"> او فقط رابطه جنسی می خواهد نه رابطه سالم - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

او فقط رابطه جنسی می خواهد نه رابطه سالم

او فقط رابطه جنسی می خواهد…

او فقط رابطه جنسی می خواهد نه رابطه سالم تذکری پدرانه از استاد فرهنگ هلاکویی به دختران و زنان جوان که گاهی درگیر دوستی ها و آشنایی هایی می شوند که پسر از آنها تقاضای رابطه ای فراتر از آشنایی و شناخت را مطالبه می کنند.

او فقط رابطه جنسی می خواهد نه رابطه سالم

او فقط رابطه جنسی می خواهد نه رابطه سالم

دکتر فرهنگ هلاکویی – او فقط دنبال رابطه جنسی با شماست

mehcom.com

شما با آقا پسری بیرون میروید.

او برمیگردد و به شما میگوید: میخواهم با هم رابطه جنسی داشته باشیم.

شما میگویید : من نمیخواهم قبل از ازدواج با طرف مقابل رابطه جنسی داشته باشم.

mehcom.com
اگر این آقا آدمی است که به عشق و ازدواج باور دارد و در مورد شما جدی است.

تازه با شنیدن چنین جوابی و دیدن چنین منعی احساس لذت و رضایت به او دست خواهد داد . و خاطرش از طرف شما آسوده خواهد شد.

در این صورت شما رابطه را با این شخص ادامه میدهید و زمانی که متوجه شدید به درد هم میخورید کافی است با هم ازدواج کنید.

اما اگر این آقا بگوید :

من میخواهم رابطه جنسی داشته باشم و اگر تو موافق نیستی به دنبال بقیه میروم .

mehcom.com
اول شما باید بدانید که :

او مطلقا نه به دنبال عشق است و نه دنبال شما

او فقط دنبال رابطه جنسی با شماست.

دوم اینکه شما باید توجه داشته باشید که :

چه کسی گفته است که اگر مردها رابطه جنسی نداشته باشند.

بیمار میشوند و یا عیب و ایرادی پیدا میکنند؟

این حرف، یک حرفِ مفت، غیر عقلی و غیر علمی است و اصلا چنین چیزی واقعیت ندارد.

پیشنهاد مطالعه:  مهمانی رفتن کودکان و شیطنت آنها - دکتر هلاکویی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×