مشاوره آنلاین مهکام

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

بنر تبلیغاتی مدیریت خشم دکتر هلاکویی-1397

افراد خطرناک برای ازدواج

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

افراد خطرناک برای ازدواج – اگر به فکر خوشبختی خودتان هستید و اگر می خواهید که یک ازداوج و زندگی موفقی داشته باشید پس حتما افراد پر خطر برای ازدواج را بشناسید.

افراد خطرناک برای ازدواج-مشاوره آنلاین مهکام
افراد خطرناک برای ازدواج-مشاوره آنلاین مهکام

✅ از ازدواج با افراد خطرناک زیر جداً خودداری کنید :

❌فرد کنترل کننده.

❌فرد ناامن و بدبین.

❌فرد معتاد(به مواد /مخدر /قمار/ بازیهای کامپیوتری و..).

❌فردی که بخاطر شما از زندگی قبلی اش خارج شده.

❌فردی که کشش و میل جنسی به او ندارید.

❌فرد دارای هر نوع اختلال شخصیتی و روانی (مگر اینکه درمان شده باشند و یا تحت درمان بوده باشد ).

❌فردی که بخاطر شما دست به خودکشی زده باشد یا تهدید به آن کند.

❌کسی که مسائل مهم را از شما کتمان کرده باشد و یا دروغ های مهمی گفته باشد.

❌فرد عصبی مزاج و خشمگین / پرخاشگر و بددهن (مگر اینکه باکمک تخصصی مشاور و روانشناس خود را معالجه کرده باشد ).

❌فرد با اختلاف سنی 20 سال (و ترجیحا بیش از 10 سال ).

❌فردی که اختلاف اعتقادی مذهبی و تا حدودی نژادی و فرهنگی بارز با شما دارد.

❌کسی که حداقل یکی دو دوست صمیمی هم ندارد (نه دوست ساده و معمولی).

نویسنده: عارفه پورفتحیه کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مشاوره آنلاین مهکام :   بررسی سرانجام ازدواج 5 تیپ شخصیتی با یکدیگر
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

×