"> انواع تنبیه برای نوجوانان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

انواع تنبیه برای نوجوانان

انواع تنبیه برای نوجوانان و کودکان

انواع تنبیه برای نوجوانان و کودکان

انواع تنبیه برای نوجوانان و همچنین کودکان

☑️از دست دادن امتیازات:

در این روش تنبیه کردن ، نوجوان به دلیل انجام ندادن کاری که از او خواسته شده است جریمه می شود.

به طور مثال، به پسر نوجوانی که دیر به منزل باز می گردد بگویید:

” ساعت 8 در خانه باش، در غیر این صورت برای هر دقیقه ای که دیر کنی به همان نسبت فردا شب باید زودتر به خانه بیایی.”

☑️جلوگیری از فعالیت های مورد علاقه ی نوجوان(تنبیه تحریمی):

در این نوع تنبیه، نوجوان باید سرگرم فعالیتی باشد که مورد علاقه ی اوست تا از طریق توقف آن فعالیت بتوان او را تنبیه کرد.

به طور مثال، شما ممکن است پسر نوجوان خود را برای 2 ساعت به تمرین رانندگی ببرید.

پس از مدت کوتاهی پسر شما سرعت خود را افزایش می دهد.

شما به او می گویید هر بار که سرعت از حد مجاز بالاتر رود 10 دقیقه از مدت تمرین( 2 ساعت) کسر خواهد شد.

☑️محروم کردن:

یکی دیگر از انواع تنبیه برای نوجوانان ، وقتی برای انجام رفتاری جایزه ای تعیین کنیم و نوجوان نتواند به آن عمل کند، از جایزه هم خبری نخواهد بود.

این خود نوعی تنبیه محسوب می شود.

پیشنهاد مطالعه:  پدر ، با تحقیر فرزند ، پسرش را معتاد کرد ...
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×