"> بررسی مقایسه ای بین مشاوره تخصصی و مشاوره از دیدگاه اسلام - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

بررسی مقایسه ای بین مشاوره تخصصی و مشاوره از دیدگاه اسلام

www.mehcom.com-بررسی مقایسه ای بین مشاوره تخصصی و مشاوره از دیدگاه اسلام

www.mehcom.com-بررسی مقایسه ای بین مشاوره تخصصی و مشاوره از دیدگاه اسلام

بررسی مقایسه ای بین مشاوره تخصصی و مشاوره از دیدگاه اسلام

 

 با بررسی آیات و احادیث و رابطۀ آنها با خصوصیات مشاوره، و مقایسه نتایج حاصل با دیدگاه های تخصصی، نتایجی به دست می آید که دراین بخش ذکر شده است.

مشترکات بین مشاوره تخصصی و مشاوره از دیدگاه اسلام

بین مشاوره تخصصی و مشاوره از دیدگاه اسلام، ویژگی های مشترکی به شرح زیر وجود دارد:

در اصول مشاوره

1-درهر دو دیدگاه کمک کردن مطرح است.

2-نتیجه ی مشاوره ،رفع مشکل است.

3-از مشورت هایی که حضرت رسول (ص) در جنگ ها انجام داده اند و همچنین سایر مشورت هایی که به وسیله ی ائمه اطهار انجام شده می توان نتیجه گرفت که مشاوره حضوری است.

4-نتیجه ی مشورت، رشد و بصیرت و آگاهی است.

5-در مشورت اجبار واکراه در کار نیست و تصمیم گیرنده خود مراجع است.

در فنون مشاوره

-درهر دودیدگاه پذیرش مراجع وجود دارد. همچنین است:

احترام گذاشتن به مراجع

-ایجاد رابطه ی حسنه از طریق سلام کردن دست دادن، مصافحه و احوالپرسی

-بیان هر چه که مراجع در دل دارد و عدم کتمان اطلاعات مرتبط با مشکل

-فرصت دادن برای بیان مشکل

رازداری مشاور

-ارائه مطالب در سطح درک مراجع

-کمک به مراجع برای شناخت خودش، اشاره به معایب او، و توجه دادنش به اهمیت خودشناسی

-پس از ایجاد بصیرت، واداشتن مراجع به تفکر برای رفع مشکل

-خاتمه دادن به مشاوره پس از جلب رضایت مراجع وبدرقه او تا چهارچوب در

پیشنهاد مطالعه:  آشنایی کامل با مشاوره روانشناسی

تفاوت و اختلاف بین مشاوره تخصصی و مشاوره از دیدگاه اسلام

1-موارد شور: دردین مبین اسلام، مواردی وجود دارد که شور در آنها جایز نیست. اطاعت از اموری که درباره ی آنها حکم صریحی از جانب خداوند صادر شده واجب است.

2-شرایط مشاور: در مشاوره ی تخصصی، دید الهی وجود ندارد و از جمله، تدین، تقوی، خوف از خدا و شیخوخیت، شرایط مشاور نیست، در حالی که با دیدگاه اسلامی که به وسیله حضرت علی (ع) بیان شده جزء خصوصیات مذکور جزء شرایط مشاور است.

3-درمورد مشاوره با زنان نیز دیدگاه اسلامی آن است که فقط با زنانی می‌توان مشورت کرد که ثابت شده باشد به پختگی عقلی رسیده اند حال آنکه در مشاوره تخصصی از نظر جنس و زن و مرد، محدودیت وجود ندارد.

4-در مشاوره با دیدگاه اسلامی بیشتر از روش های مستقیم، نظیر دادن اطلاعات، نصیحت کردن، ارائه راه حل مشکل که مستند به آیات و احادیث باشد، استفاده می شود.در حالی که در مشاوره ی تخصصی، غالباً روش های غیر مستقیم که برخاسته از نظریات متخصصان هستند به کار برده می شوند.

5-در مشاوره با دیدگاه اسلامی، از ابزارهای سنجش مانند آزمون ها وسایر ابزار عینی و ذهنی استفاده نمی شود. در حالی که مشاور دارای دیدگاه تخصصی، در موارد لزوم برای شناخت مراجع و مشکل او از این ابزار استفاده می کند.

6-مشاوری که با دیدگاه اسلامی برای حل مشکل مراجع اقدام می کند، خودرا مقید به حدود شرعی می داند. در حالی که مشاور دارای دیدگاه تخصصی چنین حدودی را رعایت نمی کند و چه بسا درمشاوره ی شغلی، مراجع را به طرف مشاغلی هدایت کند که از دیدگاه اسلامی، مجاز نیست.

پیشنهاد مطالعه:  فهرست مطابقه یا چک لیست چیست ؟

بازگشت به فهرست اولیه اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده سبز ایرانی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×