"> استراتژی های برخورد با آسیبهای اجتماعی مرتبط به اینترنت و ماهواره - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

استراتژی های برخورد با آسیبهای اجتماعی مرتبط به اینترنت و ماهواره

راهكارهای برخورد با آسیبهای اجتماعی مرتبط به اینترنت و ماهواره

در جهت مبارزه با هجوم امواج بی فرهنگی که نه تنها کشور ما بلکه تمام کشورهای جهان را در برگرفته است. و تحت لوای آزادی به نشان دادن هر چیزی در ماهواره و اینترنت می پردازند. و این هجوم آوردن به اقوام و ارزشهای یک کشور مخصوص فقط کشور آمریکا نیست . بلکه با خصوصیاتی که از اینترنت و ماهواره می دانیم. هر شخصی که به اخلاق و تعهدات خودش در برابر فرهنگ عظیم بشری متعهد نباشد. و اسیر امیال و آرزوهای ضد بشری باشد. نیز از این فضای باز می تواند سوء استفاده کند. و برای سایر مردم جهان مشکل درست کند. بخاطر همین است که تمام خانواده ها چاره ای جز مراقبت از خود و از فرزندان  خود و دولتها از مردم و فرهنگ سنتی خود در برابر   آسیب های اینترنت  و ماهواره ندارند. بنابر این برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی اینترنت و ماهواره می توان اقدامات لازم را در دو بخش بررسی کرد:

الف)  ابزارها و اقدامات پیشگیرانه از آسیبهای اجتماعی

1- گاهی بخشی وآگاه كردن مردم ازطریق بسیج كردن همه امكانات موجود.

امكاناتی كه می توان ازآنها استفاده كرد به شرح زیرهستند.

  • –  صدا وسیما– خوشبختانه  ما موقعیت خوبی از جهت توجه مردم به شبكه های رادیویی و تلویزیونی داریم وباید ازاین امكان استفاده كرد وبه مردم آگاهی داد.
  • –  استفاده از نشریات وروزنامه ها كه وزارت ارشاد باید برنامه ریزی كند.
  • –  استفاده از امكانات عظیم آموزش و  پرورش كه بازبده ترین نیروها ودلسوزترین نیروها (یعنی به وسیله معلمان) هدایت كودكان ونوجوانان این مرز و بوم را برعهده دارد. باید از امكانات مربیان تربیتی وسایر امكانات آموزش وپرورش برای آگاه كردن دانش آموزان باخطر تهاجم فرهنگی دشمن استفاده كرد.
  • – استفاده ازامكانات دانشگاهها وحوزهای  علیمه برای برگزاری همایش های تخصصی
  • – استفاده ازظرفیت مساجد و روحانیت كه بسیار تاثیر گذار است.
  • – استفاده از دیگرابزارهای فرهنگی مانند سینما وتئاتر.
  • – استفاده از امكانات آموزشی نیروهای نظامی كه همه جوانان  ذكور ناگزیر از انجام خدمت نظام وظیفه هستند.
  •  – استفاده از سازمانهای غیردولتی و. . .
پیشنهاد مطالعه:  نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد فرزندان

2- تحكیم وتقویت مبانی  عقیدتی جامعه خصوصاً جوانان ازطریق نهادهایی كه نام برده شده زیرا عقیده محكم واستوار عامل بازدارنده ای در مقابل آسیب ها است

3- برنامه ریزی برای آموزش تخصصی  مردم خصوصاً‌جوانان برای ورود به فضای مجازی  وابراز وجود وارائه برنامه های دینی وملی جذاب به نحوی كه جوانان با ارائه وب سایت ها حضور درچت ها ، حضور در گروههای اینترنتی ساختن بازی های اینترنتی مفید درفضای اینترنت تاثیرگذار شوند ومطالبی راكه دارای محتوای عالی ملی ومذهبی باشد ارائه نمایند.
4- رفع مشكلات ازدواج جوانان چراكه باحل شدن مشكل ازدواج دشمن كمتر می تواند ازجاذبه جنسی (سكس) برای سایر اهداف خود استفاده كند. البته حل مشكل ازدواج منوط به حل مشكل شغل(بیكاری) و مسكن جوانان است كه دولت باید دراین خصوص نیز برنامه ریزی كند.

5- توجه عملی خانواده ها به ارزشهای دینی وملی مانند صله ارحام ورفت وآمد بافامیل وارحام دراعیاد ومراسم ملی ومذهبی كه مانع از دوستیابی ها واز هم پاشیده شدن خانواده ها می شود.

6- نظارت خانواده ها بركار جوانان در استفاده از اینترنت درمنزل وجلوگیری از افراط در استفاده از اینترنت و ورود به فضاهای خطرناك كه دشمنان دركمین جوانان نشسته اندونظارت نهادهای مسئول خصوصاً پلیس

7- اماكن به كافی نت ها وتولید بازیهای رایانه ای

8-  تشكیل پلیس پیشگیری سایبری برای گشت در فضای سایبر وكمك به افرادی كه در معرض خطر هستد(پیشگیری وضعنی) همه مواردقبل پیشگیری اجتماعی بودند.

9- استفاده ازنیروهای مردمی (بسیج)  برای گشت درفضای سایبر واعلام موارد سوء استفاده به پلیس دركشورهای غربی از مراكزی تحت عنوان هات لاین و تیپ لاین برای جلوگیری ازسوء استفاده جنسی ازكودكان وانتشار پورنوگرافی استفاده می شود.

پیشنهاد مطالعه:  فرزندم اعتیاد به *** دارد چکار کنم ؟- فرزندپروری

10- تشكیل ستادی ومتشكل ازهمه نهادهای ذیربط تحت نظر دادستانی كل كشور برای برنامه ریزی جلوگیری ازآسیب های اجتماعی وسایر آسیب های مرتبط بافناوری اطلاعات درحال حاضر دادستانی كل كشور درحال تشكیل ستادی تحت عنوان «ستاد پیشگیری ومبارزه باجرائم فناوری اطلاعات» است.

11-  قانونگذاری به منظور تعیین وظایف نهادها در فضای سایبر واحیاناً تشكیل نهادهای ضروری برای پیشگیری و مبارزه با آسیب های مرتبط بافناوری اطلاعات.

ب)  ابزارها و اقدامات مبارزه و درمان آسیبهای اجتماعی

1- وضع قوانین لازم توسط مجلس شورای اسلامی برای برخورد باجرائم فناوری اطلاعات درحوزه آسیب های اجتماعی البته قوه قضائیه نیز باید پیش نویس لوایح راتهیه كند كه كارهایی دراین زمینه شده ولی باید استمرار داشته باشد وبه روز شود. قانون نحوه مجازات اشخاصی كه درامور سمعی وبصیری فعالیت غیرمجاز دارند مصوب 1376 اقدام بسیارمناسبی بود ولی كافی نیست.
لایحه جرایم رایانه ای نیزكه توسط قوه قضائیه تهیه وبه مجلس ارائه شده لازم است هرچه سریعتر توسط مجلس به تصویب برسد چون ضعف های قانونی وجود دارد كه برخی از آنها باآن برطرف می شوند.

2- اختصاص رشته   یاحداقل اختصاص واحدهای درسی تحت عنوان«حقوق كیفری اطلاعات» در دانشكده های پلیس ودانشكده های حقوق سراسركشور. جهت تربیت نیروهایی كه درآینده لازم است باجرایم سایبری مبارزه كنند.

3-  تشكیل نهادهایی برای حمایت از بزه دیدگان فضای سایبر كه می توان ازظرفیتهای نهادهایی مانند :بهزیستی، شورای شهر، شهرداری و سازمانهای غیر دولتی برای این  متضرر استفاده كرد.

4- صدور پروانه كارشناسی برای كارشناسان جرایم سایبری كانون كارشناسان ومركز امورمشاوران وكارشناسان قوه قضائیه باید درجهت تربیت كارشناس جرایم وآسیبهای سایبری وصدور پروانه برای آنها اقدام نماید.

پیشنهاد مطالعه:  تک فرزندی خوب یا بد - مزایا و معایب

5- تشكیل وآموزش پلیس قضائی تشكیل پلیس قضایی متخصص برای كشف جرایم كه منجر به آسیبهای اجتماعی می شوند از ضروریات است.

6- آموزش وكلا توسط كانون وكلا جهت دفاع ازحقوق آسیب دیدگان اجتماعی در مراجع قضایی.

7- آموزش قضات و اختصاص شعب ویژه در دستگاه قضایی برای رسیدگی به جرایم اینترنتی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×