"> بارزترین مشکلات زناشویی - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

بارزترین مشکلات زناشویی

بارزترین مشکلات زناشویی

بارزترین مشکلات زناشویی: بیشترین مشکلات در زندگی نداشتن تفاهم و داشتن غرور

زیادی  به ویژه در جوانان امروز می تواند باشد .

 

 

بارزترین مشکلات زناشویی

بارزترین مشکلات زناشویی

 

 

1.خیانت زناشویی

خیانت زناشویی شامل مشکلاتی از جمله خیانت عاطفی، روابط اینترنتی مخفیانه و

روابط مربوط به شبکه های اجتماعی است.

 

2.مشکلات جنسی زوجین

 

3.وجود تفاوت های بارز در اعتقادات و ارزش های اساسی و بنیادی طرفین

این موارد بسیار شایع هستند و شامل؛ نوع پوشش، مسائل اعتقادی و مذهبی، چگونگی

گذراندن تعطیلات و تفریحات و سرگرمی را در بر گیرد.

 4.وجود مسائل استرس زا

 همچون مشکلات مالی، مشکلات مربوط به سلامت روان، بیمارهای طولانی مدت،

مسائل مربوط به شغل و مانند آن

 

5.بروز خستگی و کسالت در روابط زوجین

 

6.مشکلات مرتبط با حسادت یکی از طرفین

 

7.مشکلات مرتبط با خانواده آشفته و آمیختگی بیش از حد با بستگان خانواده

 

8.خشونت خانگی

 

9.ضعف مسئولیت پذیری

 

10.انتظارات غیرواقع بینانه

11.مشکلات مربوط به اعتیاد

 

12.صرف وقت بیش از حد با گوشی هوشمند و یا سایر وسائل ارتباط جمعی

مسائل مرتبط با این حوزه بسیار زیاد هستند. این گونه موارد باعث کاهش مهارت های

زناشویی می گردد که به تبع آن روابط زناشویی مختل خواهد شد.

 

13.کمبود حمایت روانی- عاطفی در دوره هایی که مشکل و ناراحتی بخصوصی و جود دارد.

 یکی از مهارت های زناشویی مهم در روابط زناشویی، حمایت از همسر است. نبود

حمایت از همسر موجب ایجاد اختلاف زناشویی خواهد شد .

 

14.دخالت همسر در روابط فرد با خانواده و دوستانش

 

پیشنهاد مطالعه:  معیارهای انتخاب همسر مناسب برای ازدواج موفق

 

15. این احساس که رابطه فقط از جانب من ادامه می یابد.

رسیدن به این احساس که یکی از طرفین در رابطه مشارکت فعالی نداشته و رابطه تنها

 از سمت یک نفر ادامه می یابد.

 

16.آسیب ها و مشکلات غیرقابل حلی که ممکن است برای فردی رخ دهند.

 

17.افسردگی طولانی مدت

 

18.اختلاف در تربیت فرزندان

 

19.همسر غیرحمایتگر

این مورد مساله ای بسیار هولناک و آسیب زا برای یک زن باردار است.

منبع :روان آوا

 

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×