"> باورهای غیر منطقی ذهن انسان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

باورهای غیر منطقی ذهن انسان

باورهای غیر منطقی که باورهایی ناکارمد و بسیار کلی هستند سطح دیدگاه و انتظارات شما را دستخوش تغییراتی میکند که چه بسا موجب اختلالاتی روانی و منفی نگری یا نگرش های نامتناسب نسبت به دنیای پیرامونتان می شود.

شناسایی این باورهای ناکارآمد و غیرمنطقی امروزه با کمک روانشناسان مشاور می تواند افق دید شما را به سمت دیدگاه واقع بینانه تر همراه بانگرش مثبت تغییر دهد.

دکتر عبدالوهاب سیمین روانشناس و مشاور در مشاوره آنلاین مهکام

باورهای غیر منطقی یک ذهن

****1. همه افراد جامعه باید مرا دوست بدارند و تأییدم کنند.

****2. برای این‌که فردی ارزشمند و محبوب باشم، باید در همه زمینه‌ها توانمند و بالیاقت بوده، در همه عرصه‌ها باید پیشرفت کنم و دست‌آوردهای قابل توجهی کسب کنم.

****3. جهان باید جایگاه عدل و انصاف بوده، همیشه باید با من خوب رفتار شود.

****4. باورها و ارزش‌های دیگران باید مشابه باورها و ارزش‌های من باشد. دیگران باید کارها را همان‌طوری انجام دهند که من انجام می‌دهم.

****5. افراد خاصی وجود دارند که بدذات و شرورند. آن‌ها باید برای رفتارهای زشت خود به‌شدت مذمت و تنبیه شوند.

****6. من وقتی از عهده کاری به خوبی برنیایم، نمایانگر این است که آدم بدی هستم؛ یک شکست‌خورده و یک آدم احمق.

****7. روزگار باید آن‌چه را من لازم دارم برایم فراهم سازد. زندگی بایست آسوده و راحت باشد. من نباید سختی بکشم یا رنج ببرم.

****8. اگر امور و وقایع زندگی آن‌طور نباشد که من می‌خواهم، موجب نهایت بدبختی می‌شود و فاجعه‌انگیز خواهد بود. وقتی امور بر وفق مراد نباشد، احساس شادمانی و خرسندی در زندگی محال است.

پیشنهاد مطالعه:  فعال سازی رفتاری چیست ؟

****9. اجتناب کردن از مشکلات، آسان‌تر از رویاروشدن با و حل و فصل نمودن آن‌هاست.

****10. ناخشنودی و بدبختی من به‌وسیله عوامل بیرونی (خارج از کنترل من) به وجود آمده است.

****11. اگر این احتمال وجود داشته باشد که واقعه ناگواری در زندگی من ممکن است رخ بدهد، از هم‌اکنون باید آماده باشم و بکوشم تا امکان به وقوع پیوستن آن‌ها را به تأخیر اندازم یا از آن‌ها جلوگیری کنم.

****12. برای هر مشکل و مسئله‌ای همواره یک راه‌حل کامل و درست وجود دارد. اگر من نتوانم به آن راه‌حل دست یابم، بسیار وحشتناک و فاجعه‌آمیز خواهد بود.

****13. تجارب و وقایع گذشته و تاریخچه زندگی‌ام تعیین‌کننده مطلق رفتارها و خصوصیات کنونی من هستند. اثر گذشته را در تعیین رفتارهای کنونی‌ام نمی‌توانم نادیده بگیرم.

اما دانشمند شهیر علم روانشناسی آلبرت الیس این باورهای سیزده‌گانه را در چهار مقوله کلی طبقه‌بندی کرده است.

به اعتقاد او چهار مقوله باور ناسالم، هسته مرکزی تمام مشکلات روان‌شناختی هر فرد را تشکیل می‌دهند:

****1. پرتوقعی (انتظار غیرمنطقی)

****2. فاجعه‌پنداری (وحشتناک دیدن وقایع)

****3. سطح پایین تحمل ناکامی (بی‌تحملی)

****4. کم‌ارزش شمردن خود

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×