"> بگذارید نوجوانتان از پیامدها درس بگیرد - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

بگذارید نوجوانتان از پیامدها درس بگیرد

بگذارید نوجوانتان از پیامدها درس بگیرد

بگذارید نوجوانتان از پیامدها درس بگیرد

یکی دیگر از تکنیکهای فرزندپروری را در زیر به طور خلاصه برایتان ارائه می کنیم. امیدواریم که بتوانید از این شیوه در کنار سایر راهکارهای والدگری نیز به نحو احسن استفاده نمایید.

بگذارید نوجوانتان از پیامدها درس بگیرد

پیامد چیزی است که در پی انتخابی که نوجوان میکند یا تصمیمی که می گیرد پدید می آید.

***بعضی پیامدها خودشان به وجود می آیند.

این پیامدها نتایج عملی هستند که به آن پیامدهای طبیعی می گوییم.

➖ مثلا اگر زهرا صبحانه نخورد، در مدرسه گرسنه اش می شود.

***بعضی پیامدها را باید به وجود آورد.

بعضی از پیامدهای طبیعی خطرناک اند، بنابراین نباید اجازه داد که چنین پیامدی رخ بدهد. در چنین مواردی پیامد منطقی به وجود آورد.

➖ مثلا علی اخیرا گواهی نامه ی رانندگی گرفته. پدرش متوجه شده که او، در پارکینگ آپارتمانشان خیلی سریع رانندگی می کند،.

در حالی که سرعت مجاز 15 کیلومتر در ساعت است رعایت این قانون بسیار مهم است، زیرا در پارکینگ، اغلب، کودکان بازی می کنند.

پیشنهاد مطالعه:  اصل پریماک Premack principle -بهترین و کارآمدترین روش تنبیه
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×