"> تشابه علاقه مندی به زندگی در دختر و پسر قبل ازدواج - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

تشابه علاقه مندی به زندگی در دختر و پسر قبل ازدواج

مهکام-تشابه علاقه مندی به زندگی در دختر و پسر قبل ازدواج

مهکام-تشابه علاقه مندی به زندگی در دختر و پسر قبل ازدواج

تشابه علاقه مندی به زندگی

ميزان تشابه علاقه مندی به زندگی در دختر و پسر قبل ازدواج نیز جزء آن دسته خصوصیاتی است که معمولاً در انسانها با وضوح بيشتری بروز می کنه و هر دختر وپسری قبل از ازدواج می تواند  با کمی تعمق و تحقیق در عادات، رفتارها و گفتارهای افراد و مخصوصا طرف مقابلش برای ازدواج این علاقه مندی به زندگی را تشخیص دهد و حتی می تواند مقدار اون رو نيز شناسايی کند.

چگونه تشابه علاقه مندی به زندگی را تشخیص بدهیم ؟

شادابی، سر زندگی، نشاط، خوشبينی، اعتماد به نفس، مسئوليت پذيری، دوست داشتن خود، اطرافيان وجهان هستی وداشتن روابط سالم اجتماعی گسترده همگی علائم علاقه مندی به زندگین.
در مقابل گروهی از افراد، داری بخشی يا هيچيک از صفات فوق نبوده و میزان علاقه مندی اونا به زندگی از کم تا صفره و بديهیه که افراد گروه دوم در صورت ازدواج با گروه اول به زندگی زناشويی موفقی نمی رسن اما اگه هردو از یک گروه باشن بدون ناراحتی ونارضایتی، زندگی خواهند کرد.

ادامه دارد …

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده و همسرداری

پیشنهاد مطالعه:  پیش از ازدواج جواب این ده سوال را بدهید؟
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×