"> تاریخچه قلیان در ایران - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

تاریخچه قلیان در ایران

مهکام آسیب های اجتماعی بر دختران جوان

تاریخچه قلیان

هرچند هنوز به شواهد یقینی و محکم برای ورود تتون و تنباکو به کشورمان دست نیافته ایم . اما با احتمال زیاد می شود گفت که توتون و تنباکو همراه با دست اندازی پرتقالی‌ها به خلیج فارس همیشه فارس  (۹۱۳ هجری قمری) به ایران وارد شده است . چگونگی ستفاده از توتون و تنباکو در ایران تغییر پیدا کرد و ایرانیان مثل همیشه همه چیز را طبق ذوق و هنر و فرهنگ خود تغییر دادند و حتی چیزهایی نیز اختراع کردند. مثلا خود قلیان که یه یک معضل و آسیب اجتماعی تبدیل شده توسط ایرانی های هوشمند اختراع و ابداع گردید.

اروپائیان از پیپهای کوچکی که از فلز یا سفال یک پارچه ساخته می‌شد. برای مصرف توتون و تنباکو استفاده می کردند. که در ایران این پیپ ها تبدیل شد و به چپق های دسته بلند درآمد. چنان که در بالا گفتیم، این وسیله کشیدن توتون نیز با ذوق و هنر ایرانی در هم آمیخت، و پیپ فرنگی ساده تبدیل به چپق گردید، و در تزیین آن سلیقه خاص ایرانی به کار رفت و چپق های ایرانی با انواع مختلف تزیینات آراسته گردید.همانطور که گفتیم : قلیان نیز توسط ایرانیان اختراع شد و در شکل و شمایل مختلف و هنری تزیین شد.
می توان گفت که در سال ۹۴۲، یعنی ۲۹ سال پس از ورود پرتقالی‌ها به خلیج فارس، قلیان کشیدن در ایران شروع شده است . چپق و قلیان هر دو در نیمه اول قرن دهم هجری در ایران رواج یافته است. در سلطنت شاه عباس بزرگ کشیدن چپق و قلیان متداول بوده است. و حتی زنان درباری و پادشاهان نیز از سم دود به اندازه توان استفاده می کرده اند.

پیشنهاد مطالعه:  نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد فرزندان
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×