"> بررسی پیشرفت اینترنت در جهان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

بررسی پیشرفت اینترنت در جهان

آسیب‏های-فردی-و-روان‏شناختی-اینترنت

 

اینترنت در جهان رسانه

برای استفاده صحیح از امکانات و جلوگیری از معظلات و آسیب های اینترنت خوب است که در ابتدا به بررسی پیشرفت و نفش اینترنت در زندگی جوامع بشر بپردازیم . تا بهتر به اهمیت اینترنت این شبکه شبکه ها پی ببریم . اینترنت در عرض مدت کوتاهی درحال دگرگونی قوانین زندگی اجتماعی بشر می باشد. آثارفرهنگی استفاده از اینترنت همان طور كه مقام معظم رهبری فرمودند:  یك نعمت الهی است لیكن اگربه درستی مورد استفاده قرارنگیرد بسیار زیانبار تر و ویران گرتر از ماهواره است زیرا اینترنت هم روزنامه است وهم رادیو است وهم تلویزیون وماهواره ها درخدمت اینترنت قرارگرفته اند. قبل ازاینكه به آسیب های ناشی از اینترنت بپردازم توضیح مختصری درخصوص تاریخ وخدمات اینترنت می دهم.
شبكه آرپانت
اینترنت در دهه 1960 میلادی یك شبكه كامپیوتری بود كه چند كامپیوتر وزارت دفاع امریكا رابه هم متصل می كرد نام این شبكه آرپانت بود. در دهه 1970 میلادی این فناوری برارتباط بین شبكه ای رایانه ای وزارت دفاع تبدیل شد. دردهه 1980 میلادی چندین شبكه رایانه ای دانشگاهی درآمریكا به این شبكه ها اضافه شدوارتباط بین شبكه های رایانه ای نظامی و دانشگاهها برای دسترسی به شبكه ها درهنگام بمباران هسته ای فراهم گردید.

در دهه 1990 میلادی شبكه های رایانه ای بیش ازیكصد وپنجاه كشور دنیار به این ابرشاهراه جهانی اضافه شد واستفاده از اینترنت عمومیت یافت.البته آمریكا شبكه های رایانه ای خود را ازواخر دهه 80 میلادی از اینترنت جدا كرد.

بنابراین عمومیت یافتن اینترنت عمومی كمتراز30سال دارد واكنون اینترنت شبكه شبكه ها نامیده می شود.

پیشنهاد مطالعه:  مهکام | معتــاد خیابــانی کیست ؟

ایران از اواسط دهه1370 به صورت محدود به اینترنت راه یافت وكم كم حضور خود راگسترش داد.

اكنون در تمام دنیا بیشتر از یك میلیارد كاربر اینترنتی وجود دارد.درایران طبق برآورد برنامه توسعه چهارم اقتصادی در پایان برنامه باید حدود 30 میلیون كاربر در داخل ایران داشته باشد.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×