"> اضطراب تحصیلی ، اضطراب مدرسه و اضطراب امتحان - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

اضطراب تحصیلی ، اضطراب مدرسه و اضطراب امتحان

اضطراب تحصیلی

یکی از موضوعاتی که هر پدر و مادری باید از آن اطلاع داشته باشد تا بتواند به موقع فرزندش را تحت حمایت عاطفی و روانی مناسب قرار دهد بحث اضطراب تحصیلی می باشد . استرس و اضطراب یکی از اختلالات روانشناسی شایع در بین دانش آموزان می باشد که والدین و تحصیل فرزندان را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
اضطراب تحصیلی،اضطراب مدرسه و اضطراب امتحان-www.mehcom.com

اضطراب تحصیلی،اضطراب مدرسه و اضطراب امتحان-www.mehcom.com

در مطلب زیر که آقای دکتر جواد محمودی قرائی به رشته تحریر درآورده اند به طور کلی درباره جوانب مختلف استرس و اضطراب و راه های کاهش آن می خوانیم :

اضطراب مدرسه

یکی از مشکلاتی که اغلب والدین کودکان دبستانی با آن مواجهند بی میلی فرزندشـان بـرای رفـتن بـه مدرسـه اسـت. برخـی

کودکان مدرسه را مکانی پر اضطراب و ترسناک می یابند. سازگاری با محیط مدرسه برای این بچـه هـا دشـوار اسـت .

بـرای برخـی جداشدن از والدشان به دلیل شدت دلبستگی دشوار است. کودکانی که ناتوانیهای جسمی یا ذهنی دارند و یـا اینکـه بـا مـشکلات یادگیری روبرو هستند. ممکن است درس خواندن را مساله ای دشوار و پرتنش بیابند. و از رفتن به مدرسه اجتناب کنند.

توصیه های مربوط والدین در موارد اضطراب مدرسه :

 • تجارب افکار بازخوردهای منفی خود را به کودکان و نوجوانان انتقال ندهید.
 • در سنین ابتدایی از ترساندن بچه ها، ایجاد رعب و ترس از معلم، تشبیهات (اگر بچه خـوبی نباشـی مـیگم معلم تو را تو کلاس حبس کند) خودداری کنید. خاطرات، یادواره ها و تجارب مثبت، شاد و جالب خـود بـامعلم های دوره ابتدایی را با بچه ها در میان بگذارید، از معلم ها با القاب خوب (با لبخند) یاد کنید.
 • پیش از آغاز مدرسه آنها را با مسئولین، معلم ها و محیط مدرسه آشنا کنید.
 • به هیچ وجه به خاطر ضعف در فهم یا انجام تکالیف، آنها را تحقیر یا تنبیه بدنی نکنید.
 • بچه های دیگر را با آنها مقایسه نکنید.
 • سعی نمائید تا قبل از شروع مدرسه بتدریج وابستگی کودک را به خودشان به حداقل برسانید.
 • با کودک خود درباره ی آنچه که در روزهای مدرسه انجام مـی داده صـحبت کنیـد و روی نکـات مثبـت و جالب تاکید بیشتری داشته باشید.
 • چنانچه از مدرسه ترس دارد علت ترس او را جویا شوید و برای رفع آن اقدام کنید.
 • کودک را بخاطر ترس هایش سرزنش نکنید.
 • زود قضاوت نکنید.

اضطراب امتحان

عموماٌ اضطراب و ترس در سالهای اولیه زندگی رایج است اما اضطراب از مدرسه و خـصوصا امتحـان، بـین سـنین 10 تـا 11 سالگی شروع می شود و در 25% از دانش آموزان اضطراب امتحان آسیب زا بوده و بـا افـزایش سـن میـزان آن افـزایش مـی یابـد و عملکرد تحصیلی دانش آموز را تحت تاثیر قرار میدهد.

اضطراب امتحان چیست ؟

اصطلاح کلی اضطراب امتحان، به نوعی از اضطراب با هراس اجتماعی خاص اشاره دارد که فرد را درباره توانایی هـایش دچـار

تردید می کند و نتیجه ی آن ناتوانی مقابله با موقعیت های دشوار مانند امتحان است. موقعیت هایی کـه فـرد را در معـرض ارزشـیابی قرار داده و نیازمند حل مشکل هستند.

بنابراین می توان گفت، فرد مـضطرب، در امتحـان، مـواد درسـی را مـی دانـد امـا شـدت اضطراب مانع از آن می شود که او معلومات خود را نشان دهد .

به این ترتیب، اضطراب امتحان نوعی اشتغال ذهنی به خود اسـت که به نگرانی یا تحقیر خود و ارزیابی شناختی منفی از خود (یادم نمی آید، باید بیـشتر مـی خونـدم، همیـشه گـیجم، چـرا یـادم نمیاد ؟…)، عدم تمرکز حواس و واکنش های فیزیولوژیک نامطلوب مثل تپش قلب؛ پریدگی رنگ، خـشکی دهـان، عـرق کـردن کـف دست، لرزش دست و صدا و …. منجر می شود.

انواع اضطراب امتحان در دانش آموزان

الف) اضطراب تسهیل کننده یا تسریع کننده:

به اضطراب کم و یا در حد معقول که موجب تلاش بیشتر برای کسب موفقیت میشود و نتیجه ی بهتری را عاید فرد میکند، اضطراب تسهیل کننده یا تسریع کننده اطلاق میشود.

نشانه ها یا علایم اضطراب تسهیل یا تسریع کننده:
 • فرد به خاطر مرور کردن درسهایش دچار هیجان میشود.
 • خودش را در اتاقش حبس میکند و مشغول درس خواندن میشود و به کوچکترین مزاحمت اعتراض میکند.
 • به شیوه ی خاصی درس هایش را مرور میکند، مثلاً با صدای بلند درس میخواند در اتاق راه میرود و یا دراز میکشد.
 • به درخواست های اطرافیان توجه نمیکند یا در مقابل خواسته ها با اعتراض میگوید که درس دارد.
 • کم غذا یا نسبت به غذایی بیمیل میشود.

ب) اضطراب ناتوان کننده:

اضطراب ناتوان کننده دلهره و تشویش شدیدی است که یا خود فرد دارد و یا اطرافیان آن را در فرد تشدید میکنند. اضطراب

شدید اثر منفی روی عملکرد فرد میگذارد، زیرا با متأثر و درگیر کردن ذهن، زمینه ی فراموشی های زودگذر و خطاهای ادراکی را

فراهم میکند.

نشانه های اضطراب ناتوان کننده:
 • فرد به خاطر مرور درسهایش دچار هیجان بیش از حد میشود.
 • دارای دلشوره و دلبهم خوردگی (احساس پروانه در شکم) است.
 • هنگام مرور درسهایش دستپاچه و عجول است.
 • از اینکه هر چه میخواند، چیزی نمیفهمد نالان است.
 • از گرفتن نمره ی کم ترس و وحشت دارد.
 • هنگام درس خواندن، ناخن هایش را میجود، پوست لب را میکند یا با موی سرش بازی میکند.
 • بی اشتهاست و نمیتواند غذا بخورد.
 • حالت تهوع دارد.
 • گریان است و بهانه گیری های بی دلیل دارد.
اضطراب امتحان در دانش آموزان-www.mehcom.com

اضطراب امتحان در دانش آموزان-www.mehcom.com

عوامل بوجود آورنده ی اضطراب امتحان:

 • عوامل فردی
 • عوامل خانوادگی
 • عوامل مربوط به مدرسه
پیشنهاد مطالعه:  استرس و اضطراب چیست و راه های پیشگیری و درمان آن کدام است ؟
عوامل فردی اضطراب امتحان:
 • انتظاربیش از حد از خود و ضعف اعتماد به نفس : گاهی انتظارات فرد از خود، بیش از تواناییهای اوست. به عنوان مثال،یک دانش آموز متوسط، که دائما در پی کسب معدل 20 برای رقابت با دانش آموز ممتاز مدرسه اسـت و چـون بـه ایـن هدف نمی رسد، دچار ضعف اعتماد به نفس و اضطراب می گردد.
 • عدم باور مثبت نسبت به موفقیت: گاهی دانش آموزان علیرغم تلاش برای خواندن و یاد گرفتن، مرتب با خـود و دیگـرانمطرح می کنند که چه فایده، آنقدر سخته که می دونم موفق نمی شم!
 • رقابت بیش از حد : زمانی است که دانش آموزان در مدرسه و یا فرزندان در خانـه بـرای برتـری یـافتن بـر یکـدیگر و نـه

پیشرفت و موفقیت، به رقابت بپردازند.

 • عدم آمادگی و برنامه ریزی لازم : هنگامی که فرد به علت نداشتن برنامه ریزی درسی و مطالعه ی صحیح آمـادگی لازم را برای امتحان کسب نکرده باشد.
 • عدم تمرکزبر امتحان و درس خواندن: عدم دقت و تمرکز در انجام تکالیف یا درس خواندن در طول سال باعث می شود تا یادگیری سطحی باشد و در موقع امتحان یادآوری مطالب دشوار بوده و موجب اضطراب شود.
 • شخصیت مضطرب و کمال گرا: بخشی از این عامل ژنتیکی و بخشی از آن حاصل یادگیری در محیط خـانواده و زنـدگی

است، والدین مضطرب و کمال گرا، بطور غیر مستقیم، اضطراب و کمال گرایی را به فرزندان خود الگو می دهند.

 • کم بودن انگیزه و هوش متوسط : نداشتن انگیزه پیشرفت بالا بدلایل متعدد چون محیط خـانوادگی، ضـعف اعتمـاد بـه

نفس و همچنین پاداش بیش از حد برای قبول شدن یا گرفتن نمره ی بالا (معمولاً بیست) از سوی والدین و اطرافیان..

عوامل خانوادگی اضطراب امتحان:
 • سخت گیری بیش از اندازه: زمانی که والدین با نزدیک شدن زمان امتحان، فشار مضاعفی بـرای آمـاده شـدن و گـرفتن

نمره (معمولاً بیست) در مورد فرزند خود به کار میبرند و یا پی در پی درباره ی امتحان به او هشدار میدهند.

 • عدم حمایت و تشویق کودک: مواردی که والدین و خانواده، اهمیتی برای زمان امتحانات کودک و کنترل آرامش در خانه

و پرهیز از سر و صدا و رفت و آمد قایل نمی شوند، دانش آموز احساس تنهایی و بی پشتوانگی نموده و مضطرب می گردد. در ضمن نباید به بهانه ی امتحان، کودک یا نوجوان درخانه تنها گذاشته شود.

 • والدین مضطرب و توجه بیش از حد به مسایل تحصیلی فرزند: وجود اضطراب در والدین موجـب انتقـال آن بـه فرزنـد و تشدید اضطراب او میشود (مخصوصاً در ایام امتحان). برخی از والدین، هنگـام امتحانـات، بـیش از فرزندانـشان درگیـر درس می شوند و حتی به مزاح می گویند که امتحان دارند!!! این امر به اضطراب بیشتر دانش آموز دامن می زند.
 • اختلافات خانوادگی : جو متشنج در خانواده، اختلافات والدین، تولد فرزند تازه در خانواده و ….
 • رقابت غیر منطقی: وقتی ناتوانیهای دانش آموز با تواناییهای دیگران مقایسه شود و این امر بـا سـرزنش همـراه باشـد ، اعتماد به نفس او کم و بر اضطراب او افزوده میشود. مثلا: پسر دوستم المپیاد ریاضی مدال آورده، اونوقت پسر من هنوز تقسیم سه رقمی رو بلد نیست!
 • تهدیدهای بی مورد: وقتی اطرافیان و مخصوصاً والدین، شرایط ویژه و سخت در ایام امتحان برقرار می کنند و فرزند خود را از گرفتن نمره ی کم یا عدم قبول شدن می ترسانند و تهدید میکنند.
 • الگوهای خشک فرزندپروری: برخی والدین، ارتباط مناسب و دوستانه ای با فرزند خـود برقـرار نمـی کننـد و از سیاسـت چوب تر! استفاده می کنند که این امر، فاصله آنها را از نظر عاطفی با فرزندشان بیشتر کـرده و او را دچـار مـشکل مـیکند.
 • سرزنش و تنبیه: وقتی اطرافیان فردی را با القابی مانند بی استعداد، بی عرضه و … مورد خطـاب قـرار مـیدهنـد، تـصویر

ذهنی ناتوانی یا تفکر منفی را در فرد بوجود می آورند. این امر اضطراب امتحان را در فرد تشدید میکند.

 • وضعیت اقتصادی پایین و عدم تشویق: در برخی خانواده ها، بدلیل شرایط اقتصادی پایین، والدین آنقدر درگیـر مـسائل اقتصادی و رتق و فتق امور می شوند که حتی نمی دانند فرزند آنها کلاس چندم است! تا اینکه تشویقی در کار باشد.
عوامل اضطراب امتحان مربوط به مدرسه  :
 • انتظارات غیر واقعی آموزگاران: علیرغم تلاش معلمان زحمتکش، برخی انتظارات غیر واقعی از دانش آمـوزان، آنهـا را دروضعیت بدی قرار می دهد. در حالی که توجه به تفاوتهای فردی آنها از این انتظارات می کاهد.
 • محیط نامناسب امتحان و مقررات خشک: گاهی قوانین خشک ، رسمی و انعطاف ناپذیری که بر مبنای عدم اعتمـاد بـه دانش آموز از سوی مدرسه و عوامل اجرایی امتحانات وضع گردیده، میتواند بر شدت اضطراب بیفزاید.
 • نوع پرسش های امتحان: گاه بر اساس توافق قبلی امتحان از بخشی از کتاب است و سر امتحان مشخص می شود کـه از جاهای دیگر هم سوال آمده است، این امر نیز اضطراب زیادی در دانش آموز ایجاد می کند.
 • ایجاد رقابت های ناسالم: بهتر است هر دانش آموز تنها با خودش مقایسه شود و مسیر پیشرفت او مشخص گردد.
 • عوامل مزاحم مثل سر و صداو نور و تهویه ی نامناسب: نورکم یا خیلی زیاد، سروصدای بیرون از مدرسه .
 • بیش از حد مهم جلوه دادن برخی درسها : وقتی معلم یا والدین بعضی از درسها را به هر دلیلی خیلی مهـم تلقـی می کنند، در فرد ترس یا نگرش منفی نسبت به آن درسها به وجود میآید.
پیشنهاد مطالعه:  والدین و تکالیف درسی - توصیه های سه مرجع آمریکایی

نشانه ها و علایم اضطراب امتحان:

 • ناراحتی های گوارشی ،آشفتگی معده ،سرگیجه، بی اشتهایی، حالت تهوع
 • تپش قلب ، بی خوابی، تنگی و کوتاهی نفس
 • لرزش در صدا ، ضعف ، عرق کردن کف دست
 • لکنت زبان ،خشکی دهان
 • عدم تمرکز ، آشفتگی ذهن ، ارزیابی غلط از توانایی های خود، افـت تحـصیلی ، بیـزاری از مدرسـه ، خطاهـای ادراکـی، حواس پرتی، هیجانات افراطی.

نقش خانواده در کاهش اضطراب امتحان :

 • ایجاد جو عاطفی دور از تنش و مشاجره در خانه
 • محدود نمودن میهمانی و رفت و آمدهای مکرر در زمان امتحانات
 • توجه به خواب ، استراحت و تفریح دانش آموز
 • فراهم نمودن فرصت و زمان کافی برای مطالعه
 • حمایت عاطفی و اطمینان بخشی در دوران امتحانات به دانش آموز
 • کاهش زمان تماشای تلویزیون تا حد امکان در زمان امتحانات
 • خودداری از ایجاد ترس و دلهره در دانش آموز
 • خودداری از فشار و توقع بیش از حد برای مطالعه از دانش آموز
 • خودداری از سرزنش دانش آموز به واسطه ی امتحان ناموفق
 • خودداری از حبس نمودن دانش آموز جهت مطالعه
 • پیش بینی تغذیه ی مناسب ویژه ی دانش آموز در ایام امتحانات
 • عدم بروز انتظار بالا و کمال گرایی از فرزندان از سوی خانواده نسبت به نمرات بالا
 • عدم مقایسه فرزندان با یکدیگر و با دیگران
 • عدم تأکید مکرر به درس خواندن www.mehcom.com
 • ایجاد انگیزه ، تقویت روحیه با ارایه ی پاداش و تقویت های مطلوب
 • مرور برگه های امتحانی فرزندان به منظور شناسایی و رفع نقاط ضعف درسی آنان

توصیه هائی به والدین در مورد اضطراب امتحان فرزندان شان:

 • توجه داشته باشیم که: فرد مضطرب راجع به اینده نگران است و این ترس بر فعالیت او تاثیر دارد. شخص مضطرب همیشه در شک و تردید به سر میبرد و نمیتواند در هیچ موردی بسرعت تصمیم بگیرد؛ زیرا از اشتباه کردن میترسد و عدم تصمیم را به تصمیم غلط ترجیح میدهد.
 • اجازه دهیم دانش آموزان بدانند: که امتحان، ارزیابی از میزان پیشرفت تحصیلی آنان است. به وسیله امتحان مشخص میشود دانش آموز چه مطالبی را آموخته است و از ترکیب آموخته های خود چه مسائلی را میتواند حل کند یا به کشف چه مطالب تازهای میتواند برسد.
 • از همان کلاس اول ابتدایی کودکان را تشویق به امتحان دادن بکنیم. آنان را ترغیب کنیم خود را بیازمایند تا بفهمند چقدر از مطالب جدید را آموخته اند. حتی می توانیم آنها را تشویق کنیم خودشان ازخودشان امتحان بگیرند تا امتحان دادن برایشان عادی و به یک سرگرمی تبدیل شود.
 • آنچه میبایست بیشتر مورد توجه والدین قرار گیرد، میزان تلاش کودکان و نوجوانان است، نه صرفاً نتایج حاصل از انجام آزمونهای مختلف. با درک صحیح از ماهیت تفاوتهای فردی و شناخت درست از ویژگیهای ذهنی، روانی و جسمی دانش آموزان، از مقایسه بی مورد کودکان با یکدیگر اجتناب ورزیم و رقابتهای فردی و گروهی را صرفا در شرایط عادلانه و با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و فراهم ساختن محیطی صمیمی و دوست داشتنی ایجاد کنیم.
 • برای کاهش اضطراب ناشی از امتحان، علاوه بر داشتن انتظارات معقول از کودکان و نوجوانان، تشویق نقاط مثبت و توانمندیهای آنها، تقویت اعتماد به نفس ایشان و سرانجام فراهم کردن آرامش خاطر آنان، بر تلاش هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان در حد توانشان تاکید کنیم تا تسلط بیشتری بر موضوع مورد نظر داشته باشند. بدیهی است هرچه با تسلط بر موضوع درس، آمادگی ذهنی و روانی بیشتری برای آزمون داشته باشند، اضطرابشان کمتر خواهد بود. همچنین بد نیست پیش از امتحانات اصلی، از امتحانات فرضیو آزمایشی به منظور آشناسازی دانشآموزان با سوالات و نحوه امتحان استفاده شود.

تمریناتی برای کاهش اضطراب :

تن آرامی یا آرامش عمیق عضلانی:

در این تکنیک، ابتدا تنفس دیافراگمی (شکمی) به دانش آموز آموزش داده می شود. که برآمده شدن شکم در هنگام عمل دم و خالی شدن آن هنگام عمل بازدم است.

در حین این نوع تنفس، توجه دانش آموز را به ورود و خروج هوا در ریه ها جلب می کنیم و آموزش می دهیم همه حواس خود را معطوف تنفس نموده .

برای جلوگیری از پرت شدن حواس او، از او می خواهیم که موقع انجام دم و بازدم با شماره یک هوا را به آهستگی وارد ریه ها نماید و با شماره 2 آن را خارج نماید.

این تکنیک را چند بار تمرین می کنید تا زمانی که مطمئن شوید کودک آن را کاملا یاد گرفته است. سپس در مرحله ی بعد از او بخواهید هنگامی که تنفس دیافراگمی را انجام می دهد، در زمان باز دم به جای شماره 2 کلمه آرامش را زیر لب تکرار نماید و همزمان ماهیچه های خود را از حالت تنش و گرفتگی رها کند .

پیشنهاد مطالعه:  با ناخن جویدن در کودکان چکار کنیم ؟

برای اینکه کاملا منظور شما را متوجه شود می توانید مثال ماکارونی را بزنید! که هنگام خامی، سفت و سخت و کشیده است اما هنگامی که می پزد، نرم و شل و لغزنده می شود. سپس از او بخواهید این تمرین را روزی 10 تا 15 دقیقه انجام داده و هنگام امتحان نیز به راحتی بتواند عضلات، تنفس و پاسخ های بدنی خود را آرام و تحت کنترل خود در آورد.

گفتگوی مثبت درونی:

یکی از روشهای کاهش اضطراب که استفاده می شود . معمولا در مواقع اضطراب فرد افکاری نگران کننده دارد که شدت اضطراب وی را افزایش می دهند.

مثلا “من هیچ یک از آنچه خواندهام را به یاد ندارم” این فکر غیر واقعی معمولا به شدت اضطراب آور است، شناسائی افکار واقعی تر و جایگزینی آن بجای افکار اضطرابی و تکرار آن با خود می تواند به کاهش اضطراب کمک کند مثلا جایگزینی این فکر “من درسم را خوانده ام و خیلی از چیزهایی کـه خوانـدهام را در زمان امتحان بخاطر خواهم آورد” بجای فکر قبلی.

ایمن سازی در مقابل استرس امتحان:

علائم استرس به صورت ذهنی، فیزیکی و ظاهری بروز میکنند؛ که شامل خستگی، کاهش یا افزایش اشتها، سردرد، گریه، خواب آلودگی و خوابیدن بیش از حد است.

احساس ناامیدی، هراس یا بی علاقگی نیز میتواند با استرس ایجاد شود. اما این تکنیک، که مهارت استفاده از روشهای شناختی – رفتاری در مواجهه بـا اسـترس جهـت کنتـرل آن و کاهش علایم مرتبط با آن است، در سه مرحله انجام می شود:

 • مرحله اول رسیدن به مفهومی مشترک از استرس بین دانش آموز و والد است، به این صورت که به کمـک هـم سعی می کنند استرس امتحان و تاثیر آن را بر دانش آموز بشناسند . در این مرحله، شـرایط ایجـاد اسـترس در دانش آموز به کمک والد شناسایی شده و روشهای مقابلـه بـا آن از قبـل تعیـین مـی شـود. (در مـورد شـرایط امتحان، زمان و عواملی که باعث ایجاد حالت اضطراب و استرس در دانش آموز می شود با دانش آمـوز صـحبت کنید و فهرستی از آنها فراهم کنید، سپس در مورد راههای احتمالی برخورد با آنهـا بـا دانـش آمـوز صـحبت کنیده و به کمک او ، راههای مختلفی را انتخاب نمایید).
 • در مرحله دوم به دانش آموز آموخته می شود که روش های مرحله قبل را در موقـع امتحـان تمـرین کنـد تـا در استفاده از آنها مسلط شود. (به عنوان مثال، تنفس دیافراگمی و تن آرامی، یا گفتگوی مثبت درونی بـا خـود را در زمان امتحانات کلاسی تمرین کند تا به مهارت دست یابد).
 • در مرحله سوم بیمار مهارت های آموخته شده را در موقعیت های استرس زای واقعی به کار می بـرد و حتـی بـه دیگران آموزش می دهد.

آموزش مهارت های مطالعه :

بهترین روش مطالعه برای یادگیری و امتحان دادن ، استفاده از روش یادداشت برداری است. در این روش، بعد از خواندن متن مورد نظر و فهم آن، خلاصه ای از آن به زبان خود دانش آموز و با کلمات خود او نوشته می شود. که در هنگام دوره مطالب، از آن استفاده می شود. داشتن جای مشخص، زمان و برنامه ریزی مشخص برای مطالعه، تاثیر زیادی در یادگیری دارد. زیرا دانش آموز به آن مکان و زمان عادت کرده و در آن شرایط یادگیری او افزایش می یابد.

برای اینکه مطالب یادداشت شده در طرحهای شبکه ای درخت حافظه، در یادگیری و حافظه تأثیر بگذارند لازم است به نکات زیر توجه شود:

 • ابتدا بفهمید سپس بنویسید.
 • کوتاه، تلگرافی،خودمانی، تداعی کننده باشد.
 • از نمادها، اشکال و تصاویر مختلف استفاده کنید.
 • کلمات و عبارات تداعی کننده باعث فعالیت حافظه می شود.
 • استفاده از رنگهای مختلف در نوشتن باعث یادگیری خلاق می شود.
 • ذکر تاریخ و مرجع در یادداشت ها بسیار مهم است و باعث بهره برداری بیشتر و بهتر در آینده می شود.
 • چک کردن و اطمینان حاصل کردن از اینکه ، نوشته ها و یادداشت ها و طرح ها در آینده قابل استفاده است. و خاصیت لازم را جهت بازخوانی و فراخوانی دارد خیلی مهم است.
مقابله با باورهای غیر منطقی:

چنانچه قبلا گفته شد، برخی از دانش آموزان به دلیل ارزیابی های شناختی منفی از خود ( مثل: یادم نمی آید، باید بیشتر می خوندم، همیشه گیجم، چرا یادم نمیاد ؟ هیچوقت موفق نمیشم و …) دچار اضطراب شده و با وجـود اینکـه درس خود را خوب خوانده اند؛ نمی توانند در زمان امتحان، عملکرد مناسبی داشته باشند .

در این شرایط بایستی به کمک مشاور، روانشناس یا درمانگر، باورهای غیر منطقی آنها اصلاح شود و به کمک خود آنها، راهی برای مقابلـه بـا این افکار جستجو کرد. روش های درمان شناختی – رفتاری در این مورد، به کار می روند.

نویسنده :دکتر جواد محمودی قرائی، فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

منبع:iacap.ir

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده برتر – فرزندپروری موفق

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×