"> انواع شُهرت ها در مشاوره ! یک مشاور خوب ! - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

انواع شُهرت ها در مشاوره ! یک مشاور خوب !

انواع شُهرت ها در مشاوره ! یک مشاور خوب !

انواع شُهرت ها در مشاوره ! یک مشاور خوب !

انواع شُهرت ها در مشاوره !

آیا یک مشاور خوب ! همان مشاوری است که از همه مشهورتر است ؟

https://mehcom.com
در مشاوره و روان شناسی افرادی را می بینیم که مشهور هستند. شهرت چیز بدی نیست، و معروف بودن و شناخته شدن به مثبت همچنین. بالاخره ما امرِ به معروف داریم.

ولی دلیل نوشتن این متن برای من تشویق همکاران و دانشجویان برای توجه به و تفکیک میان منبع شهرت اشخاص در رشته هایمان است.

دلیل اهمیت این موضوع این است که اگر فردی بخاطر یک ویژگی یا توانمندی خاصی معروف شده است، لزوما در همه زمینه ها دارای شایستگی نیست.

در بسیاری از فرهنگ های دیگر مردم آموخته اند که به ارزیابی جداگانه توانمندی های اشخاص بپردازند و تلاش کنند در ان زمینه خاص از آن فرد بهره ببرند.

متاسفانه، در فرهنگ کنونی حاکم بر حوزه روان شناسی و مشاوره در کشور چیزی که به چشم میخورد نوعی گرایش به سمت اسطوره سازی اجمالی و جهان شمول است.

یعنی افراد این را نمیپرسند که مثلا فلان شخص در چه زمینه ای قوی و کاربَلد است. لذا گاهی اوقات این عادت عمومی به راحتی سبب سوء استفاده های کلان میشود.

تا حدی شریک تقصیرْ خود عزیزان دانشجو و همکاران هستند که خود را به بررسی و پُرس و جوی دقیق تر نسبت به عملکرد اشخاص مطرح ترغیب نمیکنند.

وظیفه نظارت حرفه ای نیز در این رابطه روی دوش سازمان ها و ارگان های ذیربط مثل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است.

به نظر من حیطه تخصص افراد منسوب به رشته مشاوره و روانشناسی در این بخش ها باید بطور مجزّا مورد ارزیابی ما قرار گیرد. https://mehcom.com

پیشنهاد مطالعه:  مشاوره و روان درمانی و تفاوت و تمایز آنها از یکدیگر

شاید یک فرد در یک یا چند بخش لیاقت و شایستگی داشته باشد، ولی در زمینه های دیگر حتی بسیار ضعیف باشد.

1 – تدریس و آموزش: دانشگاهی
2 – پژوهش و تحقیق: مقاله، طرح
3 – تالیف و ترجمه: تخصصی، عمومی
4 – کارگاه: تخصصی، عمومی
5 – سخنرانی: تلویزیون، همایش
6 – اجرایی: مسیولیت اداری، مدیریت
7 – مشاوره و رواندرمانی: موثر، کاربردی

از این پس از خود بپرسید، شخص مورد نظر در کدامیک از این بخش ها صاحب شایستگی است؟

یاسر مدنی
دکترای تربیت مشاور
هیات علمی دانشگاه تهران

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×