"> افراد دارای اختلال شخصیت در مورد خود و دیگران چگونه فکر می کنند - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

افراد دارای اختلال شخصیت در مورد خود و دیگران چگونه فکر می کنند

افراد دارای اختلال شخصیت در مورد خود چه فکری می کنند؟ و دیگران از دریچه ذهن این بیماران چگونه میباشند؟ چه باورهایی دارند؟ باورهای شخصیتهای دارای اختلال چه تفاوتی با هم دارند؟

افراد دارای اختلال شخصیت در مورد خود و دیگران چگونه فکر می کنند

افراد دارای اختلال شخصیت در مورد خود و دیگران چگونه فکر می کنند

باور های افراد دارای اختلال شخصیت اینگونه است:

اختلال شخصیت نمایشی

باورها در مورد خود

من موجود بی ارزشی هستم(این دیدگاه زمانی وجود دارد که بیمار مورد توجه و تصدیق دیگران قرار نگیرد).

من آدم شگفت انگیز و منحصر به فردی هستم(این دیدگاه زمانی وجود دارد که دیگران واکنش مثبتی را در مورد بیمار نشان دهند).

باورها در مورد دیگران

“من برای بدست آوردن جلب توجه دیگران باید آنها را تحت تاثیر قرار دهم. ”

سایت مشاوره آنلاین مهکام

اختلال شخصیت فکری عملی

باورها در مورد خود

من نسبت به اتفاقات بد و ناخوشایند آسیب پذیر هستم.

من نسبت به جلوگیری از رویدادهای ناخوشایند مسئولیت دارم.

باورها در مورد دیگران

دیگران افراد ضعیف، بی مسئولیت و بی ملاحضه هستند.

 

اختلال شخصیت پرخاشگری منفعل

باورها در مورد خود

من نسبت به کنترل شدن توسط دیگران اسیب پذیر هستم

من نسبت به مسائل درک و تفسیر مناسبی ندارم آنها باید مرا تنها بگذارندباورها در مورد دیگران

باورها در مورد دیگران

دیگران قوی،فضول ، کنجکاو و مصر هستند.

پیشنهاد مطالعه : تست روانشناسی شخصیت پرخاشگرانه و خشن

اختلال شخصیت مرزی

باورها در مورد خود

من ادم بد .و بی ارزشی هستم

من ادم دوست داشتنی نیستم و بسیار ضعیفم.

من ادم درمانده و خارج از کنترلی هستم.

مم آدم بی کفایتی هستم.

پیشنهاد مطالعه:  اختلالات خوردن - بی اشتهایی عصبی - پرخوری عصبی

من ادم ضعیف و اسیب پذیری هستم.

من قربانی حوادث هستم.

باورها در مورد دیگران

دیگران قوی هستند

دیگران به طور بالقوه خطرناک هستند

دیگران برتر هستند.

دیگران من را ترک کرده و از من جدا میشوند.

اختنلال شخصیت وابسته

باورها در مورد خود

من بی کفایت هستم

من ضعیف هستم

من برای نجات دادن خود به دیگران نیاز دارم

باورها در مورد دیگران

دیگران قوی و توانا هستند.

اختلال شخصیت اجتنابی

باورها در مورد خود

من آدم بد ، ضعیف هستم و دوستن داشتنی نیستم

من نسبت به هیجانات منفی اسیب پذیر هستم

باورها در مورد دیگران

دیگران برتر هستند و به طور بالقوه منتقد و رد می کنند

اختلال شخصیت پارانوئید

باورها در مورد خود

من ضعیف و اسیب پذیر هستم

باورها در مورد دیگران

دیگران به من اسیب می گذراند.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

باورها در مورد خود

من به طور بالقوه قربانی هستم(بنابراین تنها راه باقی مانده این است که خود قربانی ساز باشم).قوانین معمول در مورد من کاربردی ندارد

باورها در مورد دیگران

دیگران سعی می کنند که من را کنترل کرده، دخالت کرده و از من سوءاستفاده کنند.

دیگران سوءاستفاده گرند و می خواهند از من سوء استفاده کنند.

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

باورها در مورد خود

من متفاوت هستم

من قدرت های خاصی دارم

من اسیب پذیر هستم

باورها در مورد دیگران

دیگران من را درک نمی کنند

دیگران مرا طرد می کنند

دیگران به من صدمه می زنند

اختلال شخصیت اسکیزوئید

باورها در مورد خود

من متفاوت، ضعیف هستم

باورها در مورد دیگران

پیشنهاد مطالعه:  آنچه که در مورد لکنت زبان باید بدانیم ؟

دیگران من را دوست ندارند

دیگران فضول هستند.

پیشنهاد مطالعه: شخصیت خودشیفته | دکتر فرهنگ هلاکویی

اختلال شخصیت خودشیفته

باورها در مورد خود

من ادمی پست، نا چیز و اشغال هستم(زمانیکه از طرف دیگران نادیده گرفته شود و مورد انتقاد قرار گیرد)من ادم شایسته ای هستم(زمانی درمان خاصی را دریافت نمایند).

باورها در مورد دیگران

دیگران برتر و اسیب رسان هستند.

منبع و ترجمه سایت روان بنیان

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×