای مطالعه ٔ بیشتر در مورد هر فرد است.

*تغییرشرایط زمانی، ممکن است نتایج گروه سنجی؛ را تغییردهد. دانش‌ آموزی که در شب تولدش، همکلاسی های خود را به جشن تولدش دعوت کرده، احتمال داردروز بعد با هر ملاکی، به عنوان ستاره کلاس برگزیده شود، یا آنکه یا همان ملاک روز قبل، به دفعات کمتری انتخاب شود.

*نتایج حاصل از انجام یک گروه سنجی، ممکن است تعمیم داده شود، حال آنکه چون در گروه سنجی های مختلف؛ ملاک های متفاوتی استفاده می شود، نتایج آنها نیز یکسان نخوهد بود. مثلاً نمی توان به طور کلی گفت ستاره ٔ کلاس، از سازگاری شخصی و اجتماعی برخوردار است. زیرا ممکن است با توجه به ملاک گروه سنجی، انتخاب او، به علت انجام کاری صورت گرفته که مورد توجه گروه بوده است و چه بسا که با تغییر ملاک، به عنوان ستاره ٔ کلاس انتخاب نشود.

همچنین در مورد افراد منفرد، طرد شده، یا فراموش شده، نیز نمی توان با انجام یک گروه سنجی نتیجه گرفت که این افراد سازگاری، یا ثبات عاطفی ندارند. تنها با تکرار گروه سنجی و مقایسه ٔ نتایج حاصل می توان یک مشکل احتمالی را در مورد یک دانش آموزی کشف کرد وسپس برای پی بردن به علل آن به مطالعه پرداخت و با تشکیل جلسات مشاوره ای، او را در حل مشکل، یاری داد.

پیشنهاد مطالعه:  تعریف فن و روش چیست ؟ فنون راهنمایی چیست ؟

3-با توجه به اینکه روابط گروهی همیشه در تغییر است نباید نتایج گروه سنجی را ثابت و غیر قابل تغییر دانست. از همین رو، به طوری که گفته شد، لازم است در تعبیر و تفسیر تغییرات گروهی و ملاک های گروه سنجی را مورد توجه قرارداد.

4-یکی از امتیازات گروه سنجی آن است که درباره ٔ کیفیت سازگاری دانش آموز با گروه و چگونگی نظراعضای گروه را نسبت به دانش آموز، اطلاعاتی را در اختیار مشاور قرار می دهد. با توجه به اینکه این اطلاعات را نمی توان به سهولت از روش های دیگر به دست آورد. باید آنها را با اطلاعات حاصل ازفنون دیگر مقایسه کرد و نتایج را در مشاوره به کار برد.

5- در مواردی که بخواهیم با استفاده از نتایج گروه سنجی و با توجه به ملاک طرح شده دانش آموزان را برای فعالیت های مختلف گروه بندی، کنیم، بهتر است ابتدا دانش آموزان فراموش شده، منفرد و طرد شده را مورد توجه قرار دهیم و آنان را در دسته ای قرار دهیم که انتخاب اول، یا لااقل انتخاب دوم یا سوم آنان، در آن گروه باشد. سپس افرادی را که از دوستی متقابل محرومند، مطابق روش فوق، در گروهی قرار دهیم که انتخاب اول، یا دوم یا سوم آنان، در آن دسته جای داشته باشد (در این صورت ممکن است شاگردان محبوب کلاس، در گروه مورد علاقه یخود قرار نگیرند) و سرانجام دانش آموزانیکه به انتخاب متقابل دست زده اند، با هم در یک دسته جای دهیم. البته این دسته بندی باید قابل انعطاف باشد وپس از مدتی تغییر کند تا همه ٔ افراد بتوانند با دوستان مورد علاقه ٔ خود در یک گروه شرکت کنند.

پیشنهاد مطالعه:  اصول راهنمایی از دیدگاه اسلام (قرآن و حدیث)

6- فن گروه سنجی از فنونی است که به حدکافی، رشد نکرده و با وجود اینکه مورینو که به پدر گروه سنجی موسوم استنیز سایر متخصصان، زحمات زیادی در این مورد متحمل شده اند، ولی باید مبانی آن مورد آزمایش بیشتری قرار بگیرد و در زمینه ی روش هایی تراز شده در زمینه ٔ تهیه ملاک های انتخاب و سایر امور مربوط به گروه سنجی، مطالعات و تحقیقات بیشتری انجام شود. از این نظر و با توجه به طبیعت گروه سنجی، نباید نتایج آن را قطعی وخطاناپذیر دانست. بلکه باد آن را تنها به عنوان وسیله ای که شواهد وقراینی برای مشاوره به دست می دهد، مورد استفاده قرار داد، به عبارت دیگر، یکی از فواید گروه سنجی؛ پیدا کردن مشکلات احتمالی و کمبود های اجتماعی افراد و نیاز آنان به مشاوره است.

یافتن علت نتایج گروه سنجی 

 برای یافتن علت نتایج گروه سنجی، علاوه بر فنون دیگر، می توان از روشی به نام روش «کیست آن؟» استفاده کرد. در این روش، مشاور مدرسه پرسشنامه ای تهیه می کند و آن را به دانش آموزان می دهد تا پاسخ دهند.دراین پرسشنامه سوال هایی نظیر سؤال های زیر مطرح می شود:

1-کیست آن که به رفقایش احترام می گذارد؟

2-کیست آن که در همه جاو همیشه ٔ اوقات نوبت را رعایت می کند ؟

3- کیست آن که به رفقایش زور می گوید؟

4- کیست آن که چیزهایی را که ازرفقایش امانت می گیرد پس نمی دهد؟

5- کیست آن که امانات را پس می دهد؟

6-کیست آن که لباس و سرو صورتش همیشه کثیف است؟

پیشنهاد مطالعه:  واقعه نویسی چیست ؟ فرم واقعه نویسی-چگونگی ثبت وقایع

7- کیست آن که لباس وسروصورتش همیشه تمیز است؟

8- کیست آن که روی کتاب یا تکالیف رفقای خود خط می کشد؟

9- کیست آن که زیاد دروغ می گوید؟

10- کیست آن که همیشه اوقات به رفقای خود کمک می کند ؟

11- کیست آن که اگر در مدرسه، کتاب یا چیزی پیدا کند، آن را به صاحبش بر می گرداند؟

12- کیست آن که لاف زدن و متملق است؟

13- کیست آن که با شهامت و نترس است؟

14- کیست آن که خوب صحبت می کند؟

15- کیست آن که همیشه راست می گوید؟

16- کیست آن که هرچه داشته باشد، به دیگران امانت می دهد؟

در طرح سؤال ها، باید عواملی فرضی که ممکن است دانش آموزی را مقبول یا مطرود گروه سازد، مورد نظر قرار گیرد. پس ازتوزیع پرسشنامه باید از دانش آموزان خواسته شود که جلوی هر پرسش، اسامی آن همکلاسی های خود را که با سؤالات انطباق دارند بنویسید. سپس مشاور با توجه به نتایج گروه سنجی می تواند علل احتمالی پذیرش یا عدم پذیرش دانش آموزان را دریابد و بر این اساس به معلمان و اولیای مدرسه پیشنهاد کندکه در ایجاد خصوصیات رفتاری مطلوب و اصلاح صفات مذموم در دانش آموزان بکوشند و خود نیز می تواند مسیر اقدامات بعدی خود را دریابد.

در مطالعات گروه سنجی، گاهی اوقات به جایی می رسیم که متوجه می شویم کودکان، تعصبات والدین و گرایش های طبقاتی و مذهبی خود را در انتخاب دوست دخالت می دهند. در این موارد، مشاور مدرسه و معلمی می توانند در تخفیف این تعصبات به دانش آموزان کمک کنند که خود از قید تعصبات برکنار باشند و اقدام در این مورد از وظایف مهم مشاور مدرسه و معلم است.

بازگشت به فهرست اولیه اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده سبز ایرانی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×