"> ترس نوجوانان از مرگ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

ترس نوجوانان از مرگ

ترس نوجوانان از مرگ

ممکن است نوجوانان کاملا از مرگ بیمناک باشند. در این مرحله آنها برداشت بهتری در مورد معنای مردن (مرگ) دارند، و اضطراب ناشی از این ادراکات می تواند عمیق باشد.

ترس نوجوانان از مرگ

ترس نوجوانان از مرگ

به نظر می رسد یکی از شیوه های نوجوانان برای کنار آمدن با ترسهایشان از مرگ می تواند اعتقاد آنها نسبت به شکست ناپذیری خودشان باشد.

مشاوره آنلاین مهکام مشاوره خانواده

نوجوانان بیش از دیگران تمایل به انجام کارهای خطرناک و متهورانه دارند، مثل این است که مرگ را به مبارزه می طلبند.

ذکر این نکته غم انگیز است که نوجوانان احساس می کنند نمی توانند در مورد مرگ با والدین خود صحبت کنند.

حتی غم انگیزتر آن است که والدین از این امر ناراحت هستند و حتی از صحبت کردن در این مورد با بچه هایشان خودداری می کنند.

به یک معنا تمام دوران نوجوانی حول و حوش مرگ و از دست دادن می چرخد؛ از دست دادن دوران کودکی و حمایتهای گرم ناشی از آن.

در این دوره والدین از طریق بردباری، صمیمیت و نزدیکی می توانند بزرگترین کمک را به نوجوانان خود بنمایند.

مشاوره آنلاین مهکام مشاوره خانواده

پیشنهاد مطالعه:  آموزش اصول برقراری ارتباط انسانی با فرزندان
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×