"> اختلالات یادگیری کودکان در چند جمله - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

اختلالات یادگیری کودکان در چند جمله

اختلالات یادگیری در کودکان در چند جمله

اختلالات یادگیری در کودکان در چند جمله

اختلالات یادگیری کودکان

دانش آموزی اختلالات یادگیری دارد که:

www.mehcom.com
** تنها در یک یا چند ماده ی درسی مشکل داشته باشد نه در همه ی دروس.
** از نظر هوشی در حد متوسط یا بالاتر از آن باشد.

 

** از نظر بینایی،شنوایی و مغزی بیمار نباشد.

 

** از نظر عاطفی و سازگاری مشکل جدی نداشته باشد.

 

** در برخی از فرآیندهای روانی پایه (ادراک دیداری،شنوایی،درک زبان شفاهی و کتبی) دچار مشکل باشد.

 

** بین میزان پیشرفت تحصیلی و توانایی ذهنی او تفاوت زیادی وجود داشته باشد

منبع: کتاب اختلال خواندن ، دکتر تبریزی

پیشنهاد مطالعه:  اختلالات خوردن - بی اشتهایی عصبی - پرخوری عصبی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×