مشاوره آنلاین مهکام

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

بنر تبلیغاتی مدیریت خشم دکتر هلاکویی-1397

او فقط رابطه جنسی می خواهد نه رابطه سالم

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

او فقط رابطه جنسی می خواهد…

او فقط رابطه جنسی می خواهد نه رابطه سالم تذکری پدرانه از استاد فرهنگ هلاکویی به دختران و زنان جوان که گاهی درگیر دوستی ها و آشنایی هایی می شوند که پسر از آنها تقاضای رابطه ای فراتر از آشنایی و شناخت را مطالبه می کنند.

او فقط رابطه جنسی می خواهد نه رابطه سالم

او فقط رابطه جنسی می خواهد نه رابطه سالم

دکتر فرهنگ هلاکویی – او فقط دنبال رابطه جنسی با شماست

mehcom.com

شما با آقا پسری بیرون میروید.

او برمیگردد و به شما میگوید: میخواهم با هم رابطه جنسی داشته باشیم.

شما میگویید : من نمیخواهم قبل از ازدواج با طرف مقابل رابطه جنسی داشته باشم.

mehcom.com
اگر این آقا آدمی است که به عشق و ازدواج باور دارد و در مورد شما جدی است.

تازه با شنیدن چنین جوابی و دیدن چنین منعی احساس لذت و رضایت به او دست خواهد داد . و خاطرش از طرف شما آسوده خواهد شد.

در این صورت شما رابطه را با این شخص ادامه میدهید و زمانی که متوجه شدید به درد هم میخورید کافی است با هم ازدواج کنید.

اما اگر این آقا بگوید :

من میخواهم رابطه جنسی داشته باشم و اگر تو موافق نیستی به دنبال بقیه میروم .

mehcom.com
اول شما باید بدانید که :

او مطلقا نه به دنبال عشق است و نه دنبال شما

او فقط دنبال رابطه جنسی با شماست.

دوم اینکه شما باید توجه داشته باشید که :

چه کسی گفته است که اگر مردها رابطه جنسی نداشته باشند.

بیمار میشوند و یا عیب و ایرادی پیدا میکنند؟

این حرف، یک حرفِ مفت، غیر عقلی و غیر علمی است و اصلا چنین چیزی واقعیت ندارد.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

×