"> تاثیر خلق و خوی والدین بر فرزند - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

تاثیر خلق و خوی والدین بر فرزند

تاثیر خلق و خوی والدین بر فرزند :در بسیاری از خانواده ها به دلیل شرایط موجود بین والدین جنگ و جدال پیش می آید که تاثیر منفی بر روی فرزندان دیده میشود که این تاثیرات آینده ی آنها را دچار مشکل میکند .شاید در آن شرایط والدین هیچ توجه ای به فرزند خودشان نکنند ولی بیشترین صدمه را میبیند .

تاثیر خلق و خوی والدین بر فرزند
تاثیر خلق و خوی والدین بر فرزند

از چه زمانی رفتار های والدین بر روی کودکان تاثیر پذیر است

از همان دوران بارداری ، رفتارهای مادر بر روی نطفه تاثیر دارد. مادرانی که در دوران بارداری دچار استرس و عصبانیت هستند زمینه بروز خشنونت را در آینده فرزندان بیشتر فراهم می کنند.حتی معتقدند لب شکری شدن برخی از کودکان به دلیل استرس های دوران باردای مادر بوده است.

نقش مادر پر رنگ تر از پدر است

مادرانی که آرامش دارند، فرزندان هم آرام هستند. از لحظه تشکیل نطفه این موضوع تاثیر گذار است. این استرس و عصبانیت مادر گاهی از سوی پدر به او تحمیل شده است و فرزند درگیر می شود. پدران هم نقش مهمی دارند که خانواده را مدیریت کند و به آنان آرامش و امنیت دهد.

باید روابط پدر و مادر چگونه باشد


باید روابط درون خانواده بین مادر و پدر در آرامش و صلح جویی صورت گیرد. براساس مستندات علمی این موضوع بر روحیه، خلقیات و صلح جویی فرد موثر است. فردی که در زندگی خشونت می بینند در آینده هم خشن خواهد شد.

پدر و مادرانی که با هم خوب نیستند اما با فرزندشان به خوبی برخورد می کنند

کودکان رفتار و عواطف را احساس می کنند، کلام تنها گفتنی نیست، نگاه، نحوه بیان نیز اهمیت دارد. کودک دلهره دارد پدر و مادر جدا شوند. رفتارهای پدر و مادر این احساس را به فرزند منتقل می کند.

پیشنهاد مطالعه:  علاقه کودکان به والدین

توصیه مهم برای پدر و مادرها

1.به هیچ عنوان جلوی فرزندان نباید بحث کنید

2.مشکلات را با آرامش حل کنند .

3.مادر و پدر هر رفتاری داشته باشند فرزند یاد میگیرد و آسیب ها از راه یاد گیری صورت میگیرد .

4.والدینی که با آرامش و مهربانی رفتار میکنند و یا مشکلی هم دارند در خفا مطرح میکنند، فرزندانشان در جامعه موفق تر هستند

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×