"> انواع تست و خودآزمون های روابط زناشويی - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

انواع تست و خودآزمون های روابط زناشويی

خودآزمون های روابط زناشويی را می توانید با همسرتان به صورت آنلاین انجام دهید فقط کافی است که یک مداد و یک ورق داشته باشید . اگر با صداقت و درست به خودآزمون های روابط زناشويی جواب بدهید می توانید نقاط قوت و ضعف خودتان و همسرتان را در زندگی مشترک شناسایی کنید و درصدد رفع و بهبود آنها بر آیید.

انواع تست و خودآزمون های روابط زناشويی

انواع تست و خودآزمون های روابط زناشويی

تستها و خودآزمون های روابط زناشويی

انواع تست و خودآزمون های روابط زناشويی را می توان به چهار دسته کلی زیر تقسیم نمود :

1- تست های تغذیه كننده های اصلی زندگی زناشويی
2- تست های علايم هشدار دهنده جدايی
3- تست های سبكهای زناشويی
4- تست های افکار قالبی همسران

خودآزمون های تغذيه كننده های اصلی زندگی زناشويی

تست عشق و احترام به همسر

تست رضایت از زندگی

تست رضایت زناشویی

تست شادکامی

خودآزمون های علايم هشداردهنده جدايی

تست انتقادگری

تست بی احترامی

تست جبهه گیری

تست دیوار سنگی سکوت

خودآزمون های سبكهای زناشويی

تست سبک اجتنابی

تست سبک پرآشوب –  تصدیقی

خودآزمون های افكار قالبی همسران

تست افکار ناراحت کننده

تست زندگی مجزا

تست توانایی حل مشکلات

تست داستان زندگی

تست احساس تنهایی

تست سرریزی هیجانات

تست مشکل جدی

مشاوره آنلاین مهکام

منبع:mehrcc.com

پیشنهاد مطالعه:  آزمون انتقادگری : آیا شما انتقاد کننده هستید ؟
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×