"> اشکال مختلف پرسشنامه-پرسشنامه بسته،باز،ترکیبی و تکمیل کردنی - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

اشکال مختلف پرسشنامه-پرسشنامه بسته،باز،ترکیبی و تکمیل کردنی

www.mehcom.com-اشکال مختلف پرسشنامه-پرسشنامه بسته،باز،ترکیبی و تکمیل کردنی

www.mehcom.com-اشکال مختلف پرسشنامه-پرسشنامه بسته،باز،ترکیبی و تکمیل کردنی

اشکال مختلف پرسشنامه

 پرسشنامه معمولاً به چهار صورت تهیه می شود:

1-پرسشنامه باز پاسخ:

در این نوع پرسشنامه، سؤال هایی مطرح و از دانش آموز خواسته می شود که جواب آنها را بنویسد. در این نوع پرسشنامه، جواب سؤال، مشخص و محدود نیست و پاسخ دهنده برابر پرسش مطرح شده، به نوشتن پاسخ مبادرت می کند. مثل سؤال های زیر:

-درخانه، اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟

-به چه درس هایی علاقه دارید؟

2- پرسشنامه کامل کردنی:

در این گونه پرسشنامه، عبارت های ناقصی نوشته می شود و از فرد خواسته می شود آن را تکمیل کند. در این نوع پرسشنامه نیز دانش آموز با توجه به مفهوم داده شده، به پاسخ دادن اقدام می کند وخصوصیات و نظرهای خود را آزادانه می نویسد؛ مانند نمونه های زیر :

من بیشتر از کتاب هایی لذت می برم که…….

فعالیت های مورد علاقه من عبارتند از……….

می کوشم……… را به دست آورم.

دختران…………..

…………….. را ترجیح می دهم.

3- پرسشنامه پاسخ بسته:

در این پرسشنامه، هر سؤال به همراه چند پاسخ به فرد داده  می شود. وی باید از بین پاسخ های داده شده، یک یا چند تا را انتخاب کند. در این نوع پرسشنامه، جواب سؤال، بسته و محدود به موارد مطرح شده است و پاسخ دهنده نمی تواند مطلبی را بیان کند. ولی در تهیه ٔ اینگونه پرسشنامه، باید سعی شود پاسخ سؤال ها تا حد امکان، کلیه ٔ موارد مورد نظر را در بر گیرد.

مثال: زیر فعالیت هایی که مورد علاقه ٔ شما است خط بکشید.

فعالیت های ورزشی، موسیقی، نقاشی، کارهای دستی، فعالیت های اجتماعی، آموزشگاهی، مطالعه، تهیه کلکسیون، استفاده از رادیو و تلویزیون، گردش با دوستان، رفتن به سینما و تئاتر، شعر سرودن، مجسمه سازی، رفتن به مهمانی، رفتن به مساجد و مجالس مذهبی.

در این نو ع پرسشنامه، ممکن است جواب های پیشنهادی به صورت «بلی» و «خیر» مطرح شود.

مثال: آیا در منزل شما رادیو هست؟ بلی *     خیر *

همچنین جواب ها می توانند به صورت درجات موافق و مخالف، خوب وبد، و از این قبیل بیان شوند.

مثال: در ایران ازنظر پیشرفت اجتماعی، تبعیضی برای افرادوجود ندارد.

کاملا موافق        *       موافق  *       کمی موافق*

کمی مخالف*     مخالف*        کاملاً مخالف*

پاسخ هایی پیشنهادی، گاهی اوقات به صورت درجاتی روی یک خط مستقیم مشخص می شوند که بین دو مشخصه ٔ کاملاً متضاد قرارگرفته اند و پاسخ دهنده، نظر خود را با علامت زدن روی یکی از درجات ،ذکر می کند.

مثال: احمد چگونه دانش آموزی است؟

از جمله محاسن سؤال های بسته، سهولت اجرا و تجزیه و تحلیل آنها است. این سؤال ها همچنین مانع از‌آن می شود که پاسخ دهنده، خارج از موضوع پاسخ گوید. از معایب این گونه سؤال ها، سلب آزادی پاسخ دهنده در دادن جواب است و این امکان وجود دارد که جواب های مطرح شده، هیچ کدام بیان کننده ٔ مطلب مورد نظرپاسخ دهنده نباشد.

پیشنهاد مطالعه:  خدمات راهنمایی از دیدگاه اسلام (قرآن و حدیث)

4- پرسشنامه ترکیبی:

گاه پرسشنامه طوری تهیه می شود که سؤال های آن، ترکیبی از پرسش های باز و بسته و به صورت های مختلف باشد.

هر یک از اشکال مختلف پرسشنامه، دارای محاسن و معایبی است. از جمله، با پرسشنامه ٔ با سؤالات باز، اعم از اینکه پاسخ در برابر پرسش نوشته شود یاعبارت های ناقص برای تکمیل در اختیار پاسخ دهنده قرار گیرد، می توان اطلاعات جامع تر و عمیق تری به دست آورد؛ در حالی که با پرسشنامه های با سؤال های بسته، اطلاعات حاصل، محدود است ولی در عوض، دریافت اطلاعات با سهولت بیشتری انجام می شود و نتیجه گیری از پرسشنامه آسانتر است.

از همین رو، به اقتضای مورد و با توجه به نوع اطلاعات مورد نظر، می توان از همه ٔ انواع پرسشنامه ها استفاده کرد.

اینک به عنوان مثال، به ذکر دو نمونه پرسشنامه ٔ مربوط به دانش آموزان می پردازیم که یکی، پرسشنامه ٔ با ترکیبی از سؤال های باز وبسته، و دیگری پرسشنامه های با سؤال های باز به صورت عبارت های ناقص است و تهیه ٔ پرسشنامه های مختلف برای والدین، معلم، مدیرمدرسه ونظایر آن، به عهده ٔ خواندگان گذاشته می شود.

نمونه پرسشنامهٔ  دانش آموز

دانش آموز عزیز:

به منظور تکمیل پرونده ٔ تحصیلی و کمک به شما در حل مسائل و مشکلات، داشتن اطلاعات زیر، ضروری است. اگر به سؤال ها با دقت و صادقانه پاسخ دهید، مشاور راهنمایی مدرسه، بهتر خواهد توانست شما را در رفع مشکلات یاری دهد و به پیشرفت امور تحصیلی شما کمک کند. در پاسخ به سؤال ها، ازوالدین خودهمکاری بخواهید و توجه داشته باشید که این اطلاعات، محرمانه باقی خواهد ماند.

پس از تکمیل پرسشنامه، آن را به دفتر مشاور مدرسه بازگردانید. از همکاری شما سپاسگزاریم.

تاریخ

نام………….. نام و نام خانوادگی………………. شماره ی شناسنامه………… تاریخ تولد…………. محل تولد………………. جنس……………

نشانی محل سکونت……………………………………….

شماره ی تلفن………………………………………………..

مدارسی را که در آنها تحصیل کرده اید، به ترتیب در فرم زیر بنویسید:

در چه کلاس هایی ترک تحصیل کرد ه اید؟…………… چرا؟

نام پدر                                  شغل                      میزان تحصیلات

تاریخ تولد محل تولد                روستا           شهر             استان

نام مادر             شغل            میزان تحصیلات

تاریخ تولد           محل تولد       روستا           شهر   استان

پدر و مادر شما با هم زندگی می کنند؟ بلی             خیر

اگر پدر و مادر، سرپرست شما نیستند، مشخصات سرپرست خود را ذکر کنید.

نا م سرپرست…… تاریخ تولد……… تحصیلات

شغل…………… نسبت

مشخصات خواهران و برادران خود را به ترتیب از بزرگ به کوچک، در فرم زیر بنویسید:

پیشنهاد مطالعه:  مشاوره چیست ؟ تعریف مشاوره با 32 دیدگاه روانشناسان

کدامیک از خواهران و برادران شما در خانواده زندگی می کنند؟

کدامیک از خواهران و برادران شما ناتنی هستند؟

سایر افرادی را که با خانواده ٔ شما زندگی می کنند و نسبت هر یک رابنویسید.

در خانه با چه زبانی صحبت می کنید؟

دین شما چیست؟

خانواده شما چند اتاق در اختیار دارد؟

افراد همسایه ٔ مقیم در خانه ٔ شما، چند نفرند؟

کدامیک از وسایل زیر را در خانه دارید؟

برق*آب لوله کشی*رادیو* تلویزیون* یخچال* اتومبیل سواری* ویدیو*

علاوه بر کارهای مدرسه و خانه، آیا در خارج از منزل، کاری انجام دهید که در ازای آن، مزد بگیرید؟ بلی *              خیر*

اگر انجام می دهید، چه شغلی؟………. چند ساعت در هفته؟………….

به ازای هر ساعت، چقدر مزد می گیرید؟(یا متوسط درآمد شما از شغلتان در ماه چقدر است؟ )

مزد خودرا چگونه مصرف می کنید؟

آیا به این شغل علاقه مندید؟ بلی * خیر*

آیا برای گذراندن زندگی، به این مزد احتیاج دارید؟بلی * خیر*

چه نوع کارهایی در خانه انجام می دهید؟

فعالیت های مورد علاقه خود را در موارد زیر بنویسید؟

ورزش ها :

هنرها:

فعالیت های اجتماعی خارج از مدرسه (نظیر رفتن به مهمانی، باشگاه و غیره).

فعالیت های آموزشگاهی گروهی (نظیر شرکت در انجمن ها و…)

فعالیت های کم تحرک (نظیر رفتن به سینما، استفاده از تلویزیون و…)

فعالیت های مذهبی :

مطالعه (با تعیین نوع آن) :

کارهای دستی:

سایر علایق:

اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟

چه چیزی بیشترشما را ناراحت می کند؟

مشکلات خانوادگی، آموزشگاهی، شخصی و سایر مشکلات خود را بنویسید:

آیا بعد از دوره ٔ راهنمایی تحصیلی، قصد ادامه ٔ تحصیل دارید؟ بلی *خیر*

اگر «بلی» در چه شاخه ای ؟

به چه درس هایی علاقه دارید؟

از چه درس هایی تنفر دارید؟

سؤال های زیر راتکمیل کنید یا با زدن علامت، پاسخ خود را مشخص سازید:

در انجام کارهایم :

آزادی زیادی دارم * تا حدودی محدود هستم*بسیار محدود هستم*

از این وضع : هیچ راضی نیستم*خیلی راضی نیستم *خیلی راضی هستم*

در هنگام تفریح و گردش وسینما: معمولاً تنها هستم *غالباً با دوستانم هستم*غالباً با پدر و مادرم هستم*غالباً با خواهران و برادرانم هستم*

روزانه……… ریال پول توجیبی دارم.

از آن مبلغ روزی………. ریال را خرج و……. ریال را صرفه جویی می کنم.

در کلاس………… رد شده ام.

علت مردوی من :

در کلاس………………در درس های……………. تجدید شده ام.

از تاریکی می ترسم*نمی ترسم *

علت ترسیدم من                                                                              است.

دلم می خواهد پدر ومادرم                                                        باشند.

دلم می خواهد اولیای مدرسه                                                  باشند.

دلم می خواهد دوستانم                                                                    باشند.

با درس خواندن می توان به هر مقامی رسید:

کاملاً موافق *کمی موافق *کمی مخالف*مخالف*کاملاً مخالف*

پدر شما چگونه شخصی است؟ با زدن علامت (×) روی خط نظرخود را در موارد زیر مشخص کنید:

پیشنهاد مطالعه:  مشاوران هم به مشاوره نیاز دارند

الف- آزادمنش

ب- نامهربان

افراد زیر را از نظر اهمیتی که در نظر شما دارند، از (با اهمیت ترین) تا 5(کم اهمیت ترین) درجه بندی کنید:

مدیر مدرسه، پدر، مادر، معلم، معاون مدرسه

عقیده ٔ خود را درباره ٔ معلمان خود بنویسید:

یک نمونه پرسشنامه کامل کردنی

دانش آموز عزیز:

هدف این پرسشنامه، به دست آوردن اطلاعاتی است که بتواند در کمک به حل مسائل و مشکلات شما، مورد استفاده قرار بگیرد. باید توجه داشته باشید که در       پاسخ دادن به سؤال های کاملاً آزادید. اطلاعات این پرسشنامه محرمانه باقی خواهد ماند. سعی کنید هر چه کامل تر و دقیق تر جواب دهید.

نام                    نام خانوادگی           جنس            کلاس

مدرسه              تاریخ تولد                محل تولد                مذهب           ملیت

1-سرگرمی های دلخواه من عبارتند از:

2- من بیشتر از کتاب هایی لذت می برم که …

3-من میل دارم …

4- خوشترین ایام من …

5- پس از بازگشت از مدرسه، من …

6- آنچه مرا ناراحت می کند، …

7- بزرگ ترین ترس من …

8- ورزش های مورد علاقه من …

9- آرزو دارم که …

10- وقتی کاملاً بزرگ شدم، …

11- احساس می کنم …

12- احتیاج دارم …

13- ای کاش …

14- فعالیت های مورد علاقه من در مدرسه …

15- پدرم، …

16- در آینده …

17- من نمی توانم …

18- افسوس می خورم …

19-گاهی اوقات …

جمله های زیر را به سرعت کامل کنید، سعی کنید تمام جمله ها را کامل کنید.

1-کارهای مدرسه …

2-آینده …

3-می خواهم بدانم که …

4-خانواده ٔ ما …

5- احساس می کنم …

6-جنگ …

7-اغلب اوقات …

8- پول …

9-اگرمن …

10-کار …

11-من از  … … … … …  رنج می برم

12-دوستان …

13-مادرم …

14-بعضی وقت ها …

15-خوردن …

16-تربیت …

17-فکر من …

18- من … … … می خوابم

19- بزرگ ترین آرزوی من …

20-خدا …

21- تصورات من …

22-پسران …

23-لباس های من …

24-قوانین ما …

25-می ترسم که …

26- بزرگ ترین مشکل …

27- امرار معاش من …

28- خواب های من …

29- من به طور پنهانی …

30-شکم من …

31- نمی فهم چه چیزی مرا وادار می کند …

32- دیگران …

33-مذهب …

34- بدترین چیز برای من …

35-من خیلی …

36- کودکی من …

37-خودکشی …

38-پدرم …

39-من به … … …حسادت می کنم.

40- چشمانم …

41- شب ها …

42- نگاه های من …

43-تاریکی …

44-نگرانی عمده ٔ من …

45- وقتی که من …

46-تندرستی من …

47- من از … … … احساس غرور می کنم.

48-دختر …

49- مرگ …

50-بزرگ ترین آرزوی من …

51-من … … … را بیشتر از چیز دیگر دوست دارم

52-عادت های من …

53- می کوشم …را به دست آورم.

54- عشق …

55- من از … لذت می برم.

56- معلمان من …

57- متأسفم از اینکه …

58- در منزل …احساس ناراحتی می کنم.

59- از …

60- بچه ها …

61- از …دست پاچه می شوم.

62- سرم …

63- از …خجالت می کشم.

64- تحصیلات من …

65- هرچیزی را که به نظرتان مهم می رسد، در زیر این ورقه بنویسید:

بازگشت به فهرست اولیه اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده سبز ایرانی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×