"> اگر کودکتان شما را می زند ... - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

اگر کودکتان شما را می زند …

اگر کودکتان شما را می زند …

اگر کودکتان شما را می زند ...

اگر کودکتان شما را می زند …

? ۲ تا ۴ سالگی شیوع بیشتری دارد.

?در موقعیت هایی که رنجیده می شود، خجالت می کشد و یا خسته است این کار را میکند.

?محیط را ترک کنید، این کار را بدون پرخاشگری انجام دهید، اما قاطع باشید.

?اگر همسرتان را می زند برای مدتی کودک را نادیده بگیرید و به همسرتان توجه کنید.

? وقتی کودک از این راه می خواهد به خواسته اش دست یابد تحت هیچ شرایطی کوتاه نیایید و خواسته اش را اجابت نکنید.

?قاطعانه اما با مهربانی بگویید تا زمانی که این طور رفتار کنی من خواسته تو را انجام نخواهم داد.

?رفتار مطلوبی نشان داد به سمتش بروید و او را مورد توجه و محبت خود قرار دهید.

?کتک زدن کودک، به او آموزش کتک زدن می دهد.

برای مشاهده تکنیک های فرزندپروری می توانید با ما باشید.

پیشنهاد مطالعه:  روشهای تشویق کودکان - تکنیکهای فرزندپروی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×