"> الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب (4) - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب (4)

مهکام-الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب  (4)

الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب

البته ما با بیکاری خانمها مخالفیم ، زن اصلا باید کار کند . البته کار دو جور است اگر کسی استعداد دارد در کار های مربوط به بیرون منزل باید انجام بدهد خیلی هم خوب است .

الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب – معشیت خانه با مرد است

قرآن کریم :((الرجال قوامون النساء))یعنی سرپرستی امور خانواده به عهده مرد است.مرد باید برود کار کند .معیشت خانواده به عهده ی اوست . زن هرچه ثروت دارد مال خودش است . اما معیشت خانواده بر عهده ی او نیست .28/6/79

الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب – خیال خام!

مرد نباید خیال کند .چون می رود توی کوچه و بازار و با این و آن سرو کله می زند و یک شاهی صنار پول می آورد خانه همه چیز د یگر مال اوست نه!آنچه او ومی آورد نصف موجودی همه این خانواده است .نصف دیگر این خانم است .اختیارات خانم کد بانویی خانم رای نظر و نیاز های روحی خانم اینها را باید رعایت کند.2/9/73

الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب – ما با بیکاری خانم ها مخالفیم

بعضی ها از ما می پرسند . شما موافقید زنها بروند کار کنند؟ البته ما با بیکاری خانمها مخالفیم ، زن اصلا باید کار کند . البته کار دو جور است اگر کسی استعداد دارد در کار های مربوط به بیرون منزل باید انجام بدهد خیلی هم خوب است . منتها یک شرط دارد . باید جوری باشد که این اشتغال حتی در داخل خانه-به پیوند زن و شوهری لطمه نزند .بعضی از خانمها هستند که خودشان را صبح تا شب می کشند بعد که مرد به خانه می آیدحوصله ی یک لبخند زدن به او را هم ندارد این هم بد است.کار خانه را باید کرد اما نه آنقدری که این کار خانه به انهدام خانواده منتهی بشود.12/11/72

پیشنهاد مطالعه:  آشنایی با راهکارهای کنترل خشم در خانواده موفق

الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب – خانواده اسراف را نمی پسندد

زندگیتان را بر پایه اسراف قرار ندهید زندگی را ساده قرار ندهید.زندگی را ساده قرار دهید .زندگی را آن طوری که خدای متعال می پسندد قرار دهید و از طیبات الهی بهرمند شوید بر حسب اعتدال و عدالت . هم اعتدال و میانه روی و هم عدالت .یعنی ملاحضه و انصاف را بکنید . ببینید دیگران چطوری اند. خیلی بین خودتان و دیگران فاصله درست نکنید .

منبع : سایت دفتر امام خامنه ای

مجله اینترنتی مهکام – آموزش خانواده برتر و موفق

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×