"> بیست راه طلایی برای جلب محبت همسر – مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام


بیست راه طلایی برای جلب محبت همسر

بیست راه طلایی برای جلب محبت همسر

روابط خوب زناشویی وداشتن زندگی عاشقانه آرزوی هر زوجی میباشد در این میان نقش زنان برای جلب محبت همسر بسیار مهم است. زنان برای اینکه همسرشان به آنها محبت همیشگی داشته باشند یک سری نکات همسرداری را باید بیاموزند از جمله:

بیست راه طلایی برای جلب محبت همسر

بیست راه طلایی برای جلب محبت همسر

1 – همسرتان را به عنوان یک مرد بپذیرید و برای شناخت دنیای مردانه او دانش و آگاهی خود را افزایش دهید.

2 – همسر خود را به چشم یک شی‌ء نگاه نکنند.

3 – تفاوتهایی شوهرتان را که باعث تمایز او از سایرین می‌شود مورد توجه و تحسین قرار دهید.

4 – برای این که همسرتان با شما روراست باشداگر حرف‌ها و گفته‌های او مطابق میل شما نیست از خود واکنش تند نشان ندهید زیرا به این وسیله بذر بی‌اعتمادی در زندگی خود می‌کارید.

5 – وقتی همسرتان با شما درد دل می‌کند  احساساتش را بپذیرید
6 – به طور مداوم از شوهرتان انتقاد نکنید
7 – او را به درک نکردن‌، عدم صمیمیت و بی‌احساس بودن متهم نکنید.

8 – نیازهای واقعی شوهرتان را دریابید.
9 – زمانی که همسرتان با شما صحبت می‌کند به دقت به حرفهای او گوش فرا دهید
10 – هیچ وقت از کارهایی که همسرتان برای جلب محبت شما انجام می‌دهد انتقاد نکنید

11 – او را به شیوه خودتان دوست نداشته باشید بلکه به وجود او نیز اهمیت بدهید.
12 – از همسر خود انتظار نداشته باشید که با تمامی طرح‌ها و ایده‌ها و افکار شما موافق باشد

13 – اصرار زیادی برای جلب محبت همسرتان نداشته باشید و این نکته را زمانی که وی عصبانی است بیشتر مراعات کنید
14 – برای همسر خود نقش یک زن حساس و شکننده را ایفا نکنید.

15 – سعی کنید که در ارتباط با همسرتان همواره هویت خود را به عنوان یک زن و همسر حفظ کنید.
16 – اگر احساس می‌کنید که در روابط خود با همسرتان از عزت نفس پایینی برخوردارید  شخصاً روی آن کار کنید و در صورت لزوم از یک روان‌شناس کمک بخواهید.

17 – زمانی که همسرتان از فشار عصبی رنج می‌برد سعی نکنید از لحاظ احساسی به او نزدیک شوید.
18 – در زندگی زناشویی خویش سعی کنید خود را مسؤول خوشبختی خود بدانید.
19 – او را به دوست نداشتن و گریزان بودن از همسر و زندگی متهم نکنید.

20 – وقتی شما در می‌یابید که در ایجاد مشکلات زندگی خود سهم داشته‌اید و آن را به همسرتان بگویید عشق و محبت بار دیگر در زندگی‌تان شکوفا می‌شود. زیرا بعد از آن همسرتان نیز سهم خود را می‌پذیرد و با کمک شما درصدد رفع مشکل بر می‌آید .

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×