"> امام زمان (ع) در ادیان آسمانی - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

امام زمان (ع) در ادیان آسمانی

مهکام مجله اینترنتی خانواده سمت خدا ظهور امام زمان (عج) منحصر به شیعیان و یا مسلمانان

ظهور امام زمان (عج)

بشارت به ظهور امام زمان (عج) منحصر به شیعیان و یا مسلمانان نیست؛ بلکه همه یا اغلب ادیان و مذاهب موجود در جهان، به گونه‌ای به “منجی” اعتقاد دارند.
اما آنچه را که می‌توان به عنوان تفاوتی آشکار میان اندیشه‌ مهدویت در نزد شیعیان و این اندیشه‌ در میان سایر ملل و اقوام مشاهده کرد، این است که این اندیشه در نزد شیعیان یک اندیشه‌ جهانی و نوعی فلسفه‌ جهانی است. به این معنا که مهدی در اندیشه‌ اسلامی، اختصاصی به امت خاصی ندارد. قیام و دعوت او قیام و دعوتی جهانی است و نه قومی و قبیله‌ای و نژادی. او برای نجات بشریت می‌آید و نه برای سروری دادن نژاد و قومی خاص.
در انجیل لوقا مخوانیم:
پس شما نیز مستعد باشید ٫ زیرا در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید . انجیل لوقا باب ۱۲ ٫ شماده ۴۰
زلزله های عظیم در جایهای و قحطیها و وباها پدید می آید و چیزهای هولناک و علامات بزرگ از آسمان ظاهر شد …..و دلهای مردمان ضعیف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می شود و آنگاه پسر انسان را خواهد دید که بر ابری سوار شده ٫ با قوت و جلال عظیم می آید . انجیل لوقا ٫ باب ۲۱
همچنین در زبور داود میخوانیم:
هان بعد از اندکی زمانی شریر نخواهد بود و اما حلیمان ٫ وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید … صالحان ٫ وارث زمین خواهند بود و در آن تا ابد سکونت خواهند نمود و عاقبت شریران منقطع خواهند شد . زبور داود ٫ مزمور۳۷
کتاب اشعیای نبی
روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت و خوشی او در ترس از خداوند خواهد بود ….. مسکینان را به عدالت ٫ داوری خواهد کردو به جهت مظلومان زمین ٫ به راستی حکم خواهد نمود …… گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله با شیر و پرواری باهم زندگی می کنند و طفل کوچک آنها را خواهد راند و گاو خرس خواهد چرید ……. و در تمام کوه مقدس من ٫ ضرر و فساد نخواهند کرد ٫ زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود ٫ مثل آبهایی که دریا را می پوشاند. کتاب اشعیای نبی ٫ از کتاب مقدس ٫ باب ۱۱
کتاب مذهبی زردشتیان
جاماست از قول استادش زردشت خبر می دهد : پیش از ظهور سوشیانس ( نجات دهنده دنیا ) ٫ پیمان شکنی و دروغ و بی دینی در جهان رواج می آید و مردم از خدا دوری جسته ٫ ظلم و فساد و فرومایگی آشکار می گردد . و همینها نیز اوضاع جهان را دگرگون ساخت ٫ زمینه را برای ظهور نجات دهنده ٫ مساعده می گرداند . از کتاب موعود ٫ به نقل از کتاب زند و هومن ٫ یسن ٫ صفحه ۲۵
کتاب مذهبی هندوها
پس از خرابی دنیا ٫ پادشاهی در آخر الزمان پیدا می شود که پیشوای خلایق باشد و نام او منصور باشد و تمام عالم را بگیرد و به دین خود آورد و همه کس را از مومن و کافر بشناسد و هر چه از خدا خواهد بر آید . کتاب دید . کتاب آسمانی هندوها
دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخر الزمان که پیشوای ملائکه و پریان و آدمیان باشد و حق و راستی با او باشد . کتاب باسک ٫ از کتابهای آسمانی هندوها
کتاب مذهبی بودائیان
در کتاب دادنک از قول بودا نقل می کند : بعد از آن که مسلمانی به هم رسید ٫ در آخر ٫ میان عالم از ظلم و فسق و گناه و ریای زاهدان و خیانت امینان و حسودی بخیلان و عمل نکردن دانایان به دین جز نام او نماند . پادشاهان و پیشوایان و رئیسان ٫ بی رحم و ظالم شوند٫ رعیت بی انصاف و نافرمان و متقلب شود و همه در خرابی نظم دنیا بکوشند و همه جا را کفر و ناسپاسی فراگیرد ٫ آن وقت دست راستین جانشین ممطا ( یعنی محمد پیغمبر اسلام ) ظهور کند و خاور و باختر عالم را بگیرد آدمیان را به راه خوبیها رهبری کند . او فقط و تنها ٫ حق و راستی را قبول می کند و بس.

پیشنهاد مطالعه:  حضرت آدم (ع) و کربلا
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×