"> الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب (3) - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب (3)

مهکام-الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب  (3)

رهبر انقلاب و خانواده برتر

فردی که می تواند آزادانه در جامعه اطفای شهوت کند و زنی که می تواند بدون هیچ ایراد و اشکالی در جامعه با مردان گوناگون تماس داشته باشد،هرگز در خانواده همسران خوب و شاسیسته نخواهد بود.

الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب – بروید باهم بسازید

از هرچیزی که محیط خانواده متشنج ودچار افسردگی و هیجانهای بی مورد نماید،اجتناب کنید .هم زن و هم مرد بنا را بر سازش و همزیستی و همراهی بگذارند.نچه در خانواده خیرات وجود دارد,مال زن و شوهر است و در نهایت مال فرزندان است ,مال یک طرف نیست .اگر خدای ناکرده در محیط خانواده ای بی محبتی و عدم اطمینان و صمیمیت باشد ,رنج مال هر دو طر ف است.6/9/76

الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب – دل آرامش باشید

زن مسلمان در محیط خانواده ،دل آرام شوهر و فرزندانش باشد مایه آرامش زندگی و آسایش محیط خانواده باشد، در دامن پر مهر و عطوفت و با سخنان پر نکته و مهر آمیزش فرزندان سالمی را از لحاظ روانی تربیت کند ,انسان های بی عقده انسان های خوش روحیه ،انسان های سالم از لحاظ روحیه و اعصاب در دامان او پرورش پیدا کنند و مردان و زنان و شخصیت های جامعه را به وجود آورد.25/9/71

الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب – آبروداری های خیالی

در مصارف گوناگون شخصی و خانوادگی، اسراف فردی صورت میگیرد .تجمل گرانی ها، چشم و هم چشمی ها ،هوسرانی افراد خانواده،مرد خانواده، زن خانواده، و جوان خانواده، چیزهای غیر لازم خریدن ,اینها از موارد اسراف است.وسائل و تجملات ،وسایل آرایش ،مبلمان خانه ،تزئینات داخل خانه اینها چیزهایی است که ما برای آنها پول صرف شود.سرمایه گزاری شود،کشور را پیش ببرد به فقرا کمک کند ثروت عمومی کشور را زیاد کند.1/1/88

پیشنهاد مطالعه:  آداب معاشرتی خانواده های موفق

الگوی خانواده برتر از نگاه رهبر انقلاب – همسران بد

فردی که می تواند آزادانه در جامعه اطفای شهوت کند و زنی که می تواند بدون هیچ ایراد و اشکالی در جامعه با مردان گوناگون تماس داشته باشد،هرگز در خانواده همسران خوب و شاسیسته نخواهد بود.30/7/76

منبع : سایت دفتر امام خامنه ای

مجله اینترنتی مهکام

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×