"> انواع آسیب های ناشی از اینترنت - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

انواع آسیب های ناشی از اینترنت

آسیب‏های-فردی-و-روان‏شناختی-اینترنت

 

انواع آسیب های اینترنت

آسیبهای ناشی ا ز سوء استفاده ازاینترنت رادریك تقسیم  كلی می توان به سه دسته  زیر تقسیم كرد. که از میان اینها نوع آسیبهای اجتماعی برای والدین و خانواده ها مهمتر می باشد:

الف) آسیب های امنیتی و سیاسی اینترنت

در این نوع آسیب دشمنان امنیت عمومی کشور از اینترنت برای از بین بردن نظم و انظباط کشور و به چالش کشیدن حکومت های مردمی و پایدار استفاده می کنند.

ب) آسیب های اقتصادی اینترنت

در این نوع آسیب هکر ها و دزدان اینترنتی با دسترسی به حسابهای بانکی اشخاص و ارگانها سعی در سوء استفاده دارند. و همچنین برخی از قدرتهای جهانی سعی می کنند تا از طریق نفوذ در سایتهای شرکتها و موسسات مهم اقتصاد بک کشور را به ورطه نابودی بکشانند.

ج) آسیب های اجتماعی اینترنت

این نوع آسیب را به طور کاملتر بررسی می کنیم چرا که این نوع آسیب بسیار برای خانواده ها مهم می باشد. و این نوع آسیب دائما کودکان ،نوجوانان و جوانان را تهدید می کند. بنابراین می توان گفت :

آسیب های اجتماعی ناشی از اینترنت

آسیبهای اجتماعی ناشی از اینترنت را می توان به دو دسته تقسیم كرد.

الف)‌ آسیب های اجتماعی ناشی از سوء استفاده از امكانات اینترنت

ب)  آسیب های اجتماعی مرتبط با ماهیت و طبیعت ویژه اینترنت

 

پیشنهاد مطالعه:  فرد خودکشی کننده به چه چیزهایی فکر می کند؟
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×