"> بلوغ و ارتباط نوجوان با همسالان-فرزندپروری - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

بلوغ و ارتباط نوجوان با همسالان-فرزندپروری

دوران بلوغ و ارتباط  نوجوان با همسالان

بلوغ و ارتباط نوجوان با دوستان و همسالانش از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا  که نوجوان تازه بالغ شده چنان به دوستان خود وفادار است كه هیچ انتقادى را درباره دوستانش نمى پذیرد . و همواره حرف و نظر دوستانش مهمتر از حرف و نظر پدر و مادر و سایر بستگان و نزدیکانش می باشد.

دوره بلوغ همواره دوره تنهایى بوده است. بدون توجه به تعداد دوستانى كه نوجوان دارد، او همیشه در درون خود احساس خلأ مى كند. ساختار شناخت نوظهور جوانان در سن بلوغ، آنان را به اندیشیدن به خود وامى دارد. این احساس تنهایى كه به مراحل رشد مربوط مى شود، جوان را بر آن مى دارد كه با هم سالان خود ارتباط برقرار كند. بنابراین دوستى ها در این دوره براساس یك نیاز اجتماعى شكل مى گیرد. معمولاً جوان تازه بالغ به دوستان خود وفادار است تا جایى كه هیچ انتقادى را درباره دوستانش نمى پذیردد.
در غالب موارد، گروه هاى همسالان و دوستان نوجوان به قدرى در حیات او نقش دارند كه والدین براى القاى نظر خود از دوستان نوجوان استمداد مى جویند. یكى از دلایل دوستى ها و رفاقت ها و پناه بردن به گروه هم سالان در این دوره، مشابهت مشكلات آنان است. بنابراین بودن در كنار آنان و بیان راز دل به دوستان، سبب آرامش روحى و تقلیل كشمش هاى روانى مى شود.

در یك تحقیق، مشخص شد مدت زمانى كه نوجوانان صرف صحبت كردن با هم سالان مى كنند از مدت زمان انجام تكالیف درسى، با خانواده و آشنایان بودن و یا تنها بودن بیشتر است.

همچنین دانشمند گرانقدر هامچك ، عملكرد گروه همسال را به صورت زیر بیان مى كند:

  • جانشین شدن براى خانواده
  • منبع احترام شخص
  • منبع ثبات و استوارى در زمانى كه دوره تحول و انتقال است
  • سپرى در مقابل فشار بزرگ سالان
  • منبع قدرتى كه فرد طرز رفتار خود را از آ نها مى گیرد
  • الگویى براى رشد اجتماعى، اخلاقى، عاطفى و ذهنى

دوران بلوغ و ارتباط خانواده و مدرسه

بنابراین با توجه به نقش مهم و سازنده همسن و سالان، لازم است خانواده و مدرسه زمینه عضویت و حضور نوجوانان را در گروه ها و تشكل هاى دانش آموزى و محلى فراهم نمایند تا روابط اجتماعى را تجربه كنند.
بعضى از نوجوانان به دلیل احساس خطاكارى و اشتباه و یا احساس بى ارزشى و ترس از برخورد با دیگران و نداشتن مهارت هاى اجتماعى، انزوا و گوشه گیرى را بر معاشرت با دوستان ترجیح مى دهند، كه در این صورت آموزش مهارت هاى ارتباطى و ترتیب دادن جلسات گروهى از سوى والدین مى تواند به نوجوان كمك كند تا در جمع حاضر شود و ابراز وجود كند. هرگونه سخت گیرى و بى توجهى والدین در این مورد به شخصیت اجتماعى نوجوان آسیب وارد مى كند و او را با بحران روبه رو مى سازد.

پیشنهاد مطالعه:  دو قانون مهم فرزند پروری

دوران بلوغ و ارتباط والدین با دوستان فرزندشان

در دوران بلوغ فرزندان دختر و پسر ، والدین توجه بیشتری به دوستان نوجوانشان باید داشته باشند . و به همین خاطر بقدری باید با دوستان فرزندشان و خانواده هایشان ارتباط داشته باشند تا به صحت و سلامت این دوستان یقین حاصل کنند. هرگونه اهمال و بى تفاوتى ممكن است زیان هاى جبران ناپذیرى را به بار آورد. والدین باید مراقب باشند كه فرزندان نوجوان آن ها با چه كسانى طرح دوستى مى ریزند، چون دوستى نوجوان بر مبناى تبادل عاطفى و نیاز روحى است. انگیزه هاى عاطفى باعث مى شود آن ها در انتخاب رفیق دقت لازم را مبذول ندارند و بدون تأمل، با دیگران رابطه برقرار كنند. واضح است این دوستى هاى حساب نشده مى تواند ثمرات تلخى به بار آورد. امام على(ع) مى فرماید: من اتخذ أخاً من غیر اختبار اَلجأه الاضطرار الى مرافقة الاشرار; كسى كه ناسنجیده با دیگران پیمان دوستى مى بندد، ناچار باید به رفاقت اشرار تن دهد.
بنابراین پدر و مادر باید با دقت و حساسیت خاص، روابط فرزند خود را با دوستانش تحت كنترل و نظارت قرار دهند. بررسى ها نشان مى دهد كه نوجوانان اولین قدم هاى انحراف و تباهى را به كمك دوستان ناباب برداشته، سپس در سراشیبى سقوط قرار گرفته اند.
البته اعمال نظارت باید به گونه اى باشد كه به حساسیت منفى فرزندان نینجامد و آن ها را به لجاجت واندارد، زیرا در این صورت نوجوان بیشتر به طرف دوستان ناهل سوق داده مى شود.

نوجوانان در سن بلوغ

نوجوانان عزیز نیز باید به این واقعیت توجه داشته باشند كه تجارب به دست آمده از دوران طفولیت و اطلاعات محدود و ناقص آن ها براى مواجهه با دنیاى جدید جوانى، كافى نیست. امیرالمؤمنین(ع) مى فرماید: جهل الشابّ معذور وعلمه محقور; عذر نادانى جوان پذیرفته و مقبول و علم او در جوانى محدود است.
جوان به اطلاعات جدید و معتبر و گسترده نیاز دارد تا بتواند بر معضلات زندگى جدید خود فائق آید. در این راستا باید بر احساس غرور و بزرگ منشى خود غلبه كند و از تجارب گران سنج بزرگ سالان بهره مند گردد. امام على(ع) مى فرماید: با مردان آزموده و صاحب تجارب، هم نشین باش كه اینان متاع پر ارج تجربه هاى خود را با گران ترین بها یعنى فدا كردن عمر خود تهیه كرده اند و تو آن را با ارزان ترین قیمت یعنى با صرف چند دقیق به دست مى آورى.

پیشنهاد مطالعه:  تفسير نقاشي کودکان

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده شاد ایرانی

تربیت فرزند و نیازهای روانی، عاطفی – خانواده آسمانی

تربیت فرزند و نیازهای روانی، عاطفی - خانواده خوشبخت-www.mehcom.com

تربیت فرزند و نیازهای روانی، عاطفی – خانواده آسمانی تربیت کودک ،تربیت فرزند ،چگونه بچه هایمان را تربیت کنیم،تربیت فرزند پسر، تربیت فرزند دختر ،تربیت فرزند در اسلام ،تربیت بچه ها، تربیت بچه ،چگونه فرزند تربیت کنیم ،چگونه فرزند خوب تربیت کنیم ،چگونه فرزند خود را خوب تربیت کنیم ،چگونه یک فرزند خوب تربیت کنیم ،چگونه بچه خوب تربیت کنیم … ادامه مطلب »

*********************************************

چگونه والدین خوبی باشیم ؟ روش های ارتباط با نوجوان و جوان

چگونه والدین بهتری باشیم ؟ روش های ارتباط با نوجوان و جوان-www.mehcom.com

چگونه والدین خوبی باشیم ؟ راه های برقراری ارتباط با کودکان نوجوانان و جوانان (خانم دکتر فردوسی پور)اورجینال چگونه والدین بهتری باشیم (خانم دکتر فردوسی پور)اورجینال چگونه والدین خوبی باشیم ؟ چگونه پدر و مادر خوبی باشیم ؟ چگونه پدر و مادر بهتری باشیم ؟ چگونه با نوجوانان رفتار کنیم ؟ چگونه با نوجوانان ارتباط برقرار کنیم؟ روش های ارتباط … ادامه مطلب »

*********************************************

مجموعه پزشک کودک – پزشک فرزند خود باشید

مجموعه پزشک کودک - اورجینال-www.mehcom.com

مجموعه پزشک کودک- آیا شما هم دنبال پزشک کودکان خوب می گردید ؟ آیا شما دوست دارید که یک پزشک کودک همیشه به شما جواب بگوید ؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده اید اگر خدای ناکرده در انتهای شب روزهای خاص تعطیل بچه ای علائمی از بیماری بروز داد باید چه کاری انجام دهید ؟ ما به … ادامه مطلب »

پیشنهاد مطالعه:  نحوه صحیح رفتار با فرزندان در سن بلوغ

*********************************************

آموزش تربیت فرزند از دکتر فرهنگ هلاکویی از تولد تا ۱۹ سالگی

مجموعه کامل آموزش تربیت فرزند از دکتر فرهنگ هلاکویی از تولد تا ۱۹ سالگی

آموزش تربیت فرزند از دکتر فرهنگ هلاکویی از تولد تا ۱۹ سالگی آموزش فرزندپروری موفق تربیت صحیح و اصولی کودک و نوجوان تربیت فرزندان از بدو تولد تا سه سالگی دکتر فرهنگ هلاکویی تربیت کودک دکتر فرهنگ هلاکویی تربیت نوجوان ما برای بسیاری از چیزها هزینه می کنیم مثلا برای تفریح برای سرگرمی برای خوردن و … برای یادگیری بسیاری … ادامه مطلب »

*********************************************

خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی جدید-18 دی وی دی

خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی جدید-18 دی وی دی-www.mehcom.com

خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی خرید آموزش خیاطی عمرانی ،خیاطی خانم عمرانی برنامه خانواده، خیاطی خانم عمرانی خانه ی مهر،خیاطی خانم عمرانی در شبکه جام جم ،خیاطی خانم عمرانی سیمای خانواده،خیاطی خانم سیما عمرانی،آموزش خیاطی خانم عمرانی جدید،آموزش خیاطی تصویری خانم عمرانی،آموزش خیاطی خانم عمرانی با  نمایش فیلم،آموزش خیاطی مبتدی،خرید سی دی آموزش خیاطی،خرید آموزش خیاطی،خرید آموزش خیاطی خانم سیما … ادامه مطلب »

*********************************************

خرید اینترنتی آموزش بافتنی – زیبا بپوشید

خرید اینترنتی آموزش بافتنی

خرید اینترنتی آموزش بافتنی مزیت خرید اینترنتی آموزش بافتنی این است که با توجه به قیمت بالای پوشاک بافتنی با کمی هزینه برای خرید آموزش بافتنی براحتی می توانید با کمترین هزینه زیباترین ، قشنگ ترین لباس های بافتنی را برای خودتان و کسانی که دوستشان دارید ببافید . در ضمن حتی می توانید با بافتن و فروختن تولیدات خودتان … ادامه مطلب »

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×