"> این دانش آموز غروب ها می ترسد چون سارقان ... - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

این دانش آموز غروب ها می ترسد چون سارقان …

این دانش آموز غروب ها می ترسد چون ...

این دانش آموز غروب ها می ترسد چون …

این دانش آموز غروب ها می ترسد …

مادر یکی از دانش آموزان کلاس هشتم مراجعه کرده و عنوان داشته که چند وقت پیش در حالی که او و پسرش در خانه بوده اند (ساعت 8 و 9 صبح) .

دو نفر سارق که فکر میکرده اند کسی در خانه نیست وارد خانه شده و مشغول جمع آوری فرش ها شده اند.

در همین هنگام پسر این خانم دزدها را دیده و جیغ و داد راه می اندازد که منجر به متواری شدن سارقان میشود.

www.mehcom.com
از آن تاریخ به بعد این دانش آموز غروب ها حتی وقتی که پدرش در خانه است رنگش پریده و دچار اضطراب می شود و دائم به در خانه زل میزند که دزدی وارد نشود.

پاسخ مشاور روانشناسی خوب ما :

تشخیص : اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

روش های مداخله در اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) :

1.دارو درمانی: در موارد حاد این افراد نیاز به مصرف دارو دارند.
2.رواندرمانی:

درمان شناختی رفتاری(CBT) و روایت درمانی

www.mehcom.com
الف)حساست زدایی و مواجهه:
به دلیل اینکه این فرد نسبت به این ترس شرطی سازی شده است در ابتدا با حساسیت زدایی منظم که همراه با آرمیدگی است، شرطی زدایی صورت می گیرد و بعد از این مرحله مواجهه اجرا می شود.

منظور از مواجهه درمانی این است که در طول جلسات درمان به فرد آسیب دیده کمک می شود با ترس ها و وحشت ها، آن رویدادهای ترسناک که زمانی در زندگی اش اتفاق افتاده ، روبه رو شود،

آنها را در محیط امن جلسه درمان بازسازی کند و همان احساسات ترس و درماندگی را که در حین آن حادثه تلخ تجربه کرده بود، از نو تجربه کند.

به این ترتیب ، به تدریج و به مرور زمان ، عادی سازی پاسخ های هیجانی اتفاق می افتد، یعنی از شدت احساسات ترس و درماندگی فرد کاسته شده و در مقابل کنترل بیشتری بر ترس ها و نگرانی های خود به دست خواهد آورد و قادر به تمایز میان زمان حال و گذشته خواهد شد.

ب)روایت درمانی:

در این زوش درمان، از فرد آسیب دیده خواسته می شود داستان زندگی خود و حادثه را تعریف کند.

به این ترتیب که تمام احساسات ، واکنش های بدنی، بوها، تصاویر، صداها و افکاری را که فرد در حین آن حادثه تلخ تجربه کرده، از نو در جلسه درمان از طریق بازگویی همراه با جزئیات آن حادثه برای درمانگرش بازسازی و تجربه می شود.

برای نمونه از کسی که در دوران کودکی از پدر و مادر خود کتک خورده و ناسزا شنیده یا مورد سوء استفاده جنسی اطرافیان خود قرار گرفته، خواسته می شود آن اتفاق خاص را با جزئیات برای درمانگر خود نعریف و بازسازی کند .

درمانگر با پرسش های خود به فرد آسیب دیده کمک می کند تا هر چه کامل تر تجربه تلخ و ترسناک خود را در جلسه درمان زنده کند.

بطور کلی هدف از بازسازی و تجربه دوباره اتفاقات تلخ و ترسناک دو چیز است ؛

نخست، عادی سازی پاسخ های هیجانی ترس و درماندگی هنگام یادآوری وقایع تلخ گذشته، آنقدر که پس از درمان، یادآوری آن رویدادها دیگر همچون گذشته آنچنان دردناک نیست و شخص آسیب دیده ناچار نیست همواره از یاد و خاطره آن حوادث تلخ فرار کند.

و به این ترتیب در جنگ و جدالی همیشگی با خود باشد یا گستره زندگی خود را به دلیل تاثیرات منفی آن حوادث محدود کند.

www.mehcom.com
دوم، ساخت یک روایت منسجم و معنادار از زندگی فرد آسیب دیده و کمک به او برای ارزیابی دوباره افکار منفی و تحریف های شناختی و هماهنگی هر چه بیشتر افکار و اعتقادات او با زندگی اش در زمان حال، از این جهت ساخت یک روایت منسجم از زندگی یک فرد اسیب دیده مهم است.

که معمولاً این افراد ذهنیت تکه پاره ای از خود و زندگی خود دارند، اهمیت بعضی از حوادث را در زندگی خود بیش از اندازه تصور کرده، بعضی از حوادث مهم را به کل فراموش کرده اند، یا اهمیت بعضی از رویدادها را نادیده می گیرند.

افزون براینها، در طول جلسه درمان ، در نتیجه ارزیابی دوباره حوادث تلخ و شیرین زندگی، ممکن است معنای بسیاری از حوادث برای فرد اسیب دیده تغییر کند، آنچنان که با رویکرد مثبت تری به داستان زندگی خود نگاه کند.

در انتها باید متذکر شد که می توانید از یک متخصص مشاوره روانشناسی خوب کمک بگیرید که در فرآیند درمان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

پیشنهاد مطالعه:  دزدی کودکان - آیا بچه من دزد است ؟ تربیت کودک
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×