"> از مراجع خود زیاد سوال نپرسید - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

از مراجع خود زیاد سوال نپرسید

از مراجع خود زیاد سوال نپرسید

از مراجع خود زیاد سوال نپرسید

از مراجع خود زیاد سوال نپرسید

مشاوره نوعی هنرِ علمی است، که در آن مشاور باید بین استفاده کردن یا نکردن فنون و مهارت ها تصمیم به موقع بگیرد.

عامل و متغیر اصلی چیزی یا کسی نیست جز وجود مراجع، در حضور مشاور .

یکی از مهارت های مهم در جلسه مشاوره روانشناسی پرسش یا سوال کردن است، که باید از جهات مختلف مناسب شرایط حاکم بر لحظه باشد.

بطور کلّی، اگر بگویم سعی شود تعداد سوال های کمتری پرسیده شود، حرف بیهوده ای نزده ام.

سوالهای مکرّر از سمت مشاور کم کم به اقتدار او در ذهن مراجع لطمه میزند.

دوم اینکه، مراجع را وادار میکند به سمت و سوی پاسخ دهی پیرامون موضوع خاصی پیش برود.

سوم اینکه در مراجع این انتظار بوجود میاید که در انتهای جلسه ، مشاور راه حل یا تشخیصی را ارایه دهد که بطور واضح و ملموس شامل همه جواب هایش باشد.

چهارمین دلیل توصیه من جهت پرهیز از پرسیدن سوال های متعدد کنجکاوی نهفته در ذهن پرسشگر که همان مشاور است میباشد که در بسیاری از وقت ها مشاور و مراجع را از آنچه برای مراجع مهم است دور میکند.

همچنین ، سوال های متعدد مخصوصا سوال های بسته، گاهی اوقات استرس بالایی را برای مراجع پدید میاورد،

خصوصا سوال هایی که جنس نصیحت پیدا میکنند و مراجع تقریبا مجبور است پاسخی را بدهد که مشاور او مایل به شنیدنش است.

متاسفانه، برخی از مشاوران ممکن است سوال های خود را به سوال های تشخیصی دی اِس اِم معطوف می نمایند .

پیشنهاد مطالعه:  انعکاس کمال گرایی مشاور در جلسه مشاوره

و این نوع محدود کردن سوال حتی بدتر میباشد، چون ارزش تعاملی و درمانی بسیار ضعیف تری را نسبت به سوال های شفاف ساز دارند.

در مقابلِ پرسیدن سوال، از اصل حضور در لحظه، گوش دادن فعال، و مهارت انعکاس محتوا و احساس بهره بگیرید.

یاسر مدنی
دکترای تربیت مشاور
استادیار دانشگاه تهران

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×