"> انعکاس کمال گرایی مشاور در جلسه مشاوره - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

انعکاس کمال گرایی مشاور در جلسه مشاوره

انعکاس کمال گرایی مشاور در جلسه مشاوره

انعکاس کمال گرایی مشاور در جلسه مشاوره

انعکاس کمال گرایی مشاور در جلسه مشاوره

انعکاس کمال گرایی مشاور در تکالیف!

کمال گرایی، ایده آل گرایی، خود شکوفایی؛ این ها پدیده هایی مثبت و خوب هستند.

اما احتمالا همانطور که میدانید، بسیاری از همکاران مشاور و روانشناس کمال گرایی را به منزله پدیده ای منفی در مراجعان تلقی میکنند، و این گونه مراجع خود را جمع بندی می کنند:

“آیا تو آدم کمال گرایی هستی؟!”  
mehcom.com
این چنین سُخن و سوالی، بطور مبهم، این پیام را به مراجع منتقل می کند که شما نباید دنبال چیزی باشی که احیانا خیلی دوست دارید.

پس، علاقه، اشتیاق، و دوست داشتنِ مراجع در مقابل نصیحتِ قَوی، هرچند ناگفته ی مشاور قرار می گیرد.

مراجع که تا کنون خود را بخاطر نرسیدن به سرانجام اهداف اش سرزنش می کرد، حال خود را بخاطر داشتن اهداف بلند و متعالی سرزنش می کند. و این تعارض جدید، می تواند مراجع را چند برابر آزار دهد.

با توجه به نکاتی که ذکر شد، هنوز برخی از مشاوران در ارایه تکالیف در آخر جلسه مشاوره دقت لازم را نمی کنند و با دادن تکالیفی غیر واقعی و آرمان گرایانه، موجبات احساس شکست بیشتر و تثبیت خود سرزنشی را فراهم می کنند.

تکالیفی همچون: “از این به بعد اصلا با همسر خودت دعوا نکن…؛ تا هفته بعد فقط به خوبی های شوهرت فکر کن…؛ پس قرار شد از امروز دیگه هر مشکلی که داشتی راحت به پدرت بگی”.

در جمع بندی مطلب عرض میکنم، اگر مراجعان را از کمال گرایی برحذر می داریم، خود نیز نسبت به دادن تکالیف و توصیه های کلّی و عاری از هرگونه مشکل و سختی، حساس باشیم و دقت کنیم، چون به احتمال زیاد، مراجع توانایی محقق ساختن آن ها را با شرایط کنونی روانی، محیطی، و حمایتی ندارد.
mehcom.com
در دادن تکلیف حتما قَدمهای کوچک ولی پیوسته، و منطبق با واقعیت های مراجع، از جمله فهم، درک، و علاقه او مورد انتظار باشد.

پیشنهاد مطالعه:  از مراجع خود زیاد سوال نپرسید

حتما از توجیه شدن مراجع نسبت به علت و روش انجام تکلیف فکری یا عملی اطمینان حاصل شود.

یک چیز جالب که من از سال های اول تجربه مشاوره ای ام بخاطر دارم این است که بسیاری از مراجعین از انجام تکالیفی که بیشتر مبتنی بر آرزوی منِ مشاور درمورد پیشرفت ایشان بود طفره میرفتند.

بَعدها، فراموشی این چنین تکالیف را نه تنها پاک کردن صورت مسیله، مقاومت، یا تنبلی مراجع محسوب نمیکنم،

بلکه حتی شاید آن را نشانگر هوش و بصیرت مراجع در تشخیص خطرناک بودن تعهد به انجام کاری نَشُدنی، مخصوصا قبل از دریافت اثرات توانبخش مشاوره، بدانم.

با تشکر

یاسر مدنی
دکترای تربیت مشاور
دانشگاه تهران

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×