"> تشابه سرعت انتقال و سرعت عمل در کارها برای ازدواج - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

تشابه سرعت انتقال و سرعت عمل در کارها برای ازدواج

مهکام-تشابه سرعت انتقال و سرعت عمل در کارها برای ازدواج

مهکام-تشابه سرعت انتقال و سرعت عمل در کارها برای ازدواج

تشابه سرعت انتقال و سرعت عمل در کارها

تشابه سرعت انتقال هم که تا حدود زيادی ریشه در عوامل وراثتی، قدرت پردازش ذهني، سطح هوش و… داره و می تونه با نوع وسطح تحصیلات واکتساب برخی مهارت ها تقویت هم بشه، نقش مهمی در روابط بین فردی واجتماعی آدما داره و به همین دلیل نباید اختلاف زياد در سرعت انتقال همسران وجود داشته باشه، چرا که دائماً مسئله ساز می شه.
سرعت عمل در کارها و عکس العمل نشان دادن، غير از موارد خاصی که شدت وزيادی آن، شتابزدگی نام داره و کمبود واضح آن که به پائين بودن سطح هوش و قوای پردازش گری و تصميم گيری مغزی انسان ويا نقص عضلانی او بر می گرده، ميتونه در بر افروخته شدن احساسات زوجهايی که دارای سرعت های بسيار متفاوتن نقش منفی ايفا کنه چرا که بتدريج باعث ايجاد احساس حقارت در کسی که کند تره، می شه زيرا نبايد فراموش کنيم که آدمی در ضمير نا خودآگاه خود دائماً در حال مقايسه کردن می باشه واز مشاهده هميشگی کنديش درانجام حرکات فيزيکی و خصوصاَ اگر با کمیِ سرعت انتقال ودرک مطلب همراه باشد آزرده می شه. اين تألمات باگذشت زمان  به صورت عقده های روانی بروز می کنه که مشکلات بعدی به همراه داره. ازطرف ديگه همان مقايسه گری درونی در مراحل مختلف زندگی باعث ايجاد عصبانيت در فرد سريع تر می شه. در این زمینه هم باز کثرت فعلی جمعیت این امکان رومی ده که هرکسی با انتخاب فرد مشابه خود، زندگی خوشی داشته باشه.

پیشنهاد مطالعه:  سمینار ازدواج موفق دکتر شاهین فرهنگ - قبل از ازدواج بدانید

ادامه دارد …

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده و همسرداری

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×