"> اهمیت استفاده از مهارت خلاصه کردن در مشاوره - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

اهمیت استفاده از مهارت خلاصه کردن در مشاوره

اهمیت استفاده از مهارت خلاصه کردن در مشاوره

اهمیت استفاده از مهارت خلاصه کردن در مشاوره

اهمیت استفاده از مهارت خلاصه کردن در مشاوره

مهارت خلاصه کردن (summarizing) در فرایند مشاوره بسیار مهم است.

خلاصه کردن درست توسط مشاور روانشناسی ، به مراجع نشان میدهد که حرف های او شنیده شده، و مهمتر از همه، اینکه احساسات او درک شده است.

از نظر من خلاصه کردن مناسب ابزار انجام “همدلی” است. ویژگی های یک خلاصه خوب، شامل انعکاس محتوا و انعکاس احساسات میشود.

هرگاه در فرایند مشاوره احساس میکنم موارد مطرح شده متفرقه و یا در حال شاخه شاخه شدن و به بیراهه رفتن است، و نیز در آخر جلسه از خلاصه کردن مطالب استفاده میکنم.

دکتر یاسر مدنی ، تربیت مشاور

پیشنهاد مطالعه:  پدیده انتقال متقابل در جلسه مشاوره چیست ؟
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×