"> اهمیت خدمات راهنمایی و مشاوره چیست ؟ - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

اهمیت خدمات راهنمایی و مشاوره چیست ؟

مهکام-اهمیت خدمات راهنمایی و مشاوره چیست ؟

مهکام-اهمیت خدمات راهنمایی و مشاوره چیست ؟

اهمیت خدمات راهنمایی و مشاوره 

اهمیت خدمات راهنمایی و مشاوره از جنبه های مختلف فردی، اجتماعی و اقتصادی حائز بررسی  هستند که در مورد هر یک ، به اختصار توضیح داده می شود:

1– اهمیت خدمات راهنمایی و مشاوره از جهات فردی:

توجه خاص اهمیت خدمات راهنمایی و مشاوره ، متوجه فرد است؛ فردی که ممکن است درجامعه، از نظر به دور بماند. یکی از سازمان هایی که خدمات مشاوه در آن ارائه می شود، مدارس و مؤسسات آموزشی است. از آنجا که معلم چون نه وقت تخصص آن را دارد که به مشکلات شخصی دانش آموز رسیدگی کند، از نظر تدریس مواد درسی، بیشتر به گروه دانش آموزان توجه دارد، بنابراین رسیدگی به مشکلات فردی دانش آموزان از نظر مسائل تحصیلی، انتخاب رشته تحصیلی، شغل و مسائل روانی و شخصی، از مواردی است که در حوزه خدمات راهنمایی و مشاوره قرار می گیرد.در جامعه نیز افرادی که به صورتهای مختلف دچار مشکلاتی می شوند، می توانند با مراجعه به مراکز مربوط، از خدمات راهنمایی و مشاوره برخوردار شوند.

2- اهمیت خدمات راهنمایی و مشاوره از جنبه های اجتماعی و اقتصادی:

پیش بینی نیازهای جامعه و تأمین این نیازها مستلزم یک برنامه راهنمایی مجهز است. پس از شناخت استعدادها و توانایی های فردی، هدایت این استعدادها در جهت رفع نیازهای جامعه، از مهم ترین خدمات راهنمایی و مشاوره است.

ویژگی جامعه صنعتی، تحول ارزش ها و تنوع مشاغل است. رشد و توسعه صنعت و تکنولوژی، موجب از بین رفتن برخی مشاغل و به وجود آمدن مشاغل جدیدی می شود. راهنمایی افراد به سمت مشاغل مناسب با هدایت آنها به تغییر شغل با توجه به مشاغل جدید، یکی دیگراز خدمات راهنمایی است. برای مشاغل رو به گسترش، پرورش افراد متخصص در سطوح مختلف ،یکی از وظایف تعلیم و تربیت است ومهم ترین خدمات در این برنامه ،به وسیله  برنامه راهنمایی صورت می گیرد.

پیشنهاد مطالعه:  رابطه کمکی و خصوصیات آن چیست ؟-هدف های مشاوره چیست ؟

در زمینه های اقتصادی و اجتماعی، خدمات راهنمایی و مشاوره به صورت های زیر ارائه می شود:

-کمک به افراد منجمله جوانان و دانش آموزان و دانش جویان برای شناخت مشاغل مختلف و انتخاب شغل مناسب

-پیش بینی نیازهای اجتماعی در زمینه های شغلی مختلف

 –برنامه ریزی برای پرورش متخصصان وتربیت نیروهای انسانی مورد نیاز

-شناخت استعدادها وتوانایی های افراد، و راهنمایی آنان برای رفع نیازهای شغلی، و سرانجام

-کمک به طرح ریزی ها و تأمین نیازهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×